You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện chất lượng dịch vụ chồng, có phần cài đặt bản cập nhật Windows. Thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Giải quyết sự cố có thể xảy ra khi một gói ngôn ngữ được cài đặt trong khi bản Cập Nhật đang chờ xử lý.  Bản Cập Nhật có thể không cài đặt và bạn có thể nhận được lỗi "0x800f0982."

Ến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp đặt dịch vụ (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt tích lũy Cập Nhật mới nhất (LCU). Cài đặt dịch vụ Cập Nhật xếp chồng (SSU) đảm bảo bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt miếng vá bảo mật của Microsoft.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Lưu ý: Bản cập nhật này được cung cấp thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành KB4499728.

Thông tin tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows10.0-KB4504369-x64.msu

38B8C4DFF79633757EE50837A735D3DF0E75FA65

CB7872B153121ADEA750DFBEE8E85324EA326DC47FBAC4AFBB625D8195D2EDDE

Windows10.0-KB4504369-arm64.msu

9236DD6A92579F791E32438EC65F485C6E96160C

E4523170E91C85CDF92011FA846A8DF9312369E5D463972EE6A3C005B3FA4359

Windows10.0-KB4504369-x86.msu

76AF1D18CC272D2D88A643B67ABBCBE64900754F

017447632901853D9A54C44FB936757B954784C6B54CF2BA4A7B16DC7FAD922F

Thông tin tệp Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1

88,080

15-Sep-2018

01:30

x64

Appxreg.dll

10.0.17763.1

45,368

15-Sep-2018

01:30

x64

Cmifw.dll

10.0.17763.1

102,200

15-Sep-2018

01:30

x64

Eventsinstaller.dll

10.0.17763.1

245,264

15-Sep-2018

01:31

x64

Firewallofflineapi.dll

10.0.17763.1

198,656

15-Sep-2018

01:28

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

44,344

15-Sep-2018

01:30

x64

Httpai.dll

10.0.17763.1

31,032

15-Sep-2018

01:30

x64

Implatsetup.dll

10.0.17763.550

134,456

19-May-2019

01:37

x64

Luainstall.dll

10.0.17763.1

59,192

15-Sep-2018

01:30

x64

Netsetupai.dll

10.0.17763.550

161,592

19-May-2019

01:37

x64

Netsetupapi.dll

10.0.17763.550

143,880

19-May-2019

01:36

x64

Netsetupengine.dll

10.0.17763.550

821,256

19-May-2019

01:36

x64

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17763.1

141,112

15-Sep-2018

01:30

x64

Timezoneai.dll

10.0.17763.1

69,944

15-Sep-2018

01:30

x64

Winsockai.dll

10.0.17763.1

80,400

15-Sep-2018

01:30

x64

Wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1

419,128

15-Sep-2018

01:31

x64

Ws2_helper.dll

10.0.17763.1

106,808

15-Sep-2018

01:30

x64

Offlinelsa.dll

10.0.17763.1

131,896

15-Sep-2018

01:29

x64

Offlinesam.dll

10.0.17763.1

252,728

15-Sep-2018

01:29

x64

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

01:28

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:49

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:42

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:49

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:42

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:42

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:42

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:43

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:42

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

11:34

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17763.1

386,872

15-Sep-2018

01:31

x64

Fastprox.dll

10.0.17763.1

843,272

15-Sep-2018

01:31

x64

Mofd.dll

10.0.17763.1

252,944

15-Sep-2018

01:31

x64

Mofinstall.dll

10.0.17763.1

71,184

15-Sep-2018

01:31

x64

Repdrvfs.dll

10.0.17763.1

360,760

15-Sep-2018

01:31

x64

Wbemcomn.dll

10.0.17763.1

461,328

15-Sep-2018

01:31

x64

Wbemcore.dll

10.0.17763.550

1,694,760

19-May-2019

01:38

x64

Wbemprox.dll

10.0.17763.1

43,832

15-Sep-2018

01:31

x64

Wmiutils.dll

10.0.17763.1

119,824

15-Sep-2018

01:31

x64

Shtransform.dll

10.0.17763.1

39,736

15-Sep-2018

04:55

x64

Bfsvc.dll

10.0.17763.550

233,504

19-May-2019

01:39

x64

Fveupdateai.dll

10.0.17763.1

38,408

15-Sep-2018

01:31

x64

Securebootai.dll

10.0.17763.1

32,568

