You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả định dạng Microsoft InfoPath 2010 có kết nối dữ liệu danh sách Microsoft SharePoint Server 2010. Sau khi bạn nâng cấp lên SharePoint Server 2013, dạng không hoạt động.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng gói hotfix sau:

2752020 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2013 (ifsmui-en-us.msp; ifswfe-x-none.msp): tháng 9 năm 2013

Thông tin Bổ sung

Sau nâng cấp SharePoint Server 2013, nếu bạn muốn bật thiết đặt hiệu năng tối ưu hóa ban đầu cho biểu mẫu InfoPath, bạn có thể chạy lệnh PowerShell từ SharePoint 2013 Management Shell trên máy chủ web kết thúc trong các Nhóm SharePoint.$f = get-SPInfoPathFormsService$f.Properties.Add ("AllowEventPropagation", $false)$f.Update()bỏ cài đặt tối ưu hóa hiệu suất, chạy lệnh PowerShell:$f = Get-SPInfoPathFormsService$f.Properties.Remove("AllowEventPropagation")$f.Update()

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×