Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows. Thay đổi chính bao gồm:

  • Cải thiện trải nghiệm Cập nhật danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) để tránh nhiều khởi động lại khi bạn triển khai bản Cập Nhật DBX trên thiết bị mà dịch vụ bảo vệ khả năng không chạy.

  • Khắc phục sự cố trong đó danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) không được áp dụng khi bản cập nhật danh sách cho phép khởi động an toàn (DB) trống.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4512576.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4521861-x86.msu

265543AB6AB627141403ACE27FA08C73D0007309

9600C9E77949862E20E56BF94FF22BD5EE6393661A41C4F65AFC99CBFEAA1CCB

Windows10.0-KB4521861-arm64.msu

8541F3A0038D80D56B72CC6BC9BF747DA900CB50

FEC438F15C46C38C79545DCADED7DB679182EBA38967C48469B4EE480779427F

Windows10.0-KB4521861-x64.msu

423FA096AA7181E817CA9EB97B9ACEFBEA5304FC

35D9D5AFAAB42C166AB30130FE08BEEDE444F009FBE27CABA8C70C086819DA9D

Thông tin tệp Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.1

77.216

11-Apr-2018

04:26

x86

Appxreg.dll

10.0.17134.1

38.296

11-Apr-2018

04:23

x86

Cmifw.dll

10.0.17134.1

87.448

11-Apr-2018

04:24

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.17134.1

186.264

11-Apr-2018

04:27

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.17134.136

160.160

09-Jun-2018

04:36

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

39.840

11-Apr-2018

04:24

x86

Httpai.dll

10.0.17134.1

27.552

11-Apr-2018

04:26

x86

Implatsetup.dll

10.0.17134.1063

98.104

19-Sep-2019

03:52

x86

Luainstall.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:24

x86

Netsetupai.dll

10.0.17134.1063

121.656

19-Sep-2019

03:52

x86

Netsetupapi.dll

10.0.17134.1063

108.344

19-Sep-2019

03:52

x86

Netsetupengine.dll

10.0.17134.1063

576.312

19-Sep-2019

03:52

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17134.1063

121.144

19-Sep-2019

03:52

x86

Timezoneai.dll

10.0.17134.1

59.288

11-Apr-2018

04:25

x86

Winsockai.dll

10.0.17134.1

72.600

11-Apr-2018

04:23

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.17134.881

287.032

18-Jun-2019

04:43

x86

Ws2_helper.dll

10.0.17134.1

89.496

11-Apr-2018

04:24

x86

Offlinelsa.dll

10.0.17134.1

116.640

11-Apr-2018

04:23

x86

Offlinesam.dll

10.0.17134.464

222.712

20-Nov-2018

05:07

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

23:58

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:04

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:05

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:04

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

04:22

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:03

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:06

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:00

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:03

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:01

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

23:59

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:00

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:04

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:03

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:01

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

23:58

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:07

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

00:08

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17134.1

297.880

11-Apr-2018

04:23

x86

Fastprox.dll

10.0.17134.464

669.184

20-Nov-2018

05:07

x86

Mofd.dll

10.0.17134.1

208.280

11-Apr-2018

04:28

x86

Mofinstall.dll

10.0.17134.1

71.072

11-Apr-2018

04:26

x86

Repdrvfs.dll

10.0.17134.1

283.552

11-Apr-2018

04:23

x86

Wbemcomn.dll

10.0.17134.1

397.720

11-Apr-2018

04:24

x86

Wbemcore.dll

10.0.17134.464

925.688

20-Nov-2018

05:07

x86

Wbemprox.dll

10.0.17134.1063

37.688

19-Sep-2019

03:52

x86

Wmiutils.dll

10.0.17134.1

99.232

11-Apr-2018

04:26

x86

Shtransform.dll

10.0.17134.1

33.176

11-Apr-2018

12:21

x86

Bfsvc.dll

10.0.17134.464

185.336

20-Nov-2018

05:07

x86

Fveupdateai.dll

10.0.17134.1

31.136

11-Apr-2018

04:24

x86

Securebootai.dll

10.0.17134.1063

30.520

19-Sep-2019

03:52

x86

Bcdeditai.dll

10.0.17134.760

287.032

09-Apr-2019

05:14

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17134.1

45.976

11-Apr-2018

12:23

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17134.1

34.200

11-Apr-2018

12:23

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.17134.1

35.224

11-Apr-2018

12:23

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

55.192

11-Apr-2018

12:24

x86

Netfxconfig.dll

10.0.17134.1

27.544

11-Apr-2018

12:24

x86

Peerdistai.dll

10.0.17134.1

32.664

11-Apr-2018

12:23

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

93.080

11-Apr-2018

12:23

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.17134.1

73.624

11-Apr-2018

12:23

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17134.1

22.424

11-Apr-2018

12:23

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:23

x86

Sppinst.dll

10.0.17134.1

37.272

11-Apr-2018

04:38

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

39.840

11-Apr-2018

04:24

x86

Aritransformer.dll

10.0.17134.1

49.056

11-Apr-2018

04:24

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.17134.1

31.648

11-Apr-2018

04:24

x86

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

129.544

20-Nov-2018

09:02

x86

Iissetupai.dll

10.0.17134.1

105.376

11-Apr-2018

04:24

x86

Cleanupai.dll

10.0.17134.1

20.896

11-Apr-2018

04:24

x86

Cbscore.dll

10.0.17134.1063

2.078.008

19-Sep-2019

03:53

x86

Cbsmsg.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:26

x86

Cmiadapter.dll

10.0.17134.1

70.048

11-Apr-2018

04:24

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.17134.1

1.676.184

11-Apr-2018

04:24

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

450.872

19-Sep-2019

03:52

x86

Drupdate.dll

10.0.17134.1

301.984

11-Apr-2018

04:24

x86

Drvstore.dll

10.0.17134.1

834.464

11-Apr-2018

04:27

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

29-Oct-2017

23