Tóm tắt

Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp trên Mac người dùng không được kích hoạt cho Enterprise Voice có thể thêm liên hệ với đại diện lên lịch cuộc họp và quản lý cuộc gọi thay cho họ.

Cách nhận bản cập nhật này

Để nhận bản cập nhật này, hãy cài đặt:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×