Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4521856.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4523200-x86.msu

A726A0B4E00446B2E6B775EB34B08BFF735460EB

8A176642CCEEAEC0BAE8BF861EDD783E3B1F0469989238D4DF22772C7B541E91

Windows10.0-KB4523200-x64.msu

8B9D9F7930DEE5A052981864B86025AC832C2B21

78EE1A870CBDB35678ED7F72B6167509A0EAC1EAF5490C10FD0078F9772C1E20

Thông tin tệp Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

x86

Networkbindingenginetransformer.dll

10.0.10240.18330

200.704

13-Aug-2019

05:41

x86

Bcdeditai.dll

10.0.10240.16439

260.096

04-Aug-2015

03:14

x86

Cmipnpinstall.dll

10.0.10240.17831

192.344

24-Mar-2018

06:42

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.10240.16384

38.400

10-Jul-2015

03:25

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.10240.16384

25.088

10-Jul-2015

03:39

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.10240.16384

27.136

10-Jul-2015

03:25

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

47.104

24-Mar-2018

04:48

x86

Netfxconfig.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:25

x86

Peerdistai.dll

10.0.10240.16384

24.064

10-Jul-2015

03:25

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

84.992

24-Mar-2018

04:48

x86

Registeriepkeysai.dll

10.0.10240.16384

13.824

10-Jul-2015

03:25

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:25

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.10240.16384

14.336

10-Jul-2015

03:25

x86

Aritransformer.dll

10.0.10240.16384

37.376

10-Jul-2015

03:25

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:26

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.10240.16384

20.992

10-Jul-2015

03:25

x86

Mqcmiplugin.dll

10.0.10240.17831

122.880

24-Mar-2018

05:42

x86

Esscli.dll

10.0.10240.17831

299.008

24-Mar-2018

04:36

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.10240.17831

166.912

24-Mar-2018

04:58

x86

Fastprox.dll

10.0.10240.17831

669.696

24-Mar-2018

04:36

x86

Mofd.dll

10.0.10240.17831

201.728

24-Mar-2018

04:36

x86

Mofinstall.dll

10.0.10240.17831

63.488

24-Mar-2018

04:36

x86

Repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

277.504

24-Mar-2018

04:36

x86

Wbemcomn.dll

10.0.10240.18210

385.536

09-Apr-2019

05:21

x86

Wbemcore.dll

10.0.10240.17831

921.088

24-Mar-2018

04:36

x86

Wbemprox.dll

10.0.10240.17831

30.208

24-Mar-2018

04:36

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18271

272.384

18-Jun-2019

04:39

x86

Wmiutils.dll

10.0.10240.17831

91.136

24-Mar-2018

04:36

x86

Appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.17020

63.488

21-Jun-2016

10:18

x86

Appxreg.dll

10.0.10240.17020

24.576

21-Jun-2016

10:16

x86

Bfsvc.dll

10.0.10240.16384

56.832

10-Jul-2015

03:23

x86

Cleanupai.dll

10.0.10240.16384

12.800

10-Jul-2015

03:23

x86

Cmitrust.dll

10.0.10240.17831

288.088

24-Mar-2018

06:42

x86

Cntrtextinstaller.dll

10.0.10240.16384

127.488

10-Jul-2015

03:23

x86

Fveupdateai.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:23

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.10240.16384

38.240

10-Jul-2015

05:18

x86

Httpai.dll

10.0.10240.16384

16.896

10-Jul-2015

03:23

x86

Luainstall.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:23

