Dịch vụ chồng Cập Nhật cho Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016: 8 tháng 8 năm 2017

Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện tính ổn định cho 1607 Phiên bản Windows 10 và Windows Server 2016 ngăn xếp dịch vụ.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 4023834.

Tham khảo

Tìm hiểu về Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin về tệp

Windows 10

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

86,880

21-Dec-2016

08:08

x64

Appxreg.dll

10.0.14393.693

42,848

21-Dec-2016

07:45

x64

Cmifw.dll

10.0.14393.693

101,728

21-Dec-2016

07:46

x64

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

163,168

21-Dec-2016

07:45

x64

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.693

222,560

21-Dec-2016

08:08

x64

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.693

184,672

21-Dec-2016

07:46

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

43,872

21-Dec-2016

08:08

x64

Httpai.dll

10.0.14393.693

31,072

21-Dec-2016

07:46

x64

Implatsetup.dll

10.0.14393.1561

136,032

20-Jul-2017

06:08

x64

Luainstall.dll

10.0.14393.693

60,256

21-Dec-2016

07:45

x64

Netsetupai.dll

10.0.14393.1561

132,448

20-Jul-2017

05:42

x64

Netsetupapi.dll

10.0.14393.1561

148,832

20-Jul-2017

05:42

x64

Netsetupengine.dll

10.0.14393.1561

857,952

20-Jul-2017

05:42

x64

Sppinst.dll

10.0.14393.693

42,336

21-Dec-2016

07:46

x64

Timezoneai.dll

10.0.14393.693

70,496

21-Dec-2016

07:46

x64

Winsockai.dll

10.0.14393.693

82,272

21-Dec-2016

07:46

x64

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.693

394,592

21-Dec-2016

07:45

x64

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

94,560

21-Dec-2016

07:46

x64

Offlinelsa.dll

10.0.14393.693

123,232

21-Dec-2016

08:08

x64

Offlinesam.dll

10.0.14393.693

245,600

21-Dec-2016

08:08

x64

Esscli.dll

10.0.14393.693

397,664

21-Dec-2016

07:46

x64

Fastprox.dll

10.0.14393.693

854,880

21-Dec-2016

07:47

x64

Mofd.dll

10.0.14393.693

244,576

21-Dec-2016

07:46

x64

Mofinstall.dll

10.0.14393.693

73,568

21-Dec-2016

07:46

x64

Repdrvfs.dll

10.0.14393.693

352,096

21-Dec-2016

07:46

x64

Wbemcomn.dll

10.0.14393.693

451,424

21-Dec-2016

07:46

x64

Wbemcore.dll

10.0.14393.693

1,225,056

21-Dec-2016

07:46

x64

Wbemprox.dll

10.0.14393.693

42,848

21-Dec-2016

07:47

x64

Wmiutils.dll

10.0.14393.693

119,136

21-Dec-2016

07:46

x64

Shtransform.dll

10.0.14393.693

38,752

21-Dec-2016

08:08

x64

Bfsvc.dll

10.0.14393.1561

183,648

20-Jul-2017

05:42

x64

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

32,608

21-Dec-2016

07:45

x64

Securebootai.dll

10.0.14393.693

32,608

21-Dec-2016

07:45

x64

Cmitrust.dll

10.0.14393.693

399,712

21-Dec-2016

07:45

x64

Bcdeditai.dll

10.0.14393.693

295,776

21-Dec-2016

07:46

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

53,600

21-Dec-2016

07:37

x64

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

39.776

21-Dec-2016

08:08

x64

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

37,216

21-Dec-2016

07:37

Không áp dụng

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.693

64,864

21-Dec-2016

07:37

x64

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

30,048

21-Dec-2016

07:37

x64

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

38,232

21-Dec-2016

07:37

x64

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.693

102,752

21-Dec-2016

07:37

x64

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

88,416

21-Dec-2016

07:37

x64

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

24,416

21-Dec-2016

07:37

x64

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

65,888

21-Dec-2016

08:08

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

43,872

21-Dec-2016

08:08

x64

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

56,672

21-Dec-2016

08:08

x64

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

37,216

21-Dec-2016

08:08

x64

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

153,952

21-Dec-2016

07:45

x64

Appserverai.dll

10.0.14393.693

114,016

21-Dec-2016

07:43

x64

