Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows. Thay đổi chính bao gồm:

  • Cải thiện trải nghiệm Cập nhật danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) để tránh nhiều khởi động lại khi bạn triển khai bản Cập Nhật DBX trên thiết bị mà dịch vụ bảo vệ khả năng không chạy.

  • Khắc phục sự cố trong đó danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) không được áp dụng khi bản cập nhật danh sách cho phép khởi động an toàn (DB) trống.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4512575.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4521860-x86.msu

45A605E5E9C362318899394EA6D675CE0DD9F935

8FFA2E80F82A51155FDB4C65DAB2929FFAFF82FFB010353DA3D7BC4DF2B97349

Windows10.0-KB4521860-x64.msu

486DA3E1878A8B4631765795D1DC50C9524A62C8

B0D99235FA64CB39E747ACFEF3CA87A20A90E785C63CC28F9349DFE2000D389F

Windows10.0-KB4521860-arm64.msu

9575F2B00E37FC060C900E5D24C951AE36D0F5A7

4674519D34FB16A2112221C28968E0E88B6F49A173CE847505CA8C3FE9E33645

Thông tin tệp Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.16299.15

77.208

29-Sep-2017

03:52

x86

Appxreg.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmifw.dll

10.0.16299.15

86.936

29-Sep-2017

03:52

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.16299.15

183.192

29-Sep-2017

03:52

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.16299.961

159.032

08-Jan-2019

06:50

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:59

x86

Httpai.dll

10.0.16299.15

27.544

29-Sep-2017

03:53

x86

Implatsetup.dll

10.0.16299.1444

97.592

19-Sep-2019

05:58

x86

Luainstall.dll

10.0.16299.15

50.072

29-Sep-2017

03:52

x86

Netsetupai.dll

10.0.16299.1444

106.296

19-Sep-2019

05:57

x86

Netsetupapi.dll

10.0.16299.1444

106.808

19-Sep-2019

05:57

x86

Netsetupengine.dll

10.0.16299.1444

568.632

19-Sep-2019

05:57

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.16299.15

120.728

29-Sep-2017

03:53

x86

Timezoneai.dll

10.0.16299.961

59.408

08-Jan-2019

06:49

x86

Winsockai.dll

10.0.16299.15

72.600

29-Sep-2017

03:52

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.16299.1444

287.032

19-Sep-2019

05:57

x86

Ws2_helper.dll

10.0.16299.15

88.608

29-Sep-2017

03:52

x86

Offlinelsa.dll

10.0.16299.961

115.000

08-Jan-2019

06:50

x86

Offlinesam.dll

10.0.16299.961

221.496

08-Jan-2019

06:50

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

03:52

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:43

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:42

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:43

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:46

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:46

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:48

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:48

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:48

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:43

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

14:58

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

03-Dec-2017

19:17

Not applicable

Esscli.dll

10.0.16299.961

288.056

08-Jan-2019

06:50

x86

Fastprox.dll

10.0.16299.961

655.376

08-Jan-2019

06:50

x86

Mofd.dll

10.0.16299.961

203.576

08-Jan-2019

06:50

x86

Mofinstall.dll

10.0.16299.15

71.064

29-Sep-2017

03:53

x86

Repdrvfs.dll

10.0.16299.15

276.888

29-Sep-2017

03:53

x86

Wbemcomn.dll

10.0.16299.961

385.848

08-Jan-2019

06:50

x86

Wbemcore.dll

10.0.16299.15

906.136

29-Sep-2017

03:53

x86

Wbemprox.dll

10.0.16299.15

36.248

29-Sep-2017

03:53

x86

Wmiutils.dll

10.0.16299.15

96.664

29-Sep-2017

03:53

x86

Shtransform.dll

10.0.16299.15

34.712

29-Sep-2017

03:50

x86

Bfsvc.dll

10.0.16299.961

182.784

08-Jan-2019

07:06

x86

Fveupdateai.dll

10.0.16299.15

28.568

29-Sep-2017

03:52

x86

Securebootai.dll

10.0.16299.1444

30.520

19-Sep-2019

05:57

x86

Cmitrust.dll

10.0.16299.961

264.208

08-Jan-2019

06:49

x86

Bcdeditai.dll

10.0.16299.1444

284.984

19-Sep-2019

05:58

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.16299.15

45.976