x86

Securebootai.dll

10.0.10240.18362

22.016

17-Sep-2019

15:26

x86

Timezoneai.dll

10.0.10240.17831

51.200

24-Mar-2018

04:35

x86

Winsockai.dll

10.0.10240.16384

65.536

10-Jul-2015

03:23

x86

Ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

69.632

10-Jul-2015

03:23

x86

Offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

100.864

10-Jul-2015

03:29

x86

Offlinesam.dll

10.0.10240.16384

110.080

10-Jul-2015

03:29

x86

Sppinst.dll

10.0.10240.18210

647.168

09-Apr-2019

05:22

x86

Cmifw.dll

10.0.10240.16384

80,384

10-Jul-2015

03:33

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.10240.17831

147.968

24-Mar-2018

05:30

x86

Implatsetup.dll

10.0.10240.17020

54.784

21-Jun-2016

10:45

x86

Netsetupai.dll

10.0.10240.17020

79.360

21-Jun-2016

10:29

x86

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

x86

Netsetupengine.dll

10.0.10240.18330

468.728

13-Aug-2019

06:13

x86

Cbscore.dll

10.0.10240.18390

1.777.152

11-Oct-2019

05:26

x86

Cbsmsg.dll

10.0.10240.16384

49.504

10-Jul-2015

04:40

x86

Cmiadapter.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:23

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.10240.18330

2.160.080

13-Aug-2019

06:06

x86

Dpx.dll

10.0.10240.17831

372.224

24-Mar-2018

04:43

x86

Drupdate.dll

10.0.10240.17831

283.480

24-Mar-2018

06:37

x86

Drvstore.dll

10.0.10240.18330

700.152

13-Aug-2019

06:05

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.165

25-Apr-2015

00:17

Not applicable

Msdelta.dll

10.0.10240.17831

410.624

24-Mar-2018

04:35

x86

Mspatcha.dll

10.0.10240.17831

36.864

24-Mar-2018

04:43

x86

Poqexec.exe

10.0.10240.16384

118.272

10-Jul-2015

03:25

x86

Smiengine.dll

10.0.10240.18330

730.112

13-Aug-2019

04:20

x86

Smipi.dll

10.0.10240.17831

23.552

24-Mar-2018

04:48

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.10240.18362

233.208

17-Sep-2019

17:24

x86

Tiworker.exe

10.0.10240.17831

197.120

24-Mar-2018

04:42

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

27-Mar-2015

21:48

Not applicable

Wcp.dll

10.0.10240.18390

2.717.184

11-Oct-2019

05:27

x86

Wdscore.dll

10.0.10240.17831

207.192

24-Mar-2018

06:38

x86

Wrpint.dll

10.0.10240.17831

55.808

24-Mar-2018

04:49

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

103.776

09-Feb-2016

03:15

x64

Networkbindingenginetransformer.dll

10.0.10240.18330

304.128

13-Aug-2019

06:21

x64

Bcdeditai.dll

10.0.10240.16439

283.648

04-Aug-2015

03:05

x64

Cmipnpinstall.dll

10.0.10240.17831

244.056

24-Mar-2018

07:22

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.10240.16384

46.080

10-Jul-2015

03:15

x64

Featuresettingsoverride.dll

10.0.10240.16384

31.744

10-Jul-2015

03:28

x64

Iefileinstallai.dll

10.0.10240.16384

29.184

10-Jul-2015

03:14

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

58.880

24-Mar-2018

04:53

x64

Netfxconfig.dll

10.0.10240.16384

22.528

10-Jul-2015

03:15

x64

Peerdistai.dll

10.0.10240.16384

30.208

10-Jul-2015

03:15

x64

Printadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

97.792

24-Mar-2018

04:53

x64

Registeriepkeysai.dll

10.0.10240.16384

16.384

10-Jul-2015

03:15

x64

Servicemodelregai.dll