15-Sep-2018

01:31

x64

Bcdeditai.dll

10.0.17763.1

316,944

15-Sep-2018

01:39

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17763.1

52,024

15-Sep-2018

04:53

x64

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17763.1

39,936

15-Sep-2018

04:52

x64

Iefileinstallai.dll

10.0.17763.1

37,688

15-Sep-2018

04:53

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

65,536

15-Sep-2018

04:52

x64

Netfxconfig.dll

10.0.17763.1

30,720

15-Sep-2018

04:52

x64

Peerdistai.dll

10.0.17763.1

37,888

15-Sep-2018

04:52

x64

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

103,224

15-Sep-2018

04:52

x64

Servicemodelregai.dll

10.0.17763.1

91,136

15-Sep-2018

04:52

x64

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17763.1

25,088

15-Sep-2018

04:53

x64

Primitivetransformers.dll

10.0.17763.1

63,488

15-Sep-2018

01:28

x64

Sppinst.dll

10.0.17763.1

43,536

15-Sep-2018

01:31

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

44,344

15-Sep-2018

01:30

x64

Aritransformer.dll

10.0.17763.1

57,656

15-Sep-2018

01:31

x64

Wpndatatransformer.dll

10.0.17763.1

37,688

15-Sep-2018

01:30

x64

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

155,664

15-Sep-2018

04:56

x64

Appserverai.dll

10.0.17763.1

121,856

15-Sep-2018

04:53

x64

Rdwebai.dll

10.0.17763.1

120,832

15-Sep-2018

04:54

x64

Tssdisai.dll

10.0.17763.1

125,952

15-Sep-2018

04:54

x64

Vmhostai.dll

10.0.17763.1

98,816

15-Sep-2018

04:55

x64

Iissetupai.dll

10.0.17763.1

128,528

15-Sep-2018

01:31

x64

Cleanupai.dll

10.0.17763.1

23,568

15-Sep-2018

01:31

x64

Cbscore.dll

10.0.17763.550

2,484,536

19-May-2019

01:36

x64

Cbsmsg.dll

10.0.17763.1

51.000

15-Sep-2018

01:28

x64

Cmiadapter.dll

10.0.17763.1

83,256

15-Sep-2018

01:29

x64

Cmiaisupport.dll

10.0.17763.550

2,575,672

19-May-2019

01:36

x64

Dpx.dll

5.0.1.1

657,424

19-May-2019

01:36

x64

Drupdate.dll

10.0.17763.1

367,928

15-Sep-2018

01:29

x64

Drvstore.dll

10.0.17763.550

1,213,968

19-May-2019

01:36

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1,247,506

09-Aug-2018

03:55

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

516,408

15-Sep-2018

01:29

x64

Mspatcha.dll

5.0.1.1

55,096

15-Sep-2018

01:29

x64

Poqexec.exe

10.0.17763.1

142,848

15-Sep-2018

00:59

x64

Smiengine.dll

10.0.17763.550

858,656

19-May-2019

01:36

x64

Smipi.dll

10.0.17763.1

36,664

15-Sep-2018

01:29

x64

Tifilefetcher.exe

10.0.17763.1

462,648

15-Sep-2018

01:29

x64

Tiworker.exe

10.0.17763.1

204,800

15-Sep-2018

01:02

x64

Turbostack.dll

10.0.17763.1

541,696

15-Sep-2018

01:29

x64

Updateagent.dll

10.0.17763.550

2,763,576

19-May-2019

01:36

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1,047

09-Aug-2018

03:55

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17763.550

3,743,248

19-May-2019

01:36

x64

Wdscore.dll

10.0.17763.1

248,120

15-Sep-2018

01:28

x64

Wrpint.dll

10.0.17763.1

75,576

15-Sep-2018

01:29

x64

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1

76,304

15-Sep-2018

01:02

x86

Appxreg.dll

10.0.17763.1

38,200

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmifw.dll

10.0.17763.1

86,032

15-Sep-2018

01:02

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.17763.1

190,264

15-Sep-2018

01:02

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.17763.1

170,512

15-Sep-2018

01:02

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

38,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Httpai.dll

10.0.17763.1

27,664

15-Sep-2018

01:02

x86

Implatsetup.dll

10.0.17763.550

98,104

19-May-2019

01:16

x86

Luainstall.dll

10.0.17763.1

49,168

15-Sep-2018

01:02

x86

Netsetupai.dll

10.0.17763.550

123,704

19-May-2019

01:16

x86

Netsetupapi.dll

10.0.17763.550

107,832

19-May-2019

01:16

x86

Netsetupengine.dll

10.0.17763.550

598,328

19-May-2019

01:16

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17763.1

120,120

15-Sep-2018

01:02

x86

Timezoneai.dll

