Triệu chứng

Khi các dịch vụ Microsoft Lync Server 2013 Web Conferencing ghi dữ liệu vào thư mục CollabJournal, chia sẻ tệp Lync, sự kiện sau được ghi:

Log Name: Lync Server Source: LS Data MCU
Event ID: 41027
Level: Error
Description:
The content file store is full or unavailable, and no more data can be written to it.
Content file store location: \\server.contoso.net\LyncDataPool2\1-WebServices-20\CollabJournal
Reason: An unexpected network error occurred.Note This issue only occurs in an environment that has paired front-end pools deployed.
Chú ý Sự cố này xảy ra trong môi trường có kết nối ngoại vi vùng triển khai.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì dịch vụ Web Conferencing thử lại ghi dữ liệu dữ liệu chia sẻ tệp Lync nếu gặp phải sự cố tạm thời.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt ngày 2015 tích lũy Cập Nhật cho máy chủ Lync Server 2013 hội nghị Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×