29-Sep-2017

03:49

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.16299.15

34.200

29-Sep-2017

03:48

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.16299.15

35.224

29-Sep-2017

03:48

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

55.192

29-Sep-2017

03:50

x86

Netfxconfig.dll

10.0.16299.15

27.544

29-Sep-2017

03:48

x86

Peerdistai.dll

10.0.16299.15

32.664

29-Sep-2017

03:49

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

93.080

29-Sep-2017

03:49

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.16299.15

72.736

29-Sep-2017

03:49

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.16299.15

22.424

29-Sep-2017

03:48

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.16299.15

49.696

29-Sep-2017

03:53

x86

Sppinst.dll

10.0.16299.15

36.760

29-Sep-2017

03:53

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:59

x86

Aritransformer.dll

10.0.16299.15

49.048

29-Sep-2017

03:52

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.16299.15

32.288

29-Sep-2017

03:52

x86

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

128.408

29-Sep-2017

03:52

x86

Iissetupai.dll

10.0.16299.15

99.736

29-Sep-2017

03:53

x86

Cleanupai.dll

10.0.16299.15

20.888

29-Sep-2017

03:53

x86

Cbscore.dll

10.0.16299.1444

1.992.504

19-Sep-2019

05:57

x86

Cbsmsg.dll

10.0.16299.15

50.072

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmiadapter.dll

10.0.16299.15

69.016

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.16299.961

1.766.928

08-Jan-2019

06:49

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

447.800

19-Sep-2019

05:57

x86

Drupdate.dll

10.0.16299.15

284.568

29-Sep-2017

03:52

x86

Drvstore.dll

10.0.16299.961

804.880

08-Jan-2019

06:49

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

23-Sep-2017

01:19

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.400

08-Jan-2019

06:49

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.560

08-Jan-2019

06:49

x86

Poqexec.exe

10.0.16299.15

118.272

29-Sep-2017

01:42

x86

Smiengine.dll

10.0.16299.1444

728.376

19-Sep-2019

05:58

x86

Smipi.dll

10.0.16299.15

30.752

29-Sep-2017

03:52

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.16299.1444

375.096

19-Sep-2019

05:57

x86

Tiworker.exe

10.0.16299.15

197.120

29-Sep-2017

01:43

x86

Turbostack.dll

10.0.16299.961

342.008

08-Jan-2019

07:06

x86

Updateagent.dll

10.0.16299.1444

1.866.552

19-Sep-2019

06:10

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

23-Sep-2017

01:18

Not applicable

Wcp.dll

10.0.16299.1444

2.681.144

19-Sep-2019

05:57

x86

Wdscore.dll

10.0.16299.961

216.592

08-Jan-2019

06:49

x86

Wrpint.dll

10.0.16299.961

66.360

08-Jan-2019

06:50

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.16299.15

86.048

29-Sep-2017

04:29

x64

Appxreg.dll

10.0.16299.15

44.952

29-Sep-2017

04:27

x64

Cmifw.dll

10.0.16299.15

101.272

29-Sep-2017

04:31

x64

Eventsinstaller.dll

10.0.16299.961

233.272

08-Jan-2019

07:39

x64

Firewallofflineapi.dll

10.0.16299.961

184.848

08-Jan-2019

07:40

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

43.928

29-Sep-2017

04:51

x64

Httpai.dll

10.0.16299.15

30.616

29-Sep-2017

04:31

x64

Implatsetup.dll

10.0.16299.1444

134.456

19-Sep-2019

06:41

x64

Luainstall.dll

10.0.16299.15

58.776

29-Sep-2017

04:30

x64

Netsetupai.dll

10.0.16299.1444

136.504

19-Sep-2019

06:40

x64

Netsetupapi.dll

10.0.16299.1444

143.672

19-Sep-2019

06:40

x64

Netsetupengine.dll

10.0.16299.1444

780.088

19-Sep-2019

06:40

x64

Perfcounterinstaller.dll

10.0.16299.15

140.184

29-Sep-2017

04:31

x64

Timezoneai.dll

10.0.16299.961

69.432

08-Jan-2019

07:39

x64

Winsockai.dll

10.0.16299.15

82.328

29-Sep-2017

04:31

x64

Wmicmiplugin.dll

10.0.16299.1444

422.712

19-Sep-2019

06:40

x64

Ws2_helper.dll

10.0.16299.15

105.880

29-Sep-2017

04:31

x64

Offlinelsa.dll

10.0.16299.961

128.824

08-Jan-2019

07:41

x64

Offlinesam.dll

10.0.16299.961

250.384

08-Jan-2019

07:39

x64

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:11

