Cung cấp liên tục Cập Nhật cho thiết bị thiếu trong Windows 8.1 Preview hoặc Windows RT 8.1 Preview

Tóm tắt

Bản Cập Nhật có sẵn cho Windows 8.1 Preview và Windows RT 8.1 Preview. Bản cập nhật này khắc phục sự cố mà bản Cập Nhật lại được cung cấp cho thiết bị mà không có trên máy tính.

Thông tin

Bản cập nhật này (2867624) có sẵn từ .

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×