Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có một ứng dụng web xử lý sự kiện onkeyup cho một yếu tố đầu vào văn bản. Các yếu tố là một trang web đó chạy trong Internet Explorer 9 hoặc chế độ tài liệu mới hơn trong Internet Explorer 11. Khi bạn loại bỏ các yếu tố đặt tập trung vào các yếu tố nhập văn bản tiếp theo, nhấp nháy dấu chèn bị mất và bạn không thể nhập gì vào các yếu tố nhập văn bản mới.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy gần đây nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update.

Thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspxLưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật 2925418.

Để biết thêm thông tin về bảo mật Cập Nhật 2925418, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2925418 MS14-012: bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể ẩn các yếu tố nhập văn bản đầu tiên và chỉ xoá từ DOM sau khi tập trung vào các yếu tố khác.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×