Chuyển cuộc gọi PSTN không thành công nếu ẩn danh hiệu được bật trong Skype for Business Server 2015

Triệu chứng

Khi đã bật ẩn danh mục trong dòng công việc trong một nhóm phản hồi trong Microsoft Skype for Business Server 2015, thì đại diện không thể chuyển cuộc gọi PSTN đến đến một người dùng PSTN khác.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì yêu cầu chuyển giao cổng PSTN không có bất kỳ số điện thoại nào trong phạm vi đã làm. Vì vậy, nhà mạng PSTN chặn cuộc gọi đi.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 2020 6.0.9319.580 cho Skype for Business Server 2015, Dịch vụ nhóm phản hồi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×