10.0.10240.16384

80,384

10-Jul-2015

03:15

x64

Setieinstalleddateai.dll

10.0.10240.16384

16.384

10-Jul-2015

03:15

x64

Aritransformer.dll

10.0.10240.16384

50.688

10-Jul-2015

03:27

x64

Primitivetransformers.dll

10.0.10240.16384

57.856

10-Jul-2015

03:29

x64

Wpndatatransformer.dll

10.0.10240.16384

27.648

10-Jul-2015

03:27

x64

Mqcmiplugin.dll

10.0.10240.17831

148.992

24-Mar-2018

06:05

x64

Appserverai.dll

10.0.10240.16384

109.056

10-Jul-2015

03:24

x64

Rdwebai.dll

10.0.10240.16384

113.152

10-Jul-2015

03:24

x64

Tssdisai.dll

10.0.10240.16384

116.224

10-Jul-2015

03:24

x64

Vmhostai.dll

10.0.10240.16384

93.696

10-Jul-2015

03:24

x64

Esscli.dll

10.0.10240.17831

402.432

24-Mar-2018

05:09

x64

Eventsinstaller.dll

10.0.10240.17831

214.016

24-Mar-2018

06:30

x64

Fastprox.dll

10.0.10240.17831

854.528

24-Mar-2018

05:11

x64

Mofd.dll

10.0.10240.17831

246.272

24-Mar-2018

05:09

x64

Mofinstall.dll

10.0.10240.17831

67.584

24-Mar-2018

05:09

x64

Repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

350.208

24-Mar-2018

05:09

x64

Wbemcomn.dll

10.0.10240.17831

449.024

24-Mar-2018

05:09

x64

Wbemcore.dll

10.0.10240.18330

1.147.392

13-Aug-2019

04:53

x64

Wbemprox.dll

10.0.10240.17831

36.864

24-Mar-2018

05:11

x64

Wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18271

340.992

18-Jun-2019

05:52

x64

Wmiutils.dll

10.0.10240.17831

112.128

24-Mar-2018

05:10

x64

Appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.17020

74.752

21-Jun-2016

06:50

x64

Appxreg.dll

10.0.10240.17020

30.720

21-Jun-2016

06:30

x64

Bfsvc.dll

10.0.10240.16384

67.072

10-Jul-2015

03:14

x64

Cleanupai.dll

10.0.10240.16384

15.360

10-Jul-2015

03:15

x64

Cmitrust.dll

10.0.10240.17831

421.720

24-Mar-2018

07:22

x64

Cntrtextinstaller.dll

10.0.10240.16384

153.088

10-Jul-2015

03:15

x64

Fveupdateai.dll

10.0.10240.16384

24.064

10-Jul-2015

03:14

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.10240.16384

43.872

10-Jul-2015

05:07

x64

Httpai.dll

10.0.10240.16384

19.968

10-Jul-2015

03:15

x64

Luainstall.dll

10.0.10240.16384

52.736

10-Jul-2015

03:14

x64

Securebootai.dll

10.0.10240.18362

26.112

17-Sep-2019

15:36

x64

Timezoneai.dll

10.0.10240.17831

67.072

24-Mar-2018

04:53

x64

Winsockai.dll

10.0.10240.16384

73.216

10-Jul-2015

03:15

x64

Ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

83.456

10-Jul-2015

03:15

x64

Offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

114.688

10-Jul-2015

03:33

x64

Offlinesam.dll

10.0.10240.16384

137.728

10-Jul-2015

03:33

x64

Sppinst.dll

10.0.10240.18330

769.024

13-Aug-2019

05:01

x64

Cmifw.dll

10.0.10240.16384

96.256

10-Jul-2015

03:23

x64

Firewallofflineapi.dll

10.0.10240.17831

173.568

24-Mar-2018

05:54

x64

Implatsetup.dll

10.0.10240.17020

78.848

21-Jun-2016

07:01

x64

Netsetupai.dll

10.0.10240.17020

104.960

21-Jun-2016

06:42

x64

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

103.776

09-Feb-2016

03:15

x64

Netsetupengine.dll

10.0.10240.18330

660.216

13-Aug-2019

07:06

x64

Cbscore.dll

10.0.10240.18390

1.967.616

11-Oct-2019

06:01

x64

Cbsmsg.dll

10.0.10240.16384

50.528

10-Jul-2015

04:31

x64

Cmiadapter.dll

10.0.10240.16384

