Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, sau khi bạn trả lời thư email với yêu cầu cuộc họp trong chế độ trực tuyến của Outlook, các cuộc hẹn không hiển thị trong chế độ xem lịch bất kỳ. Bạn có thể xem cuộc hẹn trong danh sách lịch của bạn, nhưng bắt đầu và kết thúc ngày bị thiếu có.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:Cho Exchange Server 2019, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 2 cho Exchange Server 2019hoặcbản Cập Nhật tích luỹ saucho Exchange Server 2019.Dành cho Exchange Server 2016, cài đặt cácCập Nhật tích luỹ 13 cho Exchange Server 2016hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×