Rdwebai.dll

10.0.14393.693

119,648

21-Dec-2016

07:43

x64

Tssdisai.dll

10.0.14393.693

121,696

21-Dec-2016

07:43

x64

Vmhostai.dll

10.0.14393.693

100,192

21-Dec-2016

07:43

x64

Iissetupai.dll

10.0.14393.693

122,720

21-Dec-2016

08:08

x64

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

23,904

21-Dec-2016

07:46

x64

Cbscore.dll

10.0.14393.1561

2,035,552

20-Jul-2017

06:08

x64

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

50,528

21-Dec-2016

07:45

x64

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

84,832

21-Dec-2016

07:45

x64

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.1561

2,912,088

20-Jul-2017

05:42

x64

Dpx.dll

5.0.1.1

503,648

21-Dec-2016

07:45

x64

Drupdate.dll

10.0.14393.693

335,712

21-Dec-2016

07:45

x64

Drvstore.dll

10.0.14393.693

908,128

21-Dec-2016

07:45

x64

Globalinstallorder.xml

Không áp dụng

1,247,706

06-Aug-2016

00:52

Không áp dụng

Msdelta.dll

5.0.1.1

514,912

21-Dec-2016

07:46

x64

Mspatcha.dll

5.0.1.1

54,112

21-Dec-2016

07:45

x64

Poqexec.exe

10.0.14393.693

142,848

21-Dec-2016

07:08

x64

Smiengine.dll

10.0.14393.693

863,072

21-Dec-2016

07:46

x64

Smipi.dll

10.0.14393.693

36,704

21-Dec-2016

07:45

x64

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.693

289,120

21-Dec-2016

07:45

x64

Tiworker.exe

10.0.14393.693

199,168

21-Dec-2016

07:10

x64

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

29-May-2016

18:43

Không áp dụng

Wcp.dll

10.0.14393.1561

3,197,792

20-Jul-2017

06:08

x64

Wdscore.dll

10.0.14393.693

267,104

21-Dec-2016

08:06

x64

Wrpint.dll

10.0.14393.693

76,640

21-Dec-2016

07:46

x64

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

77,664

21-Dec-2016

05:59

x86

Appxreg.dll

10.0.14393.693

36,704

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmifw.dll

10.0.14393.693

89,952

21-Dec-2016

05:05

x86

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

140,128

21-Dec-2016

05:04

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.693

176,992

21-Dec-2016

05:59

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.693

161,632

21-Dec-2016

05:05

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38,752

21-Dec-2016

05:23

x86

Httpai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Implatsetup.dll

10.0.14393.1561

101,208

20-Jul-2017

06:37

x86

Luainstall.dll

10.0.14393.693

51,552

21-Dec-2016

05:04

x86

Netsetupai.dll

10.0.14393.1561

103,776

20-Jul-2017

05:37

x86

Netsetupapi.dll

10.0.14393.1561

111,968

20-Jul-2017

05:37

x86

Netsetupengine.dll

10.0.14393.1561

607,072

20-Jul-2017

05:37

x86

Sppinst.dll

10.0.14393.693

37,216

21-Dec-2016

05:05

x86

Timezoneai.dll

10.0.14393.693

59,232

21-Dec-2016

05:04

x86

Winsockai.dll

10.0.14393.693

73,568

21-Dec-2016

05:04

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.693

273,248

21-Dec-2016

05:04

x86

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

78,688

21-Dec-2016

05:04

x86

Esscli.dll

10.0.14393.693

299,872

21-Dec-2016

05:05

x86

Fastprox.dll

10.0.14393.693

670,048

21-Dec-2016

05:06

x86

Mofd.dll

10.0.14393.693

205,664

21-Dec-2016

05:05

x86

Mofinstall.dll

10.0.14393.693

72,544

21-Dec-2016

05:05

x86

Repdrvfs.dll

10.0.14393.693

282,464

21-Dec-2016

05:05

x86

Wbemcomn.dll

10.0.14393.693

387,936

21-Dec-2016

05:05

x86

Wbemcore.dll

10.0.14393.693

980,320

21-Dec-2016

05:05

x86

Wbemprox.dll

10.0.14393.693

36,704

21-Dec-2016

05:06

x86

Wmiutils.dll

10.0.14393.693

98,144

21-Dec-2016

05:05

x86

Shtransform.dll

10.0.14393.693

33,120

21-Dec-2016

05:59

x86

Bfsvc.dll

10.0.14393.1561

157,536

20-Jul-2017

05:37

x86

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Securebootai.dll

10.0.14393.693

29,536

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmitrust.dll

10.0.14393.693

275,296

21-Dec-2016

05:04

x86

Bcdeditai.dll

10.0.14393.693

271,712

21-Dec-2016

05:05

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

46,944

21-Dec-2016

04:56

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

34,656

21-Dec-2016

05:59