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:21

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:20

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:21

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

04:26

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:16

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:11

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:15

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:26

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:26

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:28

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:12

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:13

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:11

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:14

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

17:06

Not applicable

Esscli.dll

10.0.16299.961

380.456

08-Jan-2019

07:38

x64

Fastprox.dll

10.0.16299.961

834.576

08-Jan-2019

07:39

x64

Mofd.dll

10.0.16299.961

242.192

08-Jan-2019

07:39

x64

Mofinstall.dll

10.0.16299.15

70.176

29-Sep-2017

04:30

x64

Repdrvfs.dll

10.0.16299.15

341.400

29-Sep-2017

04:29

x64

Wbemcomn.dll

10.0.16299.961

448.824

08-Jan-2019

07:39

x64

Wbemcore.dll

10.0.16299.1444

1.108.280

19-Sep-2019

06:40

x64

Wbemprox.dll

10.0.16299.15

42.392

29-Sep-2017

04:34

x64

Wmiutils.dll

10.0.16299.15

116.632

29-Sep-2017

04:32

x64

Shtransform.dll

10.0.16299.15

40.856

29-Sep-2017

04:26

x64

Bfsvc.dll

10.0.16299.961

212.280

08-Jan-2019

07:47

x64

Fveupdateai.dll

10.0.16299.15

33.176

29-Sep-2017

04:29

x64

Securebootai.dll

10.0.16299.1444

33.592

19-Sep-2019

06:40

x64

Cmitrust.dll

10.0.16299.961

372.536

08-Jan-2019

07:38

x64

Bcdeditai.dll

10.0.16299.1444

310.072

19-Sep-2019

06:40

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.16299.15

52.120

29-Sep-2017

04:21

x64

Featuresettingsoverride.dll

10.0.16299.15

39.832

29-Sep-2017

04:20

x64

Iefileinstallai.dll

10.0.16299.15

37.272

29-Sep-2017

04:25

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

64.920

29-Sep-2017

04:22

x64

Netfxconfig.dll

10.0.16299.15

29.216

29-Sep-2017

04:22

x64

Peerdistai.dll

10.0.16299.15

37.784

29-Sep-2017

04:20

x64

Printadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

102.296

29-Sep-2017

04:23

x64

Servicemodelregai.dll

10.0.16299.15

90.520

29-Sep-2017

04:21

x64

Setieinstalleddateai.dll

10.0.16299.15

24.984

29-Sep-2017

04:23

x64

Primitivetransformers.dll

10.0.16299.15

63.384

29-Sep-2017

04:33

x64

Sppinst.dll

10.0.16299.15

42.392

29-Sep-2017

04:29

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

43.928

29-Sep-2017

04:51

x64

Aritransformer.dll

10.0.16299.15

56.728

29-Sep-2017

04:30

x64

Wpndatatransformer.dll

10.0.16299.15

38.296

29-Sep-2017

04:29

x64

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

150.936

29-Sep-2017

04:30

x64

Appserverai.dll

10.0.16299.15

111.512

29-Sep-2017

04:26

x64

Rdwebai.dll

10.0.16299.15

117.656

29-Sep-2017

04:25

x64

Tssdisai.dll

10.0.16299.961

119.096

08-Jan-2019

07:37

x64

Vmhostai.dll

10.0.16299.15

97.688

29-Sep-2017

04:29

x64

Iissetupai.dll

10.0.16299.15

122.776

29-Sep-2017

04:29

x64

Cleanupai.dll

10.0.16299.15

22.936

29-Sep-2017

04:31

x64

Cbscore.dll

10.0.16299.1444

2.290.488

19-Sep-2019

06:40

x64

Cbsmsg.dll

10.0.16299.15

51.096

29-Sep-2017

04:28

x64

Cmiadapter.dll

10.0.16299.15

82.328

29-Sep-2017

04:27

x64

Cmiaisupport.dll

10.0.16299.1444

2.723.640

19-Sep-2019

06:40

x64

Dpx.dll

5.0.1.1

618.296

19-Sep-2019

06:40

x64

Drupdate.dll

10.0.16299.15

337.304

29-Sep-2017

04:28

x64

Drvstore.dll

10.0.16299.961

985.400

08-Jan-2019

07:39

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

28-Sep-2017

22:50

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

507.192

08-Jan-2019

07:38

x64

Mspatcha.dll

5.0.1.1

54.584

08-Jan-2019

07:38

x64

Poqexec.exe

10.0.16299.15

141.312

29-Sep-2017

02:03

x64

Smiengine.dll