79.872

10-Jul-2015

03:14

x64

Cmiaisupport.dll

10.0.10240.18330

3.158.992

13-Aug-2019

06:58

x64

Dpx.dll

10.0.10240.17831

499.200

24-Mar-2018

04:47

x64

Drupdate.dll

10.0.10240.17831

340.824

24-Mar-2018

07:18

x64

Drvstore.dll

10.0.10240.17831

850.264

24-Mar-2018

07:19

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.165

18-Jun-2015

01:17

Not applicable

Msdelta.dll

10.0.10240.17831

515.072

24-Mar-2018

04:51

x64

Mspatcha.dll

10.0.10240.17831

46.080

24-Mar-2018

04:46

x64

Poqexec.exe

10.0.10240.16384

141.824

10-Jul-2015

03:15

x64

Smiengine.dll

10.0.10240.17831

897.024

24-Mar-2018

04:54

x64

Smipi.dll

10.0.10240.16384

29.184

10-Jul-2015

03:15

x64

Tifilefetcher.exe

10.0.10240.18362

275.704

17-Sep-2019

18:06

x64

Tiworker.exe

10.0.10240.17831

200.192

24-Mar-2018

04:45

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2015

01:16

Not applicable

Wcp.dll

10.0.10240.18390

3.229.696

11-Oct-2019

06:03

x64

Wdscore.dll

10.0.10240.17831

254.808

24-Mar-2018

07:23

x64

Wrpint.dll

10.0.10240.17831

66.560

24-Mar-2018

04:55

x64

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

x86

Networkbindingenginetransformer.dll

10.0.10240.18330

200.704

13-Aug-2019

05:41

x86

Bcdeditai.dll

10.0.10240.16439

260.096

04-Aug-2015

03:14

x86

Cmipnpinstall.dll

10.0.10240.17831

192.344

24-Mar-2018

06:42

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.10240.16384

38.400

10-Jul-2015

03:25

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.10240.16384

25.088

10-Jul-2015

03:39

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.10240.16384

27.136

10-Jul-2015

03:25

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

47.104

24-Mar-2018

04:48

x86

Netfxconfig.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:25

x86

Peerdistai.dll

10.0.10240.16384

24.064

10-Jul-2015

03:25

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.10240.17831

84.992

24-Mar-2018

04:48

x86

Registeriepkeysai.dll

10.0.10240.16384

13.824

10-Jul-2015

03:25

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:25

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.10240.16384

14.336

10-Jul-2015

03:25

x86

Aritransformer.dll

10.0.10240.16384

37.376

10-Jul-2015

03:25

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:26

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.10240.16384

20.992

10-Jul-2015

03:25

x86

Appserverai.dll

10.0.10240.16384

85.504

10-Jul-2015

03:36

x86

Rdwebai.dll

10.0.10240.16384

95.232

10-Jul-2015

03:36

x86

Tssdisai.dll

10.0.10240.16384

94.208

10-Jul-2015

03:36

x86

Vmhostai.dll

10.0.10240.16384

74.752

10-Jul-2015

03:36

x86

Esscli.dll

10.0.10240.17831

299.008

24-Mar-2018

04:36

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.10240.17831

166.912

24-Mar-2018

04:58

x86

Fastprox.dll

10.0.10240.17831

669.696

24-Mar-2018

04:36

x86

Mofd.dll

10.0.10240.17831

201.728

24-Mar-2018

04:36

x86

Mofinstall.dll

10.0.10240.17831

63.488

24-Mar-2018

04:36

x86

Repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

277.504

24-Mar-2018

04:36

x86

Wbemcomn.dll

10.0.10240.18210

385.536

09-Apr-2019

05:21

x86

Wbemcore.dll

10.0.10240.17831

921.088

24-Mar-2018

