Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows. Thay đổi chính bao gồm:

  • Cải thiện trải nghiệm Cập nhật danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) để tránh nhiều khởi động lại khi bạn triển khai bản Cập Nhật DBX trên thiết bị mà dịch vụ bảo vệ khả năng không chạy.

  • Khắc phục sự cố trong đó danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) không được áp dụng khi bản cập nhật danh sách cho phép khởi động an toàn (DB) trống.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4512574.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4521858-x86.msu

217787EC847049BA1582266E05B27001CD9346C8

F8715075CEF3CB4E4890DD40724901AE9F2CFA59A04854F12B740B1C36482871

Windows10.0-KB4521858-x64.msu

4660E9135B9DE2EC006AEE76499588D729FBBC60

99FA4ED4922AF2130F0960EE619F0B8A68C0FE88CB29CE8F99E798181AF64006

Thông tin tệp Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

77.664

21-Dec-2016

05:59

x86

Appxreg.dll

10.0.14393.693

36.704

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmifw.dll

10.0.14393.693

89.952

21-Dec-2016

05:05

x86

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

140.128

21-Dec-2016

05:04

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.3262

176.888

17-Sep-2019

14:54

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.3262

161.528

17-Sep-2019

14:32

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

x86

Httpai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Implatsetup.dll

10.0.14393.3262

101.112

17-Sep-2019

14:54

x86

Luainstall.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:04

x86

Netsetupai.dll

10.0.14393.3262

103.672

17-Sep-2019

14:32

x86

Netsetupapi.dll

10.0.14393.3262

111.864

17-Sep-2019

14:32

x86

Netsetupengine.dll

10.0.14393.3262

606.456

17-Sep-2019

14:32

x86

Sppinst.dll

10.0.14393.3262

37.112

17-Sep-2019

14:32

x86

Timezoneai.dll

10.0.14393.3262

59.128

17-Sep-2019

14:32

x86

Winsockai.dll

10.0.14393.693

73.568

21-Dec-2016

05:04

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.3262

273.144

17-Sep-2019

14:32

x86

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

78.688

21-Dec-2016

05:04

x86

Offlinelsa.dll

10.0.14393.693

110.944

21-Dec-2016

05:59

x86

Offlinesam.dll

10.0.14393.693

218.976

21-Dec-2016

05:59

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

06:22

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:01

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:04

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:01

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:08

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:08

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:07

Not applicable

Esscli.dll

10.0.14393.3262

299.768

17-Sep-2019

14:32

x86

Fastprox.dll

10.0.14393.3262

669.944

17-Sep-2019

14:33

x86

Mofd.dll

10.0.14393.3262

206.072

17-Sep-2019

14:33

x86

Mofinstall.dll

10.0.14393.3262

72.440

17-Sep-2019

14:32

x86

Repdrvfs.dll

10.0.14393.3262

282.360

17-Sep-2019

14:32

x86

Wbemcomn.dll

10.0.14393.3262

387.832

17-Sep-2019

14:32

x86

Wbemcore.dll

10.0.14393.3262

983.800

17-Sep-2019

14:32

x86

Wbemprox.dll

10.0.14393.3262

36.600

17-Sep-2019

14:33

x86

Wmiutils.dll

10.0.14393.3262

98.552

17-Sep-2019

14:32

x86

Shtransform.dll

10.0.14393.693

33.120

21-Dec-2016

05:59

x86

Bfsvc.dll

10.0.14393.3262

161.016

17-Sep-2019

14:32

x86

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Securebootai.dll

10.0.14393.3262

30.968

17-Sep-2019

14:32

x86

Cmitrust.dll

10.0.14393.3262

275.192

17-Sep-2019

14:32

x86

Bcdeditai.dll

10.0.14393.3262

272.120

17-Sep-2019

14:32

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

46.944

21-Dec-2016

04:56

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

34.656

21-Dec-2016

05:59

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

35.168

21-Dec-2016

04:56

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3262

55.032

17-Sep-2019

14:29

x86

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

27.488

21-Dec-2016

04:56

x86

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

32.608

21-Dec-2016

04:56

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3262

92.920

17-Sep-2019

14:29

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

73.056

21-Dec-2016

04:56

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

22.880

21-Dec-2016

04:57

x86

Supplementalservicingai.dll

10.0.14393.3262