10.0.16299.1444

848.184

19-Sep-2019

06:40

x64

Smipi.dll

10.0.16299.15

36.248

29-Sep-2017

04:28

x64

Tifilefetcher.exe

10.0.16299.1444

443.704

19-Sep-2019

06:40

x64

Tiworker.exe

10.0.16299.1444

199.168

19-Sep-2019

05:12

x64

Turbostack.dll

10.0.16299.1444

460.088

19-Sep-2019

06:50

x64

Updateagent.dll

10.0.16299.1444

2.469.688

19-Sep-2019

06:50

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

28-Sep-2017

22:49

Not applicable

Wcp.dll

10.0.16299.1444

3.423.032

19-Sep-2019

06:40

x64

Wdscore.dll

10.0.16299.961

244.536

08-Jan-2019

07:38

x64

Wrpint.dll

10.0.16299.961

75.576

08-Jan-2019

07:39

x64

Appxprovisionpackage.dll

10.0.16299.15

77.208

29-Sep-2017

03:52

x86

Appxreg.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmifw.dll

10.0.16299.15

86.936

29-Sep-2017

03:52

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.16299.15

183.192

29-Sep-2017

03:52

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.16299.961

159.032

08-Jan-2019

06:50

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:59

x86

Httpai.dll

10.0.16299.15

27.544

29-Sep-2017

03:53

x86

Implatsetup.dll

10.0.16299.1444

97.592

19-Sep-2019

05:58

x86

Luainstall.dll

10.0.16299.15

50.072

29-Sep-2017

03:52

x86

Netsetupai.dll

10.0.16299.1444

106.296

19-Sep-2019

05:57

x86

Netsetupapi.dll

10.0.16299.1444

106.808

19-Sep-2019

05:57

x86

Netsetupengine.dll

10.0.16299.1444

568.632

19-Sep-2019

05:57

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.16299.15

120.728

29-Sep-2017

03:53

x86

Timezoneai.dll

10.0.16299.961

59.408

08-Jan-2019

06:49

x86

Winsockai.dll

10.0.16299.15

72.600

29-Sep-2017

03:52

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.16299.1444

287.032

19-Sep-2019

05:57

x86

Ws2_helper.dll

10.0.16299.15

88.608

29-Sep-2017

03:52

x86

Offlinelsa.dll

10.0.16299.961

115.000

08-Jan-2019

06:50

x86

Offlinesam.dll

10.0.16299.961

221.496

08-Jan-2019

06:50

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

03:52

Not applicable

Esscli.dll

10.0.16299.961

288.056

08-Jan-2019

06:50

x86

Fastprox.dll

10.0.16299.961

655.376

08-Jan-2019

06:50

x86

Mofd.dll

10.0.16299.961

203.576

08-Jan-2019

06:50

x86

Mofinstall.dll

10.0.16299.15

71.064

29-Sep-2017

03:53

x86

Repdrvfs.dll

10.0.16299.15

276.888

29-Sep-2017

03:53

x86

Wbemcomn.dll

10.0.16299.961

385.848

08-Jan-2019

06:50

x86

Wbemcore.dll

10.0.16299.15

906.136

29-Sep-2017

03:53

x86

Wbemprox.dll

10.0.16299.15

36.248

29-Sep-2017

03:53

x86

Wmiutils.dll

10.0.16299.15

96.664

29-Sep-2017

03:53

x86

Shtransform.dll

10.0.16299.15

34.712

29-Sep-2017

03:50

x86

Bfsvc.dll

10.0.16299.961

182.784

08-Jan-2019

07:06

x86

Fveupdateai.dll

10.0.16299.15

28.568

29-Sep-2017

03:52

x86

Securebootai.dll

10.0.16299.1444

30.520

19-Sep-2019

05:57

x86

Cmitrust.dll

10.0.16299.961

264.208

08-Jan-2019

06:49

x86

Bcdeditai.dll

10.0.16299.1444

284.984

19-Sep-2019

05:58

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.16299.15

45.976

29-Sep-2017

03:49

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.16299.15

34.200

29-Sep-2017

03:48

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.16299.15

35.224

29-Sep-2017

03:48

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

55.192

29-Sep-2017

03:50

x86

Netfxconfig.dll

10.0.16299.15

27.544

29-Sep-2017

03:48

x86

Peerdistai.dll

10.0.16299.15

32.664

29-Sep-2017

03:49

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

93.080

29-Sep-2017

03:49

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.16299.15

72.736

29-Sep-2017

03:49

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.16299.15

22.424

29-Sep-2017

03:48

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.16299.15

49.696

29-Sep-2017

03:53

x86

Sppinst.dll

10.0.16299.15

36.760

29-Sep-2017

03:53

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:59

x86

Aritransformer.dll

10.0.16299.15

49.048

29-Sep-2017

03:52

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.16299.15

