Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chia sẻ hoặc chuyển tiếp thư hoặc hành động từ một hội thoại.

Chia sẻ thư

  • Trên điện thoại Android, nhấn và giữ thư hoặc hành động từ một hội thoại > gõ nhẹ vào Thêm Ảnh của biểu tượng thêm trong Kaizala > gõ nhẹ vào chia sẻ để chia sẻ bên ngoài vào ứng dụng Kaizala.

  • Trên iOS, nhấn và giữ thư hoặc hành động từ một hội thoại > gõ nhẹ vào chia sẻ từ các tùy chọn sẵn dùng.

Chuyển tiếp thư

  • Trên điện thoại Android, nhấn và giữ thư hoặc hành động từ một hội thoại > gõ Ảnh của biểu tượng chuyển tiếp trong Kaizala để chuyển tiếp trong ứng dụng Kaizala.

  • Trên iOS, nhấn và giữ thư hoặc hành động từ một hội thoại > gõ nhẹ vào chuyển tiếp từ các tùy chọn sẵn dùng.

Bạn cũng có thể Thêm chú thích thêm chú thích vào ảnh, hành động, hoặc phần đính kèm mà bạn chia sẻ hoặc chuyển tiếp.

Xem thêm

Sử dụng hành động trong nhóm

Kaizala Trung tâm trợ giúp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×