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

35,168

21-Dec-2016

04:56

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.693

55,136

21-Dec-2016

04:56

x86

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

27,488

21-Dec-2016

04:56

x86

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

32,608

21-Dec-2016

04:56

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.693

93,024

21-Dec-2016

04:56

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

73,056

21-Dec-2016

04:56

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

22,880

21-Dec-2016

04:57

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

51,552

21-Dec-2016

05:59

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38,752

21-Dec-2016

05:23

x86

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

50,016

21-Dec-2016

05:59

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

30,560

21-Dec-2016

05:59

x86

Appserverai.dll

10.0.14393.693

93,536

21-Dec-2016

05:02

x86

Rdwebai.dll

10.0.14393.693

103,776

21-Dec-2016

05:02

x86

Tssdisai.dll

10.0.14393.693

102,240

21-Dec-2016

05:02

x86

Vmhostai.dll

10.0.14393.693

83,296

21-Dec-2016

05:02

x86

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

21,856

21-Dec-2016

05:04

x86

Cbscore.dll

10.0.14393.1561

1,783,648

20-Jul-2017

06:37

x86

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

49,504

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

72,544

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.1561

1,904,480

20-Jul-2017

05:37

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

379,232

21-Dec-2016

05:04

x86

Drupdate.dll

10.0.14393.693

285,024

21-Dec-2016

05:04

x86

Drvstore.dll

10.0.14393.693

749,408

21-Dec-2016

05:04

x86

Globalinstallorder.xml

Không áp dụng

1,247,706

12-Aug-2016

03:06

Không áp dụng

Msdelta.dll

5.0.1.1

406,880

21-Dec-2016

05:05

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44,896

21-Dec-2016

05:04

x86

Poqexec.exe

10.0.14393.693

120,320

21-Dec-2016

04:44

x86

Smiengine.dll

10.0.14393.693

746,848

21-Dec-2016

05:04

x86

Smipi.dll

10.0.14393.693

32,096

21-Dec-2016

05:04

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.693

246,624

21-Dec-2016

05:04

x86

Tiworker.exe

10.0.14393.693

197,120

21-Dec-2016

04:44

x86

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

29-Jun-2016

18:53

Không áp dụng

Wcp.dll

10.0.14393.1561

2,734,432

20-Jul-2017

06:37

x86

Wdscore.dll

10.0.14393.693

220.000 người

21-Dec-2016

05:21

x86

Wrpint.dll

10.0.14393.693

66,912

21-Dec-2016

05:05

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

77,664

21-Dec-2016

05:59

x86

Appxreg.dll

10.0.14393.693

36,704

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmifw.dll

10.0.14393.693

89,952

21-Dec-2016

05:05

x86

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

140,128

21-Dec-2016

05:04

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.693

176,992

21-Dec-2016

05:59

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.693

161,632

21-Dec-2016

05:05

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38,752

21-Dec-2016

05:23

x86

Httpai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Implatsetup.dll

10.0.14393.1561

101,208

20-Jul-2017

06:37

x86

Luainstall.dll

10.0.14393.693

51,552

21-Dec-2016

05:04

x86

Netsetupai.dll

10.0.14393.1561

103,776

20-Jul-2017

05:37

x86

Netsetupapi.dll

10.0.14393.1561

111,968

20-Jul-2017

05:37

x86

Netsetupengine.dll

10.0.14393.1561

607,072

20-Jul-2017

05:37

x86

Sppinst.dll

10.0.14393.693

37,216

21-Dec-2016

05:05

x86

Timezoneai.dll

10.0.14393.693

59,232

21-Dec-2016

05:04

x86

Winsockai.dll

10.0.14393.693

73,568

21-Dec-2016

05:04

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.693

273,248

21-Dec-2016

05:04

x86

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

78,688

21-Dec-2016

05:04

x86

Offlinelsa.dll

10.0.14393.693

110,944

21-Dec-2016

05:59

x86

Offlinesam.dll

10.0.14393.693

218,976

21-Dec-2016

05:59

x86

Esscli.dll

10.0.14393.693

299,872

21-Dec-2016

05:05

x86

Fastprox.dll

10.0.14393.693