32.288

29-Sep-2017

03:52

x86

Appserverai.dll

10.0.16299.15

91.032

29-Sep-2017

03:51

x86

Rdwebai.dll

10.0.16299.15

101.784

29-Sep-2017

03:51

x86

Tssdisai.dll

10.0.16299.15

100.248

29-Sep-2017

03:52

x86

Vmhostai.dll

10.0.16299.15

81.304

29-Sep-2017

03:51

x86

Iissetupai.dll

10.0.16299.15

99.736

29-Sep-2017

03:53

x86

Cleanupai.dll

10.0.16299.15

20.888

29-Sep-2017

03:53

x86

Cbscore.dll

10.0.16299.1444

1.992.504

19-Sep-2019

05:57

x86

Cbsmsg.dll

10.0.16299.15

50.072

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmiadapter.dll

10.0.16299.15

69.016

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.16299.961

1.766.928

08-Jan-2019

06:49

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

447.800

19-Sep-2019

05:57

x86

Drupdate.dll

10.0.16299.15

284.568

29-Sep-2017

03:52

x86

Drvstore.dll

10.0.16299.961

804.880

08-Jan-2019

06:49

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

23-Sep-2017

01:19

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.400

08-Jan-2019

06:49

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.560

08-Jan-2019

06:49

x86

Poqexec.exe

10.0.16299.15

118.272

29-Sep-2017

01:42

x86

Smiengine.dll

10.0.16299.1444

728.376

19-Sep-2019

05:58

x86

Smipi.dll

10.0.16299.15

30.752

29-Sep-2017

03:52

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.16299.1444

375.096

19-Sep-2019

05:57

x86

Tiworker.exe

10.0.16299.15

197.120

29-Sep-2017

01:43

x86

Turbostack.dll

10.0.16299.961

342.008

08-Jan-2019

07:06

x86

Updateagent.dll

10.0.16299.1444

1.866.552

19-Sep-2019

06:10

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

23-Sep-2017

01:18

Not applicable

Wcp.dll

10.0.16299.1444

2.681.144

19-Sep-2019

05:57

x86

Wdscore.dll

10.0.16299.961

216.592

08-Jan-2019

06:49

x86

Wrpint.dll

10.0.16299.961

66.360

08-Jan-2019

06:50

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.16299.15

101.272

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Appxreg.dll

10.0.16299.15

49.560

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Cmifw.dll

10.0.16299.15

104.856

29-Sep-2017

04:30

Not applicable

Eventsinstaller.dll

10.0.16299.15

257.944

29-Sep-2017

04:26

Not applicable

Firewallofflineapi.dll

10.0.16299.961

190.264

08-Jan-2019

06:42

Not applicable

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

48.024

29-Sep-2017

04:54

Not applicable

Httpai.dll

10.0.16299.15

33.688

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Implatsetup.dll

10.0.16299.1444

145.208

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Luainstall.dll

10.0.16299.15

65.432

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Netsetupai.dll

10.0.16299.1444

143.160

19-Sep-2019

05:33

Not applicable

Netsetupapi.dll

10.0.16299.1444

139.064

19-Sep-2019

05:33

Not applicable

Netsetupengine.dll

10.0.16299.1444

849.208

19-Sep-2019

05:33

Not applicable

Perfcounterinstaller.dll

10.0.16299.15

146.840

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Timezoneai.dll

10.0.16299.15

71.576

29-Sep-2017

04:30

Not applicable

Winsockai.dll

10.0.16299.15

83.864

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Wmicmiplugin.dll

10.0.16299.1444

444.728

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Ws2_helper.dll

10.0.16299.15

107.928

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Offlinelsa.dll

10.0.16299.961

134.456

08-Jan-2019

06:42

Not applicable

Offlinesam.dll

10.0.16299.961

260.920

08-Jan-2019

06:42

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:04

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

04:25

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:03

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:03

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:08

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:10

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

01:58

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:08

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:09