04:36

x86

Wbemprox.dll

10.0.10240.17831

30.208

24-Mar-2018

04:36

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18271

272.384

18-Jun-2019

04:39

x86

Wmiutils.dll

10.0.10240.17831

91.136

24-Mar-2018

04:36

x86

Appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.17020

63.488

21-Jun-2016

10:18

x86

Appxreg.dll

10.0.10240.17020

24.576

21-Jun-2016

10:16

x86

Bfsvc.dll

10.0.10240.16384

56.832

10-Jul-2015

03:23

x86

Cleanupai.dll

10.0.10240.16384

12.800

10-Jul-2015

03:23

x86

Cmitrust.dll

10.0.10240.17831

288.088

24-Mar-2018

06:42

x86

Cntrtextinstaller.dll

10.0.10240.16384

127.488

10-Jul-2015

03:23

x86

Fveupdateai.dll

10.0.10240.16384

18.944

10-Jul-2015

03:23

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.10240.16384

38.240

10-Jul-2015

05:18

x86

Httpai.dll

10.0.10240.16384

16.896

10-Jul-2015

03:23

x86

Luainstall.dll

10.0.10240.16384

42.496

10-Jul-2015

03:23

x86

Securebootai.dll

10.0.10240.18362

22.016

17-Sep-2019

15:26

x86

Timezoneai.dll

10.0.10240.17831

51.200

24-Mar-2018

04:35

x86

Winsockai.dll

10.0.10240.16384

65.536

10-Jul-2015

03:23

x86

Ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

69.632

10-Jul-2015

03:23

x86

Offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

100.864

10-Jul-2015

03:29

x86

Offlinesam.dll

10.0.10240.16384

110.080

10-Jul-2015

03:29

x86

Sppinst.dll

10.0.10240.18210

647.168

09-Apr-2019

05:22

x86

Cmifw.dll

10.0.10240.16384

80,384

10-Jul-2015

03:33

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.10240.17831

147.968

24-Mar-2018

05:30

x86

Implatsetup.dll

10.0.10240.17020

54.784

21-Jun-2016

10:45

x86

Netsetupai.dll

10.0.10240.17020

79.360

21-Jun-2016

10:29

x86

Netsetupapi.dll

10.0.10240.16719

78.176

09-Feb-2016

02:45

x86

Netsetupengine.dll

10.0.10240.18330

468.728

13-Aug-2019

06:13

x86

Cbscore.dll

10.0.10240.18390

1.777.152

11-Oct-2019

05:26

x86

Cbsmsg.dll

10.0.10240.16384

49.504

10-Jul-2015

04:40

x86

Cmiadapter.dll

10.0.10240.16384

64.512

10-Jul-2015

03:23

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.10240.18330

2.160.080

13-Aug-2019

06:06

x86

Dpx.dll

10.0.10240.17831

372.224

24-Mar-2018

04:43

x86

Drupdate.dll

10.0.10240.17831

283.480

24-Mar-2018

06:37

x86

Drvstore.dll

10.0.10240.18330

700.152

13-Aug-2019

06:05

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.165

25-Apr-2015

00:17

Not applicable

Msdelta.dll

10.0.10240.17831

410.624

24-Mar-2018

04:35

x86

Mspatcha.dll

10.0.10240.17831

36.864

24-Mar-2018

04:43

x86

Poqexec.exe

10.0.10240.16384

118.272

10-Jul-2015

03:25

x86

Smiengine.dll

10.0.10240.18330

730.112

13-Aug-2019

04:20

x86

Smipi.dll

10.0.10240.17831

23.552

24-Mar-2018

04:48

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.10240.18362

233.208

17-Sep-2019

17:24

x86

Tiworker.exe

10.0.10240.17831

197.120

24-Mar-2018

04:42

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

27-Mar-2015

21:48

Not applicable

Wcp.dll

10.0.10240.18390

2.717.184

11-Oct-2019

05:27

x86

Wdscore.dll

10.0.10240.17831

207.192

24-Mar-2018

06:38

x86

Wrpint.dll

10.0.10240.17831

55.808

24-Mar-2018

04:49

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×