We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Người dùng Microsoft Dynamics CRM Online có thể không truy nhập được môi trường trực tuyến Microsoft Dynamics CRM của họ hoặc có thể xảy ra trong CRM

Nguyên nhân

Nếu một số phạm vi địa chỉ IP hoặc địa chỉ IP riêng lẻ bị chặn trong môi trường, người dùng có thể không đến được các địa chỉ IP được Microsoft Dynamics CRM Online sử dụng.

Giải pháp

Thông tin này đã được di chuyển đến các địa chỉ IP và phần URL của bài viết cấu hình yêu cầu/được hỗ trợ .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×