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

30-Sep-2017

02:09

Not applicable

Esscli.dll

10.0.16299.15

453.528

29-Sep-2017

04:31

Not applicable

Fastprox.dll

10.0.16299.15

980.512

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Mofd.dll

10.0.16299.15

283.032

29-Sep-2017

04:31

Not applicable

Mofinstall.dll

10.0.16299.15

80.280

29-Sep-2017

04:32

Not applicable

Repdrvfs.dll

10.0.16299.961

397.624

08-Jan-2019

06:42

Not applicable

Wbemcomn.dll

10.0.16299.961

486.712

08-Jan-2019

06:42

Not applicable

Wbemcore.dll

10.0.16299.1444

1.364.280

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Wbemprox.dll

10.0.16299.15

48.024

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Wmiutils.dll

10.0.16299.15

134.552

29-Sep-2017

04:31

Not applicable

Shtransform.dll

10.0.16299.15

43.416

29-Sep-2017

04:25

Not applicable

Bfsvc.dll

10.0.16299.961

229.928

08-Jan-2019

06:51

Not applicable

Fveupdateai.dll

10.0.16299.15

34.712

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Securebootai.dll

10.0.16299.1444

36.152

19-Sep-2019

05:33

Not applicable

Cmitrust.dll

10.0.16299.15

433.560

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Bcdeditai.dll

10.0.16299.1444

322.872

19-Sep-2019

05:35

Not applicable

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.16299.15

59.288

29-Sep-2017

04:24

Not applicable

Featuresettingsoverride.dll

10.0.16299.15

42.392

29-Sep-2017

04:23

Not applicable

Iefileinstallai.dll

10.0.16299.15

41.880

29-Sep-2017

04:22

Not applicable

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

71.064

29-Sep-2017

04:24

Not applicable

Netfxconfig.dll

10.0.16299.15

31.640

29-Sep-2017

04:21

Not applicable

Peerdistai.dll

10.0.16299.15

38.944

29-Sep-2017

04:24

Not applicable

Printadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

105.880

29-Sep-2017

04:22

Not applicable

Servicemodelregai.dll

10.0.16299.15

94.104

29-Sep-2017

04:22

Not applicable

Setieinstalleddateai.dll

10.0.16299.15

26.008

29-Sep-2017

04:24

Not applicable

Primitivetransformers.dll

10.0.16299.15

82.328

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Sppinst.dll

10.0.16299.15

47.512

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

48.024

29-Sep-2017

04:54

Not applicable

Aritransformer.dll

10.0.16299.15

69.528

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Wpndatatransformer.dll

10.0.16299.15

39.832

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Appserverai.dll

10.0.16299.15

122.776

29-Sep-2017

04:25

Not applicable

Rdwebai.dll

10.0.16299.15

127.896

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Tssdisai.dll

10.0.16299.15

131.480

29-Sep-2017

04:25

Not applicable

Vmhostai.dll

10.0.16299.15

108.440

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Iissetupai.dll

10.0.16299.15

129.944

29-Sep-2017

04:30

Not applicable

Cleanupai.dll

10.0.16299.15

25.496

29-Sep-2017

04:30

Not applicable

Cbscore.dll

10.0.16299.1444

2.359.096

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Cbsmsg.dll

10.0.16299.15

51.096

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Cmiadapter.dll

10.0.16299.15

96.152

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Cmiaisupport.dll

10.0.16299.1444

3.150.648

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Dpx.dll

5.0.1.1

685.880

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Drupdate.dll

10.0.16299.15

350.104

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Drvstore.dll

10.0.16299.961

955.704

08-Jan-2019

06:42

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

13-Sep-2017

00:56

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

536.984

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Mspatcha.dll

5.0.1.1

55.704

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Poqexec.exe

10.0.16299.15

139.776

29-Sep-2017

01:38

Not applicable

Smiengine.dll

10.0.16299.1444

965.944

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Smipi.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Tifilefetcher.exe