10.0.17763.1

58,680

15-Sep-2018

01:02

x86

Winsockai.dll

10.0.17763.1

73,744

15-Sep-2018

01:02

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1

284,984

15-Sep-2018

01:02

x86

Ws2_helper.dll

10.0.17763.1

89,104

15-Sep-2018

01:02

x86

Offlinelsa.dll

10.0.17763.1

116,024

15-Sep-2018

01:02

x86

Offlinesam.dll

10.0.17763.1

222,008

15-Sep-2018

01:02

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

01:02

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17763.1

301,368

15-Sep-2018

01:02

x86

Fastprox.dll

10.0.17763.1

665,912

15-Sep-2018

01:02

x86

Mofd.dll

10.0.17763.1

202,552

15-Sep-2018

01:02

x86

Mofinstall.dll

10.0.17763.1

69,944

15-Sep-2018

01:02

x86

Repdrvfs.dll

10.0.17763.1

281,104

15-Sep-2018

01:02

x86

Wbemcomn.dll

10.0.17763.1

396,304

15-Sep-2018

01:02

x86

Wbemcore.dll

10.0.17763.550

1,452,856

19-May-2019

01:16

x86

Wbemprox.dll

10.0.17763.1

37,176

15-Sep-2018

01:02

x86

Wmiutils.dll

10.0.17763.1

97,592

15-Sep-2018

01:02

x86

Shtransform.dll

10.0.17763.1

33,080

15-Sep-2018

04:03

x86

Bfsvc.dll

10.0.17763.550

190,264

19-May-2019

01:16

x86

Fveupdateai.dll

10.0.17763.1

33,808

15-Sep-2018

01:02

x86

Securebootai.dll

10.0.17763.1

28,984

15-Sep-2018

01:02

x86

Bcdeditai.dll

10.0.17763.1

289,792

15-Sep-2018

01:08

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17763.1

45,568

15-Sep-2018

04:03

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17763.1

34,304

15-Sep-2018

04:03

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.17763.1

34,816

15-Sep-2018

04:03

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

55,096

15-Sep-2018

04:03

x86

Netfxconfig.dll

10.0.17763.1

27,136

15-Sep-2018

04:03

x86

Peerdistai.dll

10.0.17763.1

32,256

15-Sep-2018

04:03

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

94,720

15-Sep-2018

04:03

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.17763.1

73,728

15-Sep-2018

04:03

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17763.1

22,528

15-Sep-2018

04:03

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.17763.1

49,680

15-Sep-2018

01:02

x86

Sppinst.dll

10.0.17763.1

36,368

15-Sep-2018

01:05

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

38,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Aritransformer.dll

10.0.17763.1

48,656

15-Sep-2018

01:02

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.17763.1

31,032

15-Sep-2018

01:02

x86

Appserverai.dll

10.0.17763.1

98,816

15-Sep-2018

04:03

x86

Rdwebai.dll

10.0.17763.1

103,424

15-Sep-2018

04:03

x86

Tssdisai.dll

10.0.17763.1

105,472

15-Sep-2018

04:03

x86

Vmhostai.dll

10.0.17763.1

81,920

15-Sep-2018

04:03

x86

Iissetupai.dll

10.0.17763.1

106,000

15-Sep-2018

01:02

x86

Cleanupai.dll

10.0.17763.1

21,008

15-Sep-2018

01:02

x86

Cbscore.dll

10.0.17763.550

2,099,000

19-May-2019

01:16

x86

Cbsmsg.dll

10.0.17763.1

49,976

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmiadapter.dll

10.0.17763.1

68,112

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.17763.1

1,740,600

15-Sep-2018

01:03

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

468,280

19-May-2019

01:16

x86

Drupdate.dll

10.0.17763.1

303,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Drvstore.dll

10.0.17763.550

974,136

19-May-2019

01:16

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1,247,506

09-Aug-2018

21:46

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

401,720

15-Sep-2018

01:02

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44,560

15-Sep-2018

01:02

x86

Poqexec.exe

10.0.17763.1

117,248

15-Sep-2018

00:43

x86

Smiengine.dll

10.0.17763.550

709,432

19-May-2019

01:16

x86

Smipi.dll

10.0.17763.1

31,760

15-Sep-2018

01:02

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.17763.1

371,512

15-Sep-2018

01:02

x86

Tiworker.exe

10.0.17763.1

200,704

15-Sep-2018

00:42

x86

Turbostack.dll

10.0.17763.1

390,968

15-Sep-2018

01:02

x86

