Dịch vụ ngăn xếp bản Cập Nhật cho Windows 10 phiên bản 1703:8 tháng 10 năm 2019

Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows. Thay đổi chính bao gồm:

  • Cải thiện trải nghiệm Cập nhật danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) để tránh nhiều khởi động lại khi bạn triển khai bản Cập Nhật DBX trên thiết bị mà dịch vụ bảo vệ khả năng không chạy.

  • Khắc phục sự cố trong đó danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) không được áp dụng khi bản cập nhật danh sách cho phép khởi động an toàn (DB) trống.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4511839.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4521859-x86.msu

BCDEB525ECCED9A60BF0F679A7C7C049AB3FF53A

486E8E5E756E148EF45E969CEA626CE37560FE424739073A8844D929DF32B88D

Windows10.0-KB4521859-x64.msu

4B0272DF95F1A1167DA05FE7640E1620B66AD470

8409B8DA6784446DAEB27DD14F6F40C1D2767A612524B8243E5AACECD66ACECE

Thông tin tệp Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.15063.0

76.704

18-Mar-2017

05:02

x86

Appxreg.dll

10.0.15063.0

36.256

18-Mar-2017

05:02

x86

Cmifw.dll

10.0.15063.0

87.968

18-Mar-2017

05:03

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.15063.0

179.616

18-Mar-2017

05:02

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.15063.994

163.224

09-Mar-2018

07:49

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.15063.0

39.328

18-Mar-2017

05:19

x86

Httpai.dll

10.0.15063.0

27.552

18-Mar-2017

05:02

x86

Implatsetup.dll

10.0.15063.0

98.208

18-Mar-2017

05:03

x86

Luainstall.dll

10.0.15063.0

50.592

18-Mar-2017

05:02

x86

Netsetupai.dll

10.0.15063.0

106.400

18-Mar-2017

05:02

x86

Netsetupapi.dll

10.0.15063.0

106.912

18-Mar-2017

05:02

x86

Netsetupengine.dll

10.0.15063.2104

557.880

23-Sep-2019

20:30

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.15063.2104

121.144

23-Sep-2019

20:30

x86

Timezoneai.dll

10.0.15063.994

58.776

09-Mar-2018

07:50

x86

Winsockai.dll

10.0.15063.0

72.608

18-Mar-2017

05:02

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.15063.2104

288.056

23-Sep-2019

20:30

x86

Ws2_helper.dll

10.0.15063.994

78.232

09-Mar-2018

07:50

x86

Offlinelsa.dll

10.0.15063.2104

115.000

23-Sep-2019

20:30

x86

Offlinesam.dll

10.0.15063.2104

220.472

23-Sep-2019

20:30

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:36

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

05:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:34

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:30

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:34

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:25

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:25

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:23

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:31

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:32

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:33

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:33

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:33

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:28

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:27

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:29

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:28

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

20:35

Not applicable

Esscli.dll

10.0.15063.994

289.176

09-Mar-2018

07:50

x86

Fastprox.dll

10.0.15063.994

656.792

09-Mar-2018

07:50

x86

Mofd.dll

10.0.15063.994

202.648

09-Mar-2018

07:51

x86

Mofinstall.dll

10.0.15063.994

71.576

09-Mar-2018

07:50