10.0.16299.1444

467.256

19-Sep-2019

05:33

Not applicable

Tiworker.exe

10.0.16299.961

220,160

08-Jan-2019

06:18

Not applicable

Turbostack.dll

10.0.16299.1444

510.776

19-Sep-2019

05:43

Not applicable

Updateagent.dll

10.0.16299.1444

2.577.208

19-Sep-2019

05:42

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

13-Sep-2017

00:55

Not applicable

Wcp.dll

10.0.16299.1444

3.589.944

19-Sep-2019

05:34

Not applicable

Wdscore.dll

10.0.16299.15

262.552

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Wrpint.dll

10.0.16299.15

81.304

29-Sep-2017

04:31

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

04:25

Not applicable

Cbscore.dll

10.0.16299.1444

1.818.952

19-Sep-2019

05:28

Not applicable

Cbsmsg.dll

10.0.16299.15

70.056

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Cmiadapter.dll

10.0.16299.15

86.440

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Cmiaisupport.dll

10.0.16299.1444

2.281.800

19-Sep-2019

05:28

Not applicable

Dpx.dll

5.0.1.1

495.944

19-Sep-2019

05:28

Not applicable

Drupdate.dll

10.0.16299.15

270.752

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Drvstore.dll

10.0.16299.1444

704.840

19-Sep-2019

05:28

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

21-Sep-2017

20:42

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

430.496

29-Sep-2017

04:29

Not applicable

Mspatcha.dll

5.0.1.1

61.864

29-Sep-2017

04:28

Not applicable

Poqexec.exe

10.0.16299.961

118.784

08-Jan-2019

07:15

Not applicable

Smiengine.dll

10.0.16299.1444

684.360

19-Sep-2019

05:29

Not applicable

Smipi.dll

10.0.16299.15

53.672

29-Sep-2017

04:30

Not applicable

Tifilefetcher.exe

10.0.16299.1444

356.680

19-Sep-2019

05:28

Not applicable

Tiworker.exe

10.0.16299.1444

212.992

19-Sep-2019

05:07

Not applicable

Turbostack.dll

10.0.16299.1444

377.160

19-Sep-2019

05:40

Not applicable

Updateagent.dll

10.0.16299.1444

1.974.600

19-Sep-2019

05:40

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

21-Sep-2017

20:42

Not applicable

Wcp.dll

10.0.16299.1444

2.593.096

19-Sep-2019

05:28

Not applicable

Wdscore.dll

10.0.16299.15

217.512

29-Sep-2017

04:27

Not applicable

Wrpint.dll

10.0.16299.15

86.440

29-Sep-2017

04:31

Not applicable

Appxprovisionpackage.dll

10.0.16299.15

77.208

29-Sep-2017

03:52

x86

Appxreg.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmifw.dll

10.0.16299.15

86.936

29-Sep-2017

03:52

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.16299.15

183.192

29-Sep-2017

03:52

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.16299.961

159.032

08-Jan-2019

06:50

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:59

x86

Httpai.dll

10.0.16299.15

27.544

29-Sep-2017

03:53

x86

Implatsetup.dll

10.0.16299.1444

97.592

19-Sep-2019

05:58

x86

Luainstall.dll

10.0.16299.15

50.072

29-Sep-2017

03:52

x86

Netsetupai.dll

10.0.16299.1444

106.296

19-Sep-2019

05:57

x86

Netsetupapi.dll

10.0.16299.1444

106.808

19-Sep-2019

05:57

x86

Netsetupengine.dll

10.0.16299.1444

568.632

19-Sep-2019

05:57

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.16299.15

120.728

29-Sep-2017

03:53

x86

Timezoneai.dll

10.0.16299.961

59.408

08-Jan-2019

06:49

x86

Winsockai.dll

10.0.16299.15

72.600

29-Sep-2017

03:52

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.16299.1444

287.032

19-Sep-2019

05:57

x86

Ws2_helper.dll

10.0.16299.15

88.608

29-Sep-2017

03:52

x86

Offlinelsa.dll

10.0.16299.961

115.000

08-Jan-2019

06:50

x86

Offlinesam.dll

10.0.16299.961

221.496

08-Jan-2019

06:50

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.16299.15

3,072

29-Sep-2017

03:52

Not applicable

Esscli.dll

10.0.16299.961

288.056

08-Jan-2019

06:50

x86

Fastprox.dll

10.0.16299.961

655.376

08-Jan-2019

06:50

x86

Mofd.dll

10.0.16299.961

203.576

