We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013, bạn thấy dịch vụ truy cập máy khách RPC của Microsoft Exchange (MSExchangeRPC) lỗi và trả lại một System.NullReferenceException ngoại trừ.Vấn đề này gây ra sự cố kết nối khi người dùng cố gắng kết nối với hộp thư của họ.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do vô giá trị ngoại lệ không xử lý đúng cách trong Exchange Server 2013.

Giải pháp

Exchange Server 2013

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 21 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×