Chia sẻ các tính năng và các tính năng cộng tác máy tính không hoạt động khi người đại diện tạo ra một cuộc họp Lync 2010

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ tháng 11 năm 2011 cho Microsoft Lync 2010 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau.

  • Người đại diện được gán một chính sách hội nghị ngăn chặn người sử dụng bàn làm việc chia sẻ và dữ liệu hợp tác tính năng. Tuy nhiên, bạn được gán một chính sách hội nghị không ngăn cản bạn sử dụng tính năng này.

  • Người đại diện lên lịch cuộc họp trực tuyến riêng thay cho bạn.

  • Bạn tham gia cuộc họp trực tuyến bằng cách sử dụng Lync 2010.

Trong trường hợp này, màn hình chia sẻ tính năng và tính năng cộng tác khác không hoạt động trong cuộc họp.

Sự cố này xảy ra vì chức năng FilterConferenceModesBasedOnPolicy áp dụng chính sách đúng cho cuộc họp khi chức năng lọc chế độ hội thảo dựa trên chính sách hội nghị.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2884632 mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 10 năm 2013

Thông tin

Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật tích luỹ tháng 11 năm 2011 cho Lync 2010, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2514982 mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011
Để biết thêm thông tin về vấn đề liên quan, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2639837 thông báo "lỗi xảy ra trong cuộc họp trực tuyến." khi người dùng cố gắng tham gia cuộc họp trực tuyến được tạo trong Outlook bằng cách sử dụng Lync 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×