08-Jan-2019

06:50

x86

Mofinstall.dll

10.0.16299.15

71.064

29-Sep-2017

03:53

x86

Repdrvfs.dll

10.0.16299.15

276.888

29-Sep-2017

03:53

x86

Wbemcomn.dll

10.0.16299.961

385.848

08-Jan-2019

06:50

x86

Wbemcore.dll

10.0.16299.15

906.136

29-Sep-2017

03:53

x86

Wbemprox.dll

10.0.16299.15

36.248

29-Sep-2017

03:53

x86

Wmiutils.dll

10.0.16299.15

96.664

29-Sep-2017

03:53

x86

Shtransform.dll

10.0.16299.15

34.712

29-Sep-2017

03:50

x86

Bfsvc.dll

10.0.16299.961

182.784

08-Jan-2019

07:06

x86

Fveupdateai.dll

10.0.16299.15

28.568

29-Sep-2017

03:52

x86

Securebootai.dll

10.0.16299.1444

30.520

19-Sep-2019

05:57

x86

Cmitrust.dll

10.0.16299.961

264.208

08-Jan-2019

06:49

x86

Bcdeditai.dll

10.0.16299.1444

284.984

19-Sep-2019

05:58

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.16299.15

45.976

29-Sep-2017

03:49

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.16299.15

34.200

29-Sep-2017

03:48

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.16299.15

35.224

29-Sep-2017

03:48

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

55.192

29-Sep-2017

03:50

x86

Netfxconfig.dll

10.0.16299.15

27.544

29-Sep-2017

03:48

x86

Peerdistai.dll

10.0.16299.15

32.664

29-Sep-2017

03:49

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.16299.15

93.080

29-Sep-2017

03:49

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.16299.15

72.736

29-Sep-2017

03:49

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.16299.15

22.424

29-Sep-2017

03:48

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.16299.15

49.696

29-Sep-2017

03:53

x86

Sppinst.dll

10.0.16299.15

36.760

29-Sep-2017

03:53

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.16299.15

39.320

29-Sep-2017

03:59

x86

Aritransformer.dll

10.0.16299.15

49.048

29-Sep-2017

03:52

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.16299.15

32.288

29-Sep-2017

03:52

x86

Appserverai.dll

10.0.16299.15

91.032

29-Sep-2017

03:51

x86

Rdwebai.dll

10.0.16299.15

101.784

29-Sep-2017

03:51

x86

Tssdisai.dll

10.0.16299.15

100.248

29-Sep-2017

03:52

x86

Vmhostai.dll

10.0.16299.15

81.304

29-Sep-2017

03:51

x86

Iissetupai.dll

10.0.16299.15

99.736

29-Sep-2017

03:53

x86

Cleanupai.dll

10.0.16299.15

20.888

29-Sep-2017

03:53

x86

Cbscore.dll

10.0.16299.1444

1.992.504

19-Sep-2019

05:57

x86

Cbsmsg.dll

10.0.16299.15

50.072

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmiadapter.dll

10.0.16299.15

69.016

29-Sep-2017

03:52

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.16299.961

1.766.928

08-Jan-2019

06:49

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

447.800

19-Sep-2019

05:57

x86

Drupdate.dll

10.0.16299.15

284.568

29-Sep-2017

03:52

x86

Drvstore.dll

10.0.16299.961

804.880

08-Jan-2019

06:49

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

23-Sep-2017

01:19

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.400

08-Jan-2019

06:49

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.560

08-Jan-2019

06:49

x86

Poqexec.exe

10.0.16299.15

118.272

29-Sep-2017

01:42

x86

Smiengine.dll

10.0.16299.1444

728.376

19-Sep-2019

05:58

x86

Smipi.dll

10.0.16299.15

30.752

29-Sep-2017

03:52

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.16299.1444

375.096

19-Sep-2019

05:57

x86

Tiworker.exe

10.0.16299.15

197.120

29-Sep-2017

01:43

x86

Turbostack.dll

10.0.16299.961

342.008

08-Jan-2019

07:06

x86

Updateagent.dll

10.0.16299.1444

1.866.552

19-Sep-2019

06:10

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

23-Sep-2017

01:18

Not applicable

Wcp.dll

10.0.16299.1444

2.681.144

19-Sep-2019

05:57

x86

Wdscore.dll

10.0.16299.961

216.592

08-Jan-2019

06:49

x86

Wrpint.dll

10.0.16299.961

66.360

08-Jan-2019

06:50

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×