Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Dịch vụ chia sẻ ứng dụng chiếm quá nhiều bộ nhớ tài nguyên trên máy chủ Microsoft Lync Server 2010. Do đó, một hoặc nhiều vấn đề sau xảy ra:

  • Sự cố máy chủ Lync Server 2010.

  • Người dùng Lync 2010 bị ngắt kết nối từ một cuộc họp.

  • Người dùng Lync 2010 không thể tạo ra một cuộc họp.

  • Người dùng Lync 2010 không chia sẻ ứng dụng.

  • Người dùng Lync 2010 gặp vấn đề với hội nghị âm thanh và video hội nghị.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2575870 Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 7 năm 2011

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×