Updateagent.dll

10.0.17763.550

2,051,896

19-May-2019

01:16

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1,047

09-Aug-2018

21:46

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17763.550

2,913,592

19-May-2019

01:16

x86

Wdscore.dll

10.0.17763.1

201,016

15-Sep-2018

01:02

x86

Wrpint.dll

10.0.17763.1

65,552

15-Sep-2018

01:02

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1

101,176

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Appxreg.dll

10.0.17763.1

49,672

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Cmifw.dll

10.0.17763.1

104,976

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Eventsinstaller.dll

10.0.17763.1

261,432

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Firewallofflineapi.dll

10.0.17763.1

202,240

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

47,416

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Httpai.dll

10.0.17763.1

34,104

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Implatsetup.dll

10.0.17763.550

141,624

19-May-2019

01:28

Not applicable

Luainstall.dll

10.0.17763.1

64,824

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Netsetupai.dll

10.0.17763.550

166,928

19-May-2019

01:28

Not applicable

Netsetupapi.dll

10.0.17763.550

143,376

19-May-2019

01:26

Not applicable

Netsetupengine.dll

10.0.17763.550

953,656

19-May-2019

01:26

Not applicable

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17763.1

146,744

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Timezoneai.dll

10.0.17763.1

71,184

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Winsockai.dll

10.0.17763.1

80,184

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1

431,928

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Ws2_helper.dll

10.0.17763.1

107,320

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Offlinelsa.dll

10.0.17763.1

142,136

15-Sep-2018

01:08

Not applicable

Offlinesam.dll

10.0.17763.1

261,632

15-Sep-2018

01:08

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:11

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:11

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

13:07

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17763.1

440,632

15-Sep-2018

01:10

Not applicable

Fastprox.dll

10.0.17763.1

965,136

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Mofd.dll

10.0.17763.1

289,808

15-Sep-2018

01:10

Not applicable

Mofinstall.dll

10.0.17763.1

76,600

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Repdrvfs.dll

10.0.17763.1

407,864

15-Sep-2018

01:10

Not applicable

Wbemcomn.dll

10.0.17763.1

491,008

15-Sep-2018

01:10

Not applicable

Wbemcore.dll

10.0.17763.550

1,912,872

19-May-2019

01:29

Not applicable

Wbemprox.dll

10.0.17763.1

48,952

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Wmiutils.dll

10.0.17763.1

131,896

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Shtransform.dll

10.0.17763.1

42,496

15-Sep-2018

04:57

Not applicable

Bfsvc.dll

10.0.17763.550

242,704

19-May-2019

01:28

Not applicable

Fveupdateai.dll

10.0.17763.1

39,736

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Securebootai.dll

10.0.17763.1

34,616

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Bcdeditai.dll

10.0.17763.1

328,504

15-Sep-2018

01:12

Not applicable

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17763.1

59,920

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17763.1

42,296

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Iefileinstallai.dll

10.0.17763.1

41,784

15-Sep-2018

04:54

Not applicable

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

70,456

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Netfxconfig.dll

10.0.17763.1

31,248

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Peerdistai.dll

10.0.17763.1

42,016

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

106,512

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Servicemodelregai.dll

10.0.17763.1

94,224

