Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Dịch vụ chia sẻ ứng dụng chiếm quá nhiều bộ nhớ tài nguyên trên máy chủ Microsoft Lync Server 2010. Do đó, một hoặc nhiều vấn đề sau xảy ra:

  • Sự cố máy chủ Lync Server 2010.

  • Người dùng Lync 2010 bị ngắt kết nối từ một cuộc họp.

  • Người dùng Lync 2010 không thể tạo ra một cuộc họp.

  • Người dùng Lync 2010 không chia sẻ ứng dụng.

  • Người dùng Lync 2010 gặp vấn đề với hội nghị âm thanh và video hội nghị.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2575870 Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 7 năm 2011

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×