17.920

17-Sep-2019

14:17

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:59

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

x86

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

50.016

21-Dec-2016

05:59

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

30.560

21-Dec-2016

05:59

x86

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

130.808

17-Sep-2019

14:31

x86

Iissetupai.dll

10.0.14393.693

98.656

21-Dec-2016

05:59

x86

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

21.856

21-Dec-2016

05:04

x86

Cbscore.dll

10.0.14393.3262

1.786.104

17-Sep-2019

14:54

x86

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

49.504

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

72.544

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.3262

1.905.912

17-Sep-2019

14:32

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

379.128

17-Sep-2019

14:32

x86

Drupdate.dll

10.0.14393.3262

285.944

17-Sep-2019

14:32

x86

Drvstore.dll

10.0.14393.3262

750.328

17-Sep-2019

14:32

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.706

12-Aug-2016

03:06

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

406.776

17-Sep-2019

14:32

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.792

17-Sep-2019

14:32

x86

Poqexec.exe

10.0.14393.3262

120.320

17-Sep-2019

14:13

x86

Smiengine.dll

10.0.14393.3262

747.256

17-Sep-2019

14:32

x86

Smipi.dll

10.0.14393.3262

31.992

17-Sep-2019

14:32

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.3262

246.520

17-Sep-2019

14:32

x86

Tiworker.exe

10.0.14393.3262

197.120

17-Sep-2019

14:13

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-Jun-2016

18:53

Not applicable

Wcp.dll

10.0.14393.3262

2.736.376

17-Sep-2019

14:54

x86

Wdscore.dll

10.0.14393.3262

219.896

17-Sep-2019

14:37

x86

Wrpint.dll

10.0.14393.3262

66.808

17-Sep-2019

14:32

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

86.880

21-Dec-2016

08:08

x64

Appxreg.dll

10.0.14393.693

42.848

21-Dec-2016

07:45

x64

Cmifw.dll

10.0.14393.693

101.728

21-Dec-2016

07:46

x64

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

163.168

21-Dec-2016

07:45

x64

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.693

222.560

21-Dec-2016

08:08

x64

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.3262

184.568

17-Sep-2019

14:56

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

43.872

21-Dec-2016

08:08

x64

Httpai.dll

10.0.14393.693

31.072

21-Dec-2016

07:46

x64

Implatsetup.dll

10.0.14393.3262

135.928

17-Sep-2019

15:07

x64

Luainstall.dll

10.0.14393.693

60.256

21-Dec-2016

07:45

x64

Netsetupai.dll

10.0.14393.3262

132.344

17-Sep-2019

14:56

x64

Netsetupapi.dll

10.0.14393.3262

148.728

17-Sep-2019

14:56

x64

Netsetupengine.dll

10.0.14393.3262

858.360

17-Sep-2019

14:56

x64

Sppinst.dll

10.0.14393.3262

42.232

17-Sep-2019

14:56

x64

Timezoneai.dll

10.0.14393.3262

70.392

17-Sep-2019

14:56

x64

Winsockai.dll

10.0.14393.693

82.272

21-Dec-2016

07:46

x64

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.3262

394.488

17-Sep-2019

14:56

x64

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

94.560

21-Dec-2016

07:46

x64

Offlinelsa.dll

10.0.14393.693

123.232

21-Dec-2016

08:08

x64

Offlinesam.dll

10.0.14393.693

245.600

21-Dec-2016

08:08

x64

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:37

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

09:17

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:36

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:29

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:29

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:33

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:41

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:36

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:37

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:32

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:40

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:40

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:33

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:33

Not applicable

Esscli.dll

10.0.14393.3262

397.560

17-Sep-2019

14:56

x64

Fastprox.dll

10.0.14393.3262

855.288

17-Sep-2019

14:57

x64

Mofd.dll

10.0.14393.3262

244.472

17-Sep-2019

14:56

x64

Mofinstall.dll

10.0.14393.3262

73.464

17-Sep-2019

14:56

x64

Repdrvfs.dll

10.0.14393.3262