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17763.1

26,144

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Primitivetransformers.dll

10.0.17763.1

81,920

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Sppinst.dll

10.0.17763.1

47,416

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

47,416

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Aritransformer.dll

10.0.17763.1

70,160

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Wpndatatransformer.dll

10.0.17763.1

39,224

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Appserverai.dll

10.0.17763.1

127,288

15-Sep-2018

04:55

Not applicable

Rdwebai.dll

10.0.17763.1

129,336

15-Sep-2018

04:56

Not applicable

Tssdisai.dll

10.0.17763.1

134,160

15-Sep-2018

04:56

Not applicable

Vmhostai.dll

10.0.17763.1

104,464

15-Sep-2018

04:56

Not applicable

Iissetupai.dll

10.0.17763.1

136,504

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Cleanupai.dll

10.0.17763.1

25,120

15-Sep-2018

01:09

Not applicable

Cbscore.dll

10.0.17763.550

2,420,528

19-May-2019

01:26

Not applicable

Cbsmsg.dll

10.0.17763.1

51,712

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Cmiadapter.dll

10.0.17763.1

95,744

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Cmiaisupport.dll

10.0.17763.550

2,863,656

19-May-2019

01:26

Not applicable

Dpx.dll

5.0.1.1

698,384

19-May-2019

01:26

Not applicable

Drupdate.dll

10.0.17763.1

377,856

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Drvstore.dll

10.0.17763.550

1,243,152

19-May-2019

01:26

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1,247,506

29-Oct-2017

01:00

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

526,848

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Mspatcha.dll

5.0.1.1

55,808

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Poqexec.exe

10.0.17763.1

140,288

15-Sep-2018

00:44

Not applicable

Smiengine.dll

10.0.17763.550

964,112

19-May-2019

01:26

Not applicable

Smipi.dll

10.0.17763.1

39,424

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Tifilefetcher.exe

10.0.17763.1

467,968

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Tiworker.exe

10.0.17763.1

225,280

15-Sep-2018

00:46

Not applicable

Turbostack.dll

10.0.17763.1

564,224

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Updateagent.dll

10.0.17763.550

2,828,304

19-May-2019

01:26

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1,047

29-Oct-2017

00:43

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17763.550

3,881,488

19-May-2019

01:26

Not applicable

Wdscore.dll

10.0.17763.1

272,896

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Wrpint.dll

10.0.17763.1

80,896

15-Sep-2018

01:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

01:04

Not applicable

Cbscore.dll

10.0.17763.550

1,880,600

19-May-2019

01:26

Not applicable

Cbsmsg.dll

10.0.17763.1

70,168

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Cmiadapter.dll

10.0.17763.1

86,552

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Cmiaisupport.dll

10.0.17763.550

2,244,928

19-May-2019

01:26

Not applicable

Dpx.dll

5.0.1.1

533,016

19-May-2019

01:26

Not applicable

Drupdate.dll

10.0.17763.1

291,144

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Drvstore.dll

10.0.17763.550

877,080

19-May-2019

01:26

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1,247,506

11-Aug-2018

00:45

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

438,600

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Mspatcha.dll

5.0.1.1

61,976

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Poqexec.exe

10.0.17763.1

118,784

15-Sep-2018

00:44

Not applicable

Smiengine.dll

10.0.17763.550

684,568

19-May-2019

01:26

Not applicable

Smipi.dll

10.0.17763.1

49,688

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Tifilefetcher.exe

10.0.17763.1

356,680

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Tiworker.exe

10.0.17763.1

217,088

15-Sep-2018

00:45

Not applicable

Turbostack.dll