x86

Repdrvfs.dll

10.0.15063.994

278.424

09-Mar-2018

07:49

x86

Wbemcomn.dll

10.0.15063.994

385.944

09-Mar-2018

07:50

x86

Wbemcore.dll

10.0.15063.994

902.552

09-Mar-2018

07:49

x86

Wbemprox.dll

10.0.15063.994

36.760

09-Mar-2018

07:50

x86

Wmiutils.dll

10.0.15063.994

96.664

09-Mar-2018

07:50

x86

Shtransform.dll

10.0.15063.0

33.184

18-Mar-2017

04:59

x86

Bfsvc.dll

10.0.15063.2104

172.344

23-Sep-2019

20:30

x86

Fveupdateai.dll

10.0.15063.0

28.064

18-Mar-2017

05:02

x86

Securebootai.dll

10.0.15063.2104

30.520

23-Sep-2019

20:30

x86

Cmitrust.dll

10.0.15063.2104

262.968

23-Sep-2019

20:30

x86

Bcdeditai.dll

10.0.15063.2104

281.912

23-Sep-2019

20:30

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.15063.0

46.496

18-Mar-2017

04:57

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.15063.0

34.208

18-Mar-2017

04:57

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.15063.0

35.232

18-Mar-2017

04:57

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.15063.994

54.680

09-Mar-2018

07:46

x86

Netfxconfig.dll

10.0.15063.0

27.544

18-Mar-2017

04:57

x86

Peerdistai.dll

10.0.15063.0

32.672

18-Mar-2017

04:57

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.15063.994

94.104

09-Mar-2018

07:47

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.15063.0

73.632

18-Mar-2017

04:57

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.15063.0

22.432

18-Mar-2017

04:57

x86

Supplementalservicingai.dll

10.0.15063.2104

13.824

23-Sep-2019

20:12

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.15063.0

50.592

18-Mar-2017

05:03

x86

Sppinst.dll

10.0.15063.994

36.760

09-Mar-2018

07:50

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.15063.0

39.328

18-Mar-2017

05:19

x86

Aritransformer.dll

10.0.15063.0

49.056

18-Mar-2017

05:02

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.15063.0

30.112

18-Mar-2017

05:02

x86

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

128.520

23-Sep-2019

20:29

x86

Iissetupai.dll

10.0.15063.0

100.248

18-Mar-2017

05:03

x86

Cleanupai.dll

10.0.15063.0

21.408

18-Mar-2017

05:03

x86

Cbscore.dll

10.0.15063.2104

1.743.672

23-Sep-2019

20:30

x86

Cbsmsg.dll

10.0.15063.0

49.568

18-Mar-2017

05:02

x86

Cmiadapter.dll

10.0.15063.0

70.048

18-Mar-2017

05:03

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.15063.994

1.765.272

09-Mar-2018

07:50

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

390.040

09-Mar-2018

07:50

x86

Drupdate.dll

10.0.15063.994

283.032

09-Mar-2018

07:50

x86

Drvstore.dll

10.0.15063.2104

782.136

23-Sep-2019

20:29

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.672

10-Feb-2017

18:09

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.280

09-Mar-2018

07:50

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.440

09-Mar-2018

07:50

x86

Poqexec.exe

10.0.15063.0

118.272

18-Mar-2017

04:41

x86

Smiengine.dll

10.0.15063.994

728.472

09-Mar-2018

07:49

x86

Smipi.dll

10.0.15063.994

32.152

09-Mar-2018

07:49

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.15063.2104

369.976

23-Sep-2019

20:30

x86

Tiworker.exe

10.0.15063.994

196.608

09-Mar-2018

07:32

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

10-Feb-2017

18:08

Not applicable

Wcp.dll

10.0.15063.2104

2.629.432

23-Sep-2019

20:30

x86

Wdscore.dll

10.0.15063.994

216.984

09-Mar-2018

07:50

x86

Wrpint.dll

10.0.15063.994

66.456

09-Mar-2018

07:50

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.15063.994

86.936

09-Mar-2018

08:18

x64

Appxreg.dll

