Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo các phần trong của bạn không gian cộng tác sổ ghi chép lớp học giúp dễ dàng làm việc nhóm học viên. Sau đó chọn các học viên có thể xem và sửa trong phần đó. Cấp quyền truy nhập chỉ đọc cho lớp học toàn bộ khi bạn muốn mọi người để xem một phần, nhưng không thể sửa nó.

 1. Mở OneNote trên máy tính.

 2. Chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ ghi chép.

  • OneNote cho Mac: Hãy chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ tay lớp học, Quản lý sổ ghi chép.

 3. Trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học sẽ tự động mở trong trình duyệt web của bạn.

 4. Cuộn đến sổ ghi chép bạn muốn sửa đổi và chọn không gian cộng tác quyền.

  Cộng tác khoảng trắng quyền nối kết trong quản lý sổ tay lớp học, nằm ở trên mẹ và guardian nối kết.
 5. Tạo phần mới bằng cách chọn Thêm.

 6. Nhập tên cho phần mới của bạn và dùng các hộp kiểm để chọn thành viên học viên của nó. Cấp quyền truy nhập chỉ đọc cho tất cả học viên trong lớp học bằng cách chọn hộp kiểm.

  Cộng tác quyền khoảng cách nối kết trong phần ManageCreate với quyền thoại với tên của phần mới và học viên được chọn. Chọn tạo.
 7. Chọn Tạo.

Quay lại tại bất kỳ lúc nào để thêm phần hoặc sửa các quyền trên các phần bạn đã tạo.

Tìm hiểu thêm

Tạo nhóm học viên

Phân phối sổ tay lớp học trang và phần

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×