10.0.17763.1

442,696

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Updateagent.dll

10.0.17763.550

2,204,184

19-May-2019

01:26

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1,047

11-Aug-2018

00:46

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17763.550

2,818,584

19-May-2019

01:26

Not applicable

Wdscore.dll

10.0.17763.1

217,624

15-Sep-2018

01:04

Not applicable

Wrpint.dll

10.0.17763.1

82,248

15-Sep-2018

01:05

Not applicable

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1

76,304

15-Sep-2018

01:02

x86

Appxreg.dll

10.0.17763.1

38,200

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmifw.dll

10.0.17763.1

86,032

15-Sep-2018

01:02

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.17763.1

190,264

15-Sep-2018

01:02

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.17763.1

170,512

15-Sep-2018

01:02

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

38,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Httpai.dll

10.0.17763.1

27,664

15-Sep-2018

01:02

x86

Implatsetup.dll

10.0.17763.550

98,104

19-May-2019

01:16

x86

Luainstall.dll

10.0.17763.1

49,168

15-Sep-2018

01:02

x86

Netsetupai.dll

10.0.17763.550

123,704

19-May-2019

01:16

x86

Netsetupapi.dll

10.0.17763.550

107,832

19-May-2019

01:16

x86

Netsetupengine.dll

10.0.17763.550

598,328

19-May-2019

01:16

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17763.1

120,120

15-Sep-2018

01:02

x86

Timezoneai.dll

10.0.17763.1

58,680

15-Sep-2018

01:02

x86

Winsockai.dll

10.0.17763.1

73,744

15-Sep-2018

01:02

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1

284,984

15-Sep-2018

01:02

x86

Ws2_helper.dll

10.0.17763.1

89,104

15-Sep-2018

01:02

x86

Offlinelsa.dll

10.0.17763.1

116,024

15-Sep-2018

01:02

x86

Offlinesam.dll

10.0.17763.1

222,008

15-Sep-2018

01:02

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

01:02

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17763.1

301,368

15-Sep-2018

01:02

x86

Fastprox.dll

10.0.17763.1

665,912

15-Sep-2018

01:02

x86

Mofd.dll

10.0.17763.1

202,552

15-Sep-2018

01:02

x86

Mofinstall.dll

10.0.17763.1

69,944

15-Sep-2018

01:02

x86

Repdrvfs.dll

10.0.17763.1

281,104

15-Sep-2018

01:02

x86

Wbemcomn.dll

10.0.17763.1

396,304

15-Sep-2018

01:02

x86

Wbemcore.dll

10.0.17763.550

1,452,856

19-May-2019

01:16

x86

Wbemprox.dll

10.0.17763.1

37,176

15-Sep-2018

01:02

x86

Wmiutils.dll

10.0.17763.1

97,592

15-Sep-2018

01:02

x86

Shtransform.dll

10.0.17763.1

33,080

15-Sep-2018

04:03

x86

Bfsvc.dll

10.0.17763.550

190,264

19-May-2019

01:16

x86

Fveupdateai.dll

10.0.17763.1

33,808

15-Sep-2018

01:02

x86

Securebootai.dll

10.0.17763.1

28,984

15-Sep-2018

01:02

x86

Bcdeditai.dll

10.0.17763.1

289,792

15-Sep-2018

01:08

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17763.1

45,568

15-Sep-2018

04:03

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17763.1

34,304

15-Sep-2018

04:03

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.17763.1

34,816

15-Sep-2018

04:03

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

55,096

15-Sep-2018

04:03

x86

Netfxconfig.dll

10.0.17763.1

27,136

15-Sep-2018

04:03

x86

Peerdistai.dll

10.0.17763.1

32,256

15-Sep-2018

04:03

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

94,720

15-Sep-2018

04:03

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.17763.1

73,728

15-Sep-2018

04:03

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17763.1

22,528

15-Sep-2018

04:03

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.17763.1

49,680

15-Sep-2018

01:02

x86

Sppinst.dll

10.0.17763.1

36,368

15-Sep-2018

01:05

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

38,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Aritransformer.dll

10.0.17763.1

48,656

15-Sep-2018

01:02

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.17763.1

31,032

15-Sep-2018

01:02

x86

Appserverai.dll

10.0.17763.1

98,816