10.0.15063.994

42.904

09-Mar-2018

08:18

x64

Cmifw.dll

10.0.15063.994

100.760

09-Mar-2018

08:19

x64

Eventsinstaller.dll

10.0.15063.994

230.808

09-Mar-2018

08:19

x64

Firewallofflineapi.dll

10.0.15063.994

186.264

09-Mar-2018

08:19

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.15063.994

44.440

09-Mar-2018

08:37

x64

Httpai.dll

10.0.15063.994

31.640

09-Mar-2018

08:19

x64

Implatsetup.dll

10.0.15063.994

135.576

09-Mar-2018

08:23

x64

Luainstall.dll

10.0.15063.994

59.288

09-Mar-2018

08:18

x64

Netsetupai.dll

10.0.15063.994

137.112

09-Mar-2018

08:18

x64

Netsetupapi.dll

10.0.15063.994

143.768

09-Mar-2018

08:22

x64

Netsetupengine.dll

10.0.15063.2104

762.680

23-Sep-2019

21:59

x64

Perfcounterinstaller.dll

10.0.15063.994

140.184

09-Mar-2018

08:20

x64

Timezoneai.dll

10.0.15063.994

70.040

09-Mar-2018

08:19

x64

Winsockai.dll

10.0.15063.994

82.328

09-Mar-2018

08:19

x64

Wmicmiplugin.dll

10.0.15063.2104

424.248

23-Sep-2019

21:59

x64

Ws2_helper.dll

10.0.15063.994

94.616

09-Mar-2018

08:20

x64

Offlinelsa.dll

10.0.15063.2104

128.312

23-Sep-2019

22:00

x64

Offlinesam.dll

10.0.15063.2104

247.608

23-Sep-2019

22:00

x64

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

18-Mar-2017

05:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:34

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:29

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:34

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:30

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:35

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:34

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:37

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:37

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:36

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.15063.0

3,072

19-Mar-2017

02:34

Not applicable

Esscli.dll

10.0.15063.994

383.384

09-Mar-2018

08:23

x64

Fastprox.dll

10.0.15063.994

834.456

09-Mar-2018

08:27

x64

Mofd.dll

10.0.15063.994

240.536

09-Mar-2018

08:21

x64

Mofinstall.dll

10.0.15063.994

72.088

09-Mar-2018

08:25

x64

Repdrvfs.dll

10.0.15063.994

344.472

09-Mar-2018

08:21

x64

Wbemcomn.dll

10.0.15063.994

450.456

09-Mar-2018

08:19

x64

Wbemcore.dll

10.0.15063.2104

1.105.208

23-Sep-2019

22:00

x64

Wbemprox.dll

10.0.15063.994

42.392

09-Mar-2018

08:20

x64

Wmiutils.dll

10.0.15063.994

117.144

09-Mar-2018

08:20

x64

Shtransform.dll

10.0.15063.994

39.320

09-Mar-2018

08:16

x64

Bfsvc.dll

10.0.15063.2104

201.528

23-Sep-2019

21:59

x64

Fveupdateai.dll

10.0.15063.994

33.176

09-Mar-2018

08:18

x64

Securebootai.dll

10.0.15063.2104

34.104

23-Sep-2019

21:59

x64

Cmitrust.dll

10.0.15063.2104

374.584

23-Sep-2019

21:59

x64

Bcdeditai.dll

10.0.15063.2104

307.000

23-Sep-2019

22:00

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.15063.994

53.656

09-Mar-2018

08:14

x64

Featuresettingsoverride.dll

10.0.15063.994

40.344

09-Mar-2018

08:14

x64

Iefileinstallai.dll

10.0.15063.994

38.296

09-Mar-2018

08:14

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.15063.994

64.408

09-Mar-2018

08:14

x64

Netfxconfig.dll

10.0.15063.994

30.104

09-Mar-2018

08:14

x64

Peerdistai.dll

10.0.15063.994

37.784

09-Mar-2018

08:14

x64

Printadvancedinstaller.dll

10.0.15063.994

102.296

09-Mar-2018

08:16

x64

Servicemodelregai.dll

10.0.15063.994

89.496

09-Mar-2018

08:14

x64

Setieinstalleddateai.dll

10.0.15063.994

24.984

09-Mar-2018

08:19

x64

Supplementalservicingai.dll

10.0.15063.2104

15.872

23-Sep-2019

