Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cài đặt các bản Cập Nhật tích luỹ Lync Server 2013 (tháng 7 năm 2013) trong trò chuyện liên tục kết thúc và nền máy chủ. Nếu bạn sau đó gỡ bỏ cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ Lync Server 2013 (tháng 7 năm 2013) trên máy chủ ngoại vi liên tục trò chuyện, trò chuyện liên tục dịch vụ hoặc dịch vụ liên tục tuân thủ trò chuyện không khởi động. Ngoài ra, sự kiện sau được ghi vào Nhật ký sự kiện Lync Server:


Ngoài ra, ngoại lệ sau có trong sự kiện:

Microsoft.Rtc.Internal.Chat.Server.ServerCommon.Exceptions.StopServerException: Phiên bản DB không mong muốn.
tại Microsoft.Rtc.Internal.Chat.Server.ServerCommon.TransportServerBase.Initialize()
tại Microsoft.Rtc.Internal.Chat.Server.Channel.Server.ChannelServer.Initialize()
tại Microsoft.Rtc.Internal.Chat.Server.ServerCommon.MgcServiceBase.startServer()
tại Microsoft.Rtc.Internal.Chat.Server.ServerCommon.MgcServiceBase.createAndStartServer()Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.420 Lync Server 2013, trò chuyện liên tục 2835433 : tháng 7 năm 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×