15-Sep-2018

04:03

x86

Rdwebai.dll

10.0.17763.1

103,424

15-Sep-2018

04:03

x86

Tssdisai.dll

10.0.17763.1

105,472

15-Sep-2018

04:03

x86

Vmhostai.dll

10.0.17763.1

81,920

15-Sep-2018

04:03

x86

Iissetupai.dll

10.0.17763.1

106,000

15-Sep-2018

01:02

x86

Cleanupai.dll

10.0.17763.1

21,008

15-Sep-2018

01:02

x86

Cbscore.dll

10.0.17763.550

2,099,000

19-May-2019

01:16

x86

Cbsmsg.dll

10.0.17763.1

49,976

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmiadapter.dll

10.0.17763.1

68,112

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.17763.1

1,740,600

15-Sep-2018

01:03

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

468,280

19-May-2019

01:16

x86

Drupdate.dll

10.0.17763.1

303,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Drvstore.dll

10.0.17763.550

974,136

19-May-2019

01:16

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1,247,506

09-Aug-2018

21:46

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

401,720

15-Sep-2018

01:02

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44,560

15-Sep-2018

01:02

x86

Poqexec.exe

10.0.17763.1

117,248

15-Sep-2018

00:43

x86

Smiengine.dll

10.0.17763.550

709,432

19-May-2019

01:16

x86

Smipi.dll

10.0.17763.1

31,760

15-Sep-2018

01:02

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.17763.1

371,512

15-Sep-2018

01:02

x86

Tiworker.exe

10.0.17763.1

200,704

15-Sep-2018

00:42

x86

Turbostack.dll

10.0.17763.1

390,968

15-Sep-2018

01:02

x86

Updateagent.dll

10.0.17763.550

2,051,896

19-May-2019

01:16

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1,047

09-Aug-2018

21:46

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17763.550

2,913,592

19-May-2019

01:16

x86

Wdscore.dll

10.0.17763.1

201,016

15-Sep-2018

01:02

x86

Wrpint.dll

10.0.17763.1

65,552

15-Sep-2018

01:02

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1

76,304

15-Sep-2018

01:02

x86

Appxreg.dll

10.0.17763.1

38,200

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmifw.dll

10.0.17763.1

86,032

15-Sep-2018

01:02

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.17763.1

190,264

15-Sep-2018

01:02

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.17763.1

170,512

15-Sep-2018

01:02

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

38,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Httpai.dll

10.0.17763.1

27,664

15-Sep-2018

01:02

x86

Implatsetup.dll

10.0.17763.550

98,104

19-May-2019

01:16

x86

Luainstall.dll

10.0.17763.1

49,168

15-Sep-2018

01:02

x86

Netsetupai.dll

10.0.17763.550

123,704

19-May-2019

01:16

x86

Netsetupapi.dll

10.0.17763.550

107,832

19-May-2019

01:16

x86

Netsetupengine.dll

10.0.17763.550

598,328

19-May-2019

01:16

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17763.1

120,120

15-Sep-2018

01:02

x86

Timezoneai.dll

10.0.17763.1

58,680

15-Sep-2018

01:02

x86

Winsockai.dll

10.0.17763.1

73,744

15-Sep-2018

01:02

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1

284,984

15-Sep-2018

01:02

x86

Ws2_helper.dll

10.0.17763.1

89,104

15-Sep-2018

01:02

x86

Offlinelsa.dll

10.0.17763.1

116,024

15-Sep-2018

01:02

x86

Offlinesam.dll

10.0.17763.1

222,008

15-Sep-2018

01:02

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

01:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:20

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:24

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:19

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:21

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:22

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:21

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:22

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:22

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:22

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:22

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:21

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:21

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:17