670,048

21-Dec-2016

05:06

x86

Mofd.dll

10.0.14393.693

205,664

21-Dec-2016

05:05

x86

Mofinstall.dll

10.0.14393.693

72,544

21-Dec-2016

05:05

x86

Repdrvfs.dll

10.0.14393.693

282,464

21-Dec-2016

05:05

x86

Wbemcomn.dll

10.0.14393.693

387,936

21-Dec-2016

05:05

x86

Wbemcore.dll

10.0.14393.693

980,320

21-Dec-2016

05:05

x86

Wbemprox.dll

10.0.14393.693

36,704

21-Dec-2016

05:06

x86

Wmiutils.dll

10.0.14393.693

98,144

21-Dec-2016

05:05

x86

Shtransform.dll

10.0.14393.693

33,120

21-Dec-2016

05:59

x86

Bfsvc.dll

10.0.14393.1561

157,536

20-Jul-2017

05:37

x86

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Securebootai.dll

10.0.14393.693

29,536

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmitrust.dll

10.0.14393.693

275,296

21-Dec-2016

05:04

x86

Bcdeditai.dll

10.0.14393.693

271,712

21-Dec-2016

05:05

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

46,944

21-Dec-2016

04:56

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

34,656

21-Dec-2016

05:59

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

35,168

21-Dec-2016

04:56

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.693

55,136

21-Dec-2016

04:56

x86

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

27,488

21-Dec-2016

04:56

x86

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

32,608

21-Dec-2016

04:56

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.693

93,024

21-Dec-2016

04:56

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

73,056

21-Dec-2016

04:56

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

22,880

21-Dec-2016

04:57

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

51,552

21-Dec-2016

05:59

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38,752

21-Dec-2016

05:23

x86

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

50,016

21-Dec-2016

05:59

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

30,560

21-Dec-2016

05:59

x86

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

130,912

21-Dec-2016

05:03

x86

Iissetupai.dll

10.0.14393.693

98,656

21-Dec-2016

05:59

x86

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

21,856

21-Dec-2016

05:04

x86

Cbscore.dll

10.0.14393.1561

1,783,648

20-Jul-2017

06:37

x86

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

49,504

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

72,544

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.1561

1,904,480

20-Jul-2017

05:37

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

379,232

21-Dec-2016

05:04

x86

Drupdate.dll

10.0.14393.693

285,024

21-Dec-2016

05:04

x86

Drvstore.dll

10.0.14393.693

749,408

21-Dec-2016

05:04

x86

Globalinstallorder.xml

Không áp dụng

1,247,706

12-Aug-2016

03:06

Không áp dụng

Msdelta.dll

5.0.1.1

406,880

21-Dec-2016

05:05

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44,896

21-Dec-2016

05:04

x86

Poqexec.exe

10.0.14393.693

120,320

21-Dec-2016

04:44

x86

Smiengine.dll

10.0.14393.693

746,848

21-Dec-2016

05:04

x86

Smipi.dll

10.0.14393.693

32,096

21-Dec-2016

05:04

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.693

246,624

21-Dec-2016

05:04

x86

Tiworker.exe

10.0.14393.693

197,120

21-Dec-2016

04:44

x86

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

29-Jun-2016

18:53

Không áp dụng

Wcp.dll

10.0.14393.1561

2,734,432

20-Jul-2017

06:37

x86

Wdscore.dll

10.0.14393.693

220.000 người

21-Dec-2016

05:21

x86

Wrpint.dll

10.0.14393.693

66,912

21-Dec-2016

05:05

x86

Thông tin tệp bổ sung

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_04e136cfa278fb7934f7dbcd4971f525_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_14649d8f5e008f3f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_06cc41f34abd5e77f97c24c71ff2c1ec_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_483e19408e79b90c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

742

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0977bca4dd9d60e0587c767abbc2a485_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ada202b8e2358545.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

