Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chia sẻ nối kết đến sổ tay nhân viên của bạn với nhân viên hoặc đồng chủ sở hữu bạn đã thêm vào sổ ghi chép. Đi đến nối kết sẽ mở sổ ghi chép nhân viên trong OneNote.

Lấy nối kết trong OneNote trên máy tính

Bấm chuột phải vào sổ tay nhân viên bạn muốn chia sẻ và chọn Sao chép nối kết đến sổ ghi chép. Bạn cũng có thể chọn tệp để xem danh sách đầy đủ của bạn mở sổ ghi chép và URL của họ.

Lấy nối kết trong OneNote Online

  1. Mở sổ ghi chép nhân viên mà bạn muốn chia sẻ.

  2. Chọn biểu tượng chia sẻ .

  3. Chọn lấy nối kết và chọn loại nối kết bạn muốn trong hộp thả xuống. Đặt ngày hết hạn cho nối kết (tùy chọn).

  4. Sao chép nối kết, sau đó chọn đóng.

Lấy nối kết bằng trình hướng dẫn sổ ghi chép nhân viên

  1. Đăng nhập Office.com bằng trường email và mật khẩu của bạn.

  2. Chọn menu ứng dụng (hình vuông với các bình phương 9 trong đó), sau đó chọn tất cả ứng dụng, sau đó chọn Sổ tay nhân viên.

  3. Chọn Quản lý sổ ghi chép để xem danh sách các sổ tay nhân viên của bạn.

  4. Sao chép nối kết đến sổ ghi chép mà bạn cần phải chia sẻ.


Tìm hiểu thêm

Tìm sổ ghi chép nhân viên của tôi

Tạo một sổ ghi chép nhân viên trong OneNote

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×