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

3,072

15-Sep-2018

08:17

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17763.1

301,368

15-Sep-2018

01:02

x86

Fastprox.dll

10.0.17763.1

665,912

15-Sep-2018

01:02

x86

Mofd.dll

10.0.17763.1

202,552

15-Sep-2018

01:02

x86

Mofinstall.dll

10.0.17763.1

69,944

15-Sep-2018

01:02

x86

Repdrvfs.dll

10.0.17763.1

281,104

15-Sep-2018

01:02

x86

Wbemcomn.dll

10.0.17763.1

396,304

15-Sep-2018

01:02

x86

Wbemcore.dll

10.0.17763.550

1,452,856

19-May-2019

01:16

x86

Wbemprox.dll

10.0.17763.1

37,176

15-Sep-2018

01:02

x86

Wmiutils.dll

10.0.17763.1

97,592

15-Sep-2018

01:02

x86

Shtransform.dll

10.0.17763.1

33,080

15-Sep-2018

04:03

x86

Bfsvc.dll

10.0.17763.550

190,264

19-May-2019

01:16

x86

Fveupdateai.dll

10.0.17763.1

33,808

15-Sep-2018

01:02

x86

Securebootai.dll

10.0.17763.1

28,984

15-Sep-2018

01:02

x86

Bcdeditai.dll

10.0.17763.1

289,792

15-Sep-2018

01:08

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17763.1

45,568

15-Sep-2018

04:03

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17763.1

34,304

15-Sep-2018

04:03

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.17763.1

34,816

15-Sep-2018

04:03

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

55,096

15-Sep-2018

04:03

x86

Netfxconfig.dll

10.0.17763.1

27,136

15-Sep-2018

04:03

x86

Peerdistai.dll

10.0.17763.1

32,256

15-Sep-2018

04:03

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1

94,720

15-Sep-2018

04:03

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.17763.1

73,728

15-Sep-2018

04:03

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17763.1

22,528

15-Sep-2018

04:03

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.17763.1

49,680

15-Sep-2018

01:02

x86

Sppinst.dll

10.0.17763.1

36,368

15-Sep-2018

01:05

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1

38,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Aritransformer.dll

10.0.17763.1

48,656

15-Sep-2018

01:02

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.17763.1

31,032

15-Sep-2018

01:02

x86

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

127,288

15-Sep-2018

04:05

x86

Iissetupai.dll

10.0.17763.1

106,000

15-Sep-2018

01:02

x86

Cleanupai.dll

10.0.17763.1

21,008

15-Sep-2018

01:02

x86

Cbscore.dll

10.0.17763.550

2,099,000

19-May-2019

01:16

x86

Cbsmsg.dll

10.0.17763.1

49,976

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmiadapter.dll

10.0.17763.1

68,112

15-Sep-2018

01:02

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.17763.1

1,740,600

15-Sep-2018

01:03

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

468,280

19-May-2019

01:16

x86

Drupdate.dll

10.0.17763.1

303,928

15-Sep-2018

01:02

x86

Drvstore.dll

10.0.17763.550

974,136

19-May-2019

01:16

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1,247,506

09-Aug-2018

21:46

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

401,720

15-Sep-2018

01:02

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44,560

15-Sep-2018

01:02

x86

Poqexec.exe

10.0.17763.1

117,248

15-Sep-2018

00:43

x86

Smiengine.dll

10.0.17763.550

709,432

19-May-2019

01:16

x86

Smipi.dll

10.0.17763.1

31,760

15-Sep-2018

01:02

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.17763.1

371,512

15-Sep-2018

01:02

x86

Tiworker.exe

10.0.17763.1

200,704

15-Sep-2018

00:42

x86

Turbostack.dll

10.0.17763.1

390,968

15-Sep-2018

01:02

x86

Updateagent.dll

10.0.17763.550

2,051,896

19-May-2019

01:16

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1,047

09-Aug-2018

21:46

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17763.550

2,913,592

19-May-2019

01:16

x86

Wdscore.dll

10.0.17763.1

201,016

15-Sep-2018

01:02

x86

Wrpint.dll

10.0.17763.1

65,552

15-Sep-2018

01:02

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật dịch vụ xếp chồng. Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×