732

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1cdf384b45ba93617e71a846293ea32c_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_a1cbba3b0cc697a4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

738

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1dbd2c9fd87773471d51733571bf3420_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_f042133d247b1ad9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

736

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_243997bdccf25efbba32ab29a9a711b5_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_8f5ab7c0d104f4a4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2468bd3408a829c98885fbb79c3d3b51_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_097a2a2f76b06fee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

726

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2561d5b12d60fad97d708f0b06630bbb_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_d2da8bc00bc0c1f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_25c033cb454d4f41c50b523582a5023d_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_263e9717f2fe94d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_28ae1346e97997c4a9ff0431b2a9aa51_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_2ff2507b7baaeabe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

736

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2de294c54d452dde8aa697abc3d1b5e9_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_a797aedc258c3a60.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

728

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2f43da133bbd4c61b5ccb21d8cf57829_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_9d9e6944bddd7690.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3200f4cfae8375be03d8509cf58eb624_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_29255a04a4f80981.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3a99ead9a64a69bbf9ba5a72d047f972_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_7f3d802f5266ab45.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

734

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3ef7d4ddc33442f13d76e758e88eaa62_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b6f0fff25e61a6f3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_424337a0e31729f37365db870753a29f_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_9e88ee9a9e422626.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_449f75188cde16166f9c8367b391552e_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_c29c4c515d455257.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

721

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_44bc0454e5d7cd369781fb76ad1e63be_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_40de43fca46c6ce5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

734

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_452dde143010d9322869af1760c9bc11_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_cff5744967eb82a1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

736

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4d07ce7aa47c91e04438266718dff250_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_092841de895732d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

730

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4def1c60d694892e32ddcfa90999217b_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_d96baf46ea679304.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

738

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_507b6ed423e1fddb6cac726961d6f795_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_f53975f8474ed33c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

721

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_50f241929a55b451078da8fc14ac36f3_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_bd4059513e1b216e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_539ffbe54a4b785bd4e5467339360fa2_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_a2d1a23f9cbba4f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5544b042d0391fa2395a285642ec7d37_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_cfc7b428806c427f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_56d5d4536f935cb01318e9a3a0d4a483_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_26cc8daa52f8f1df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5863d0002915350d5fe3db0b07680215_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b05d3e52cb29016a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_59e7d4aa6efc630d933fe3b09fbda544_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_bbc12ab0736e1348.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

728

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5c62d26f758479d90b36187b73b52a91_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_7038fb540a8f838b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

733

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6e3363bdf8c58c8c51c3293017f7469b_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_2f3b0c8734c7347b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

721

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_78b8354f234128687237695562657a95_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_11b46ac5a491a243.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7fa01212b9ef14ab23157b1d8e6ddde5_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ad95f29446a0991b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

733

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_801082e61948c986e7ee14d977d3878a_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0895a7851b720ca0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8d607a53bab12f6412d965d9089d2d54_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_02ab55b4179f70bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8dd66e981028f9320c7633ca66aa3160_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_3c7456bfa7894506.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

729

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8f9b7503c0ee3fffc6b926ec2d124c5d_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_920b1f6f6abdaa90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_993fd4138fa9fd8da98b2e5cdd1786fb_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0e2ca4cc60e16a53.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9b27cdea537d881140e0a145691e4219_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_6761469fb0e398a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a2296d85919d80052c3b50782cf0df0c_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_84b0b4fae1ecd8d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a37e74ba4e7b64c4dc5d99f6365c36f0_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_5af64a4d4ac0ed42.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a8e687057985d48d35f9296719239df5_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ce7304594cb22a02.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

730

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ac2bc98526dc6ed7110b37f1dcc7dde1_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_86b2468cd06c241b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bb494d9b234c0ab275649cec6fc7fc6b_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_76b192dc90674323.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bc6ee293580781cdfee4ff2c106f0264_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_9db769a67246a310.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bd8d73d7965ee752529b7c4e2198303b_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_18ea40e3c3a10c95.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bfc4055462ee1b6c5769bf0c08c9c459_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_6bbcc60c9e20781f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

729

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ceb968282c666510a58a7513b9677e35_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_fa7cea761ccd4ba4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d5df85eeb62f1d970961a06584590be6_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_9bede8cffd059d85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