352.504

17-Sep-2019

14:56

x64

Wbemcomn.dll

10.0.14393.3262

451.320

17-Sep-2019

14:56

x64

Wbemcore.dll

10.0.14393.3262

1.229.048

17-Sep-2019

14:56

x64

Wbemprox.dll

10.0.14393.3262

42.744

17-Sep-2019

14:57

x64

Wmiutils.dll

10.0.14393.3262

119.032

17-Sep-2019

14:56

x64

Shtransform.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

08:08

x64

Bfsvc.dll

10.0.14393.3262

187.128

17-Sep-2019

14:56

x64

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

32.608

21-Dec-2016

07:45

x64

Securebootai.dll

10.0.14393.3262

33.528

17-Sep-2019

14:56

x64

Cmitrust.dll

10.0.14393.3262

399.608

17-Sep-2019

14:56

x64

Bcdeditai.dll

10.0.14393.3262

296.184

17-Sep-2019

14:56

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

53.600

21-Dec-2016

07:37

x64

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

39.776

21-Dec-2016

08:08

x64

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

37.216

21-Dec-2016

07:37

Not applicable

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3262

64.760

17-Sep-2019

14:53

x64

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

30.048

21-Dec-2016

07:37

x64

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

38.232

21-Dec-2016

07:37

x64

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3262

102.648

17-Sep-2019

14:53

x64

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

88.416

21-Dec-2016

07:37

x64

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

24.416

21-Dec-2016

07:37

x64

Supplementalservicingai.dll

10.0.14393.3262

18.432

17-Sep-2019

14:13

x64

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

65.888

21-Dec-2016

08:08

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

43.872

21-Dec-2016

08:08

x64

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

56.672

21-Dec-2016

08:08

x64

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

37.216

21-Dec-2016

08:08

x64

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

153.848

17-Sep-2019

14:55

x64

Appserverai.dll

10.0.14393.693

114.016

21-Dec-2016

07:43

x64

Rdwebai.dll

10.0.14393.693

119.648

21-Dec-2016

07:43

x64

Tssdisai.dll

10.0.14393.693

121.696

21-Dec-2016

07:43

x64

Vmhostai.dll

10.0.14393.693

100.192

21-Dec-2016

07:43

x64

Iissetupai.dll

10.0.14393.693

122.720

21-Dec-2016

08:08

x64

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

23.904

21-Dec-2016

07:46

x64

Cbscore.dll

10.0.14393.3262

2.038.008

17-Sep-2019

15:07

x64

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

50.528

21-Dec-2016

07:45

x64

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

84.832

21-Dec-2016

07:45

x64

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.3262

2.913.528

17-Sep-2019

14:56

x64

Dpx.dll

5.0.1.1

504.568

17-Sep-2019

14:56

x64

Drupdate.dll

10.0.14393.3262

336.120

17-Sep-2019

14:56

x64

Drvstore.dll

10.0.14393.3262

908.536

17-Sep-2019

14:56

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.706

06-Aug-2016

00:52

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

514.808

17-Sep-2019

14:56

x64

Mspatcha.dll

5.0.1.1

54.008

17-Sep-2019

14:56

x64

Poqexec.exe

10.0.14393.3262

142.848

17-Sep-2019

14:07

x64

Smiengine.dll

10.0.14393.3262

862.968

17-Sep-2019

14:56

x64

Smipi.dll

10.0.14393.693

36.704

21-Dec-2016

07:45

x64

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.3262

289.016

17-Sep-2019

14:56

x64

Tiworker.exe

10.0.14393.3262

199.680

17-Sep-2019

14:09

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-May-2016

18:43

Not applicable

Wcp.dll

10.0.14393.3262

3.199.736

17-Sep-2019

15:07

x64

Wdscore.dll

10.0.14393.3262

267.000

17-Sep-2019

15:00

x64

Wrpint.dll

10.0.14393.3262

76.536

17-Sep-2019

14:56

x64

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

77.664

21-Dec-2016

05:59

x86

Appxreg.dll

10.0.14393.693

36.704

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmifw.dll

10.0.14393.693

89.952

21-Dec-2016

05:05

x86

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

140.128

21-Dec-2016

05:04

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.3262

176.888

17-Sep-2019

14:54

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.3262

161.528

17-Sep-2019

14:32

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

x86

Httpai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Implatsetup.dll

10.0.14393.3262

101.112

17-Sep-2019

14:54

x86

Luainstall.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:04

x86

Netsetupai.dll

10.0.14393.3262

103.672

17-Sep-2019

14:32

x86

Netsetupapi.dll

10.0.14393.3262

111.864

17-Sep-2019

14:32

x86

Netsetupengine.dll

10.0.14393.3262

606.456

17-Sep-2019

14:32

x86

Sppinst.dll

10.0.14393.3262

37.112

17-Sep-2019

14:32

x86

Timezoneai.dll

10.0.14393.3262

59.128

17-Sep-2019

14:32

x86

Winsockai.dll

10.0.14393.693

73.568

21-Dec-2016

05:04

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.3262

273.144

17-Sep-2019

14:32

x86

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

78.688

21-Dec-2016

05:04

x86

Esscli.dll

10.0.14393.3262

299.768

17-Sep-2019

14:32

x86

Fastprox.dll

10.0.14393.3262

669.944

17-Sep-2019

14:33

x86

Mofd.dll

10.0.14393.3262

206.072

17-Sep-2019

14:33

x86

Mofinstall.dll

10.0.14393.3262

72.440

17-Sep-2019

14:32

x86

Repdrvfs.dll

10.0.14393.3262

282.360

17-Sep-2019

14:32

x86

Wbemcomn.dll

10.0.14393.3262

387.832

17-Sep-2019

14:32

x86

Wbemcore.dll

10.0.14393.3262

983.800

17-Sep-2019

14:32

x86

Wbemprox.dll

10.0.14393.3262

36.600

17-Sep-2019

14:33

x86

Wmiutils.dll

10.0.14393.3262

98.552

17-Sep-2019

14:32

x86

Shtransform.dll

10.0.14393.693

33.120

21-Dec-2016

05:59

x86

Bfsvc.dll

10.0.14393.3262

161.016

17-Sep-2019

14:32

x86

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

x86

Securebootai.dll

10.0.14393.3262

30.968

17-Sep-2019

14:32

x86

Cmitrust.dll

10.0.14393.3262

275.192

17-Sep-2019

14:32

x86

Bcdeditai.dll

10.0.14393.3262

272.120

17-Sep-2019

14:32

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

46.944

21-Dec-2016

04:56

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

34.656

21-Dec-2016

05:59

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

35.168

21-Dec-2016

04:56

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3262

55.032

17-Sep-2019

14:29

x86

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

27.488

21-Dec-2016

04:56

x86

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

32.608

21-Dec-2016

04:56

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3262

92.920

17-Sep-2019

14:29

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

73.056

21-Dec-2016

04:56

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

22.880

21-Dec-2016

04:57

x86

Supplementalservicingai.dll

10.0.14393.3262

17.920

17-Sep-2019

14:17

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:59

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

x86

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

50.016

21-Dec-2016

05:59

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

30.560

21-Dec-2016

05:59

x86

Appserverai.dll

10.0.14393.693

93.536

21-Dec-2016

05:02

x86

Rdwebai.dll

10.0.14393.693

103.776

21-Dec-2016

05:02

x86

Tssdisai.dll

10.0.14393.693

102.240

21-Dec-2016

05:02

x86

Vmhostai.dll

10.0.14393.693

83.296

21-Dec-2016

05:02

x86

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

21.856

21-Dec-2016

05:04

x86

Cbscore.dll

10.0.14393.3262

1.786.104

17-Sep-2019

14:54

x86

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

49.504

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

72.544

21-Dec-2016

05:04

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.3262

1.905.912

17-Sep-2019

14:32

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

379.128

17-Sep-2019

14:32

x86

Drupdate.dll

10.0.14393.3262

285.944

17-Sep-2019

14:32

x86

Drvstore.dll

10.0.14393.3262

750.328

17-Sep-2019

14:32

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.706

12-Aug-2016

03:06

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

406.776

17-Sep-2019

14:32

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.792

17-Sep-2019

14:32

x86

Poqexec.exe

10.0.14393.3262

120.320

17-Sep-2019

14:13

x86

Smiengine.dll

10.0.14393.3262

747.256

17-Sep-2019

14:32

x86

Smipi.dll

10.0.14393.3262

31.992

17-Sep-2019

14:32

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.3262

246.520

17-Sep-2019

14:32

x86

Tiworker.exe

10.0.14393.3262

197.120

17-Sep-2019

14:13

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-Jun-2016

18:53

Not applicable

Wcp.dll

10.0.14393.3262

2.736.376

17-Sep-2019

14:54

x86

Wdscore.dll

10.0.14393.3262

219.896

17-Sep-2019

14:37

x86

Wrpint.dll

10.0.14393.3262

66.808

17-Sep-2019

14:32

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×