21:14

x64

Primitivetransformers.dll

10.0.15063.994

65.432

09-Mar-2018

08:19

x64

Sppinst.dll

10.0.15063.994

42.392

09-Mar-2018

08:19

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.15063.994

44.440

09-Mar-2018

08:37

x64

Aritransformer.dll

10.0.15063.994

56.728

09-Mar-2018

08:18

x64

Wpndatatransformer.dll

10.0.15063.994

36.248

09-Mar-2018

08:18

x64

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

151.448

09-Mar-2018

08:17

x64

Appserverai.dll

10.0.15063.994

113.048

09-Mar-2018

08:18

x64

Rdwebai.dll

10.0.15063.994

118.680

09-Mar-2018

08:17

x64

Tssdisai.dll

10.0.15063.994

119.704

09-Mar-2018

08:21

x64

Vmhostai.dll

10.0.15063.994

98.200

09-Mar-2018

08:21

x64

Iissetupai.dll

10.0.15063.994

123.800

09-Mar-2018

08:19

x64

Cleanupai.dll

10.0.15063.994

23.448

09-Mar-2018

08:20

x64

Cbscore.dll

10.0.15063.2104

1.973.048

23-Sep-2019

21:59

x64

Cbsmsg.dll

10.0.15063.994

51.096

09-Mar-2018

08:19

x64

Cmiadapter.dll

10.0.15063.994

82.328

09-Mar-2018

08:19

x64

Cmiaisupport.dll

10.0.15063.2104

2.718.520

23-Sep-2019

22:00

x64

Dpx.dll

5.0.1.1

520.088

09-Mar-2018

08:22

x64

Drupdate.dll

10.0.15063.2104

335.672

23-Sep-2019

21:59

x64

Drvstore.dll

10.0.15063.994

963.992

09-Mar-2018

08:23

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.672

10-Feb-2017

18:14

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

508.312

09-Mar-2018

08:19

x64

Mspatcha.dll

5.0.1.1

54.680

09-Mar-2018

08:18

x64

Poqexec.exe

10.0.15063.0

140.288

18-Mar-2017

04:57

x64

Smiengine.dll

10.0.15063.994

847.256

09-Mar-2018

08:19

x64

Smipi.dll

10.0.15063.994

36.248

09-Mar-2018

08:19

x64

Tifilefetcher.exe

10.0.15063.2104

437.560

23-Sep-2019

21:59

x64

Tiworker.exe

10.0.15063.994

198.656

09-Mar-2018

07:31

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

10-Feb-2017

18:13

Not applicable

Wcp.dll

10.0.15063.2104

3.451.704

23-Sep-2019

21:59

x64

Wdscore.dll

10.0.15063.994

247.192

09-Mar-2018

08:19

x64

Wrpint.dll

10.0.15063.994

75.672

09-Mar-2018

08:19

x64

Appxprovisionpackage.dll

10.0.15063.0

76.704

18-Mar-2017

05:02

x86

Appxreg.dll

10.0.15063.0

36.256

18-Mar-2017

05:02

x86

Cmifw.dll

10.0.15063.0

87.968

18-Mar-2017

05:03

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.15063.0

179.616

18-Mar-2017

05:02

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.15063.994

163.224

09-Mar-2018

07:49

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.15063.0

39.328

18-Mar-2017

05:19

x86

Httpai.dll

10.0.15063.0

27.552

18-Mar-2017

05:02

x86

Implatsetup.dll

10.0.15063.0

98.208

18-Mar-2017

05:03

x86

Luainstall.dll

10.0.15063.0

50.592

18-Mar-2017

05:02

x86

Netsetupai.dll

10.0.15063.0

106.400

18-Mar-2017

05:02

x86

Netsetupapi.dll

10.0.15063.0

106.912

18-Mar-2017

05:02

x86

Netsetupengine.dll

10.0.15063.2104

557.880

23-Sep-2019

20:30

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.15063.2104

121.144

23-Sep-2019

20:30

x86

Timezoneai.dll

10.0.15063.994

58.776

09-Mar-2018

07:50

x86

Winsockai.dll

10.0.15063.0

72.608

18-Mar-2017

05:02

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.15063.2104

288.056

23-Sep-2019

20:30

x86

Ws2_helper.dll

10.0.15063.994

78.232

09-Mar-2018

07:50

x86

Esscli.dll

10.0.15063.994

289.176

09-Mar-2018

07:50

x86

Fastprox.dll

10.0.15063.994

656.792

09-Mar-2018

07:50

x86

Mofd.dll

10.0.15063.994

202.648

09-Mar-2018

07:51

x86

Mofinstall.dll

10.0.15063.994

71.576

09-Mar-2018

07:50

x86

Repdrvfs.dll

10.0.15063.994