740

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dc38cd75bd3fb1b971746ff43f6a6a8d_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ef3f72ef029a1469.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dd6c43727f2ef706277c3448019a3184_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_286d24f2fb1f494c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

730

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_df454c7e070eac55bc4762120da60146_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_95a9cf0339073920.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dfa4c631988b7839e40bf0138f92f66c_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_941fdacd8148f838.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

736

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dfbe559b3cb1fccd9e0904245803e610_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_3aca5e28a27a46f3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

732

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e0cc8d1e6454f0a1a439fd71f07ae987_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_96545aa1563838f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

737

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e44fb0f6538b96179ad7f5b31bf9ac13_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_8d50115e16ab6322.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f091d1cd51ff5ac7f68e8236df8a46e9_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_d1270bc353b2b248.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f0c716da96a719ff95822936b5ae3adc_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0b5a3fa99544c4b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..-installers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_6153f7e30015969e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,603

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..cingstack-onecoreds_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_29f005137c5a89f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.080 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..ck-mof-onecoreadmin_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_8f5970a989c4feda.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,769

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..formers-shell-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_5fa653f4d7d8b72d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.340

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..gstack-boot-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_cb5eab20cb2a3415.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,636

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b8a03199562c3306.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.322 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_949c726d1e02beb7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

7,397

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..k-transformers-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_e1cb21fb30203a4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.369

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..k-transformers-full_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ded8bfa1320cc887.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

687

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..llers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_99724a7d1de81717.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

678

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:01

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_6c1784b2736fdb1f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..ngstack-onecorebase_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_661c7d193c93492f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.333 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_fb2d2ad323cc835d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

679

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

11:59

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_73678ab4b268efa1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

674

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

11:59

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..ransformers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_99ee3d09562f6381.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,015

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..rmers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_d6fd1ed173dd7e6e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:01

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_36927cc1ee7d8efa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

680

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

11:59

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..s-onecoreadmin-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_2433e81a9868c1b2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

684

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:01

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..sformers-admin-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_1061a2fe68e49f1f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

677

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

11:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..sformers-shell-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_4653b572fa6ddb14.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

677

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..stack-inetsrv-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_aec7a228fc58f9c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.329 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-s..stack-termsrv-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_886859ce9a629d95.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,382

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_34229eae662ede84.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

751

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

11:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_61206ec2044359d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

658

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_67d5b99fffef99fb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

658

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0f3a0c26ff779410.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

742

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

11:59

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack-inetsrv_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_aac4b706c1a6f2e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,321

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b41cf52285cc9a3c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

745

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

12:00

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b3e87da979fcc454.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,319

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_7ef6e89821f9a6be.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

20,237

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

38,797

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..-installers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_05355c5f47b82568.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,601

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ck-mof-onecoreadmin_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_333ad525d1678da4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,767

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..formers-shell-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0387b8711f7b45f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,338

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..gstack-boot-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_6f400f9d12ccc2df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.634 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_5c8196159dcec1d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.320

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_387dd6e965a54d81.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

7,395

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..k-transformers-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_85ac867777c2c919.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.367 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..k-transformers-full_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_82ba241d79af5751.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

685

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..llers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_3d53aef9658aa5e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0ff8e92ebb1269e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ngstack-onecorebase_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_09fde1958435d7f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

số1.331

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_9f0e8f4f6b6f1227.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

677

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_1748ef30fa0b7e6b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

672

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ransformers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_3dcfa1859dd1f24b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,013

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..rmers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_7ade834dbb800d38.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

678

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_da73e13e36201dc4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

678

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..s-onecoreadmin-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_c8154c96e00b507c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

682

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..sformers-admin-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b443077ab0872de9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

675

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..sformers-shell-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ea3519ef421069de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

675

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..stack-termsrv-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_2c49be4ae2052c5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,380

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_d804032aadd16d4e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

749

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0501d33e4be5e89e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

656

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0bb71e1c479228c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

656

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b31b70a3471a22da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

740

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_57fe599ecd6f2906.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

743

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:45

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_57c9e225c19f531e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.317

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_22d84d14699c3588.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

20.225 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:14

Nền tảng

Không áp dụng

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,478

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1dbd2c9fd87773471d51733571bf3420_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_942377b96c1da9a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

