Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Dịch vụ máy chủ Dịch vụ Microsoft Exchange (Microsoft.Exchange.ServiceHost.exe) trên máy chủ Microsoft Exchange Server 2010 lỗi liên tục. Ngoài ra, sự kiện sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do phương pháp EventLog.WriteEvent ném một ngoại lệ ArgumentException khi một sự kiện văn bản lớn hơn 32,766 ký tự.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

2529939 mô tả các bản Cập Nhật 3 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về phương pháp EventLog.WriteEvent , ghé thăm website sau của Microsoft:

Thông tin chung về phương pháp EventLog.WriteEvent

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×