Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn thiết lập dịch vụ thông báo trong Skype Microsoft Business Server 2015 chuyển cuộc gọi. Khi người gọi gọi một số chưa được chỉ định bằng cách sử dụng Skype cho khách hàng doanh nghiệp iOS từ thiết bị như iPhone, cuộc gọi chuyển không thành công.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2016 6.0.9319.259cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, trả lời nhóm dịch vụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×