734

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1f87aaf50b04c35d653e05bfa474dd7a_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_105f4789d1e0eaa5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_243997bdccf25efbba32ab29a9a711b5_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_333c1c3d18a7836e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2468bd3408a829c98885fbb79c3d3b51_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ad5b8eabbe52feb8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3a99ead9a64a69bbf9ba5a72d047f972_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_231ee4ab9a093a0f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

732

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_44bc0454e5d7cd369781fb76ad1e63be_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_e4bfa878ec0efbaf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

732

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4d07ce7aa47c91e04438266718dff250_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ad09a65ad0f9c19e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

728

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_507b6ed423e1fddb6cac726961d6f795_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_991ada748ef16206.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_50f241929a55b451078da8fc14ac36f3_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_6121bdcd85bdb038.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_539ffbe54a4b785bd4e5467339360fa2_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_46b306bbe45e33bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5544b042d0391fa2395a285642ec7d37_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_73a918a4c80ed149.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5863d0002915350d5fe3db0b07680215_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_543ea2cf12cb9034.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_59e7d4aa6efc630d933fe3b09fbda544_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_5fa28f2cbb10a212.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

726

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5c62d26f758479d90b36187b73b52a91_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_141a5fd052321255.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6e3363bdf8c58c8c51c3293017f7469b_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_d31c71037c69c345.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_78b8354f234128687237695562657a95_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b595cf41ec34310d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7fa01212b9ef14ab23157b1d8e6ddde5_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_517757108e4327e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8f9b7503c0ee3fffc6b926ec2d124c5d_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_35ec83ebb260395a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

733

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_993fd4138fa9fd8da98b2e5cdd1786fb_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b20e0948a883f91d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a2296d85919d80052c3b50782cf0df0c_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_28921977298f67a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a567246fe9c67142c66c6974fed2f600_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_bbafff41050c9460.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

721

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a8e687057985d48d35f9296719239df5_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_725468d59454b8cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

728

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ac2bc98526dc6ed7110b37f1dcc7dde1_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_2a93ab09180eb2e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_bb494d9b234c0ab275649cec6fc7fc6b_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_1a92f758d809d1ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ceb968282c666510a58a7513b9677e35_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_9e5e4ef2646fda6e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d5df85eeb62f1d970961a06584590be6_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_3fcf4d4c44a82c4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

738

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_df454c7e070eac55bc4762120da60146_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_398b337f80a9c7ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dfa4c631988b7839e40bf0138f92f66c_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_38013f49c8eb8702.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

734

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f993825036a1a84c47b9f03eb894d08b_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_4d72ed4ae9e999e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..-installers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_05355c5f47b82568.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,601

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..cingstack-onecoreds_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_cdd1698fc3fd18bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,078

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ck-mof-onecoreadmin_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_333ad525d1678da4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,767

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..formers-shell-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0387b8711f7b45f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,338

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..gstack-boot-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_6f400f9d12ccc2df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.634 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_5c8196159dcec1d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.320

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_387dd6e965a54d81.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

7,395

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..k-transformers-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_85ac867777c2c919.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.367 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..k-transformers-full_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_82ba241d79af5751.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

685

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..llers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_3d53aef9658aa5e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

676

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0ff8e92ebb1269e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ngstack-onecorebase_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_09fde1958435d7f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

số1.331

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_9f0e8f4f6b6f1227.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

677

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_1748ef30fa0b7e6b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

672

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..ransformers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_3dcfa1859dd1f24b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,013

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..rmers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_7ade834dbb800d38.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

678

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_da73e13e36201dc4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

678

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..s-onecoreadmin-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_c8154c96e00b507c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

682

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:47

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..sformers-admin-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b443077ab0872de9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

675

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..sformers-shell-core_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_ea3519ef421069de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

675

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-s..stack-inetsrv-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_52a906a543fb888d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.327

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_d804032aadd16d4e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

749

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0501d33e4be5e89e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

656

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_0bb71e1c479228c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

656

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_b31b70a3471a22da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

740

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-inetsrv_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_4ea61b83094981b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,319

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_57fe599ecd6f2906.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

743

Ngày (UTC)

20-Jul-2017

Thời gian (UTC)

09:45

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_57c9e225c19f531e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.317

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1561_none_22d84d14699c3588.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

20.225 người

Ngày (UTC)

21-Jul-2017

Thời gian (UTC)

20:13

Nền tảng

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×