278.424

09-Mar-2018

07:49

x86

Wbemcomn.dll

10.0.15063.994

385.944

09-Mar-2018

07:50

x86

Wbemcore.dll

10.0.15063.994

902.552

09-Mar-2018

07:49

x86

Wbemprox.dll

10.0.15063.994

36.760

09-Mar-2018

07:50

x86

Wmiutils.dll

10.0.15063.994

96.664

09-Mar-2018

07:50

x86

Shtransform.dll

10.0.15063.0

33.184

18-Mar-2017

04:59

x86

Bfsvc.dll

10.0.15063.2104

172.344

23-Sep-2019

20:30

x86

Fveupdateai.dll

10.0.15063.0

28.064

18-Mar-2017

05:02

x86

Securebootai.dll

10.0.15063.2104

30.520

23-Sep-2019

20:30

x86

Cmitrust.dll

10.0.15063.2104

262.968

23-Sep-2019

20:30

x86

Bcdeditai.dll

10.0.15063.2104

281.912

23-Sep-2019

20:30

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.15063.0

46.496

18-Mar-2017

04:57

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.15063.0

34.208

18-Mar-2017

04:57

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.15063.0

35.232

18-Mar-2017

04:57

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.15063.994

54.680

09-Mar-2018

07:46

x86

Netfxconfig.dll

10.0.15063.0

27.544

18-Mar-2017

04:57

x86

Peerdistai.dll

10.0.15063.0

32.672

18-Mar-2017

04:57

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.15063.994

94.104

09-Mar-2018

07:47

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.15063.0

73.632

18-Mar-2017

04:57

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.15063.0

22.432

18-Mar-2017

04:57

x86

Supplementalservicingai.dll

10.0.15063.2104

13.824

23-Sep-2019

20:12

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.15063.0

50.592

18-Mar-2017

05:03

x86

Sppinst.dll

10.0.15063.994

36.760

09-Mar-2018

07:50

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.15063.0

39.328

18-Mar-2017

05:19

x86

Aritransformer.dll

10.0.15063.0

49.056

18-Mar-2017

05:02

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.15063.0

30.112

18-Mar-2017

05:02

x86

Appserverai.dll

10.0.15063.0

92.064

18-Mar-2017

05:01

x86

Rdwebai.dll

10.0.15063.0

102.808

18-Mar-2017

05:01

x86

Tssdisai.dll

10.0.15063.0

100.256

18-Mar-2017

05:01

x86

Vmhostai.dll

10.0.15063.0

81.312

18-Mar-2017

05:01

x86

Cleanupai.dll

10.0.15063.0

21.408

18-Mar-2017

05:03

x86

Cbscore.dll

10.0.15063.2104

1.743.672

23-Sep-2019

20:30

x86

Cbsmsg.dll

10.0.15063.0

49.568

18-Mar-2017

05:02

x86

Cmiadapter.dll

10.0.15063.0

70.048

18-Mar-2017

05:03

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.15063.994

1.765.272

09-Mar-2018

07:50

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

390.040

09-Mar-2018

07:50

x86

Drupdate.dll

10.0.15063.994

283.032

09-Mar-2018

07:50

x86

Drvstore.dll

10.0.15063.2104

782.136

23-Sep-2019

20:29

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.672

10-Feb-2017

18:09

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.280

09-Mar-2018

07:50

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.440

09-Mar-2018

07:50

x86

Poqexec.exe

10.0.15063.0

118.272

18-Mar-2017

04:41

x86

Smiengine.dll

10.0.15063.994

728.472

09-Mar-2018

07:49

x86

Smipi.dll

10.0.15063.994

32.152

09-Mar-2018

07:49

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.15063.2104

369.976

23-Sep-2019

20:30

x86

Tiworker.exe

10.0.15063.994

196.608

09-Mar-2018

07:32

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

10-Feb-2017

18:08

Not applicable

Wcp.dll

10.0.15063.2104

2.629.432

23-Sep-2019

20:30

x86

Wdscore.dll

10.0.15063.994

216.984

09-Mar-2018

07:50

x86

Wrpint.dll

10.0.15063.994

66.456

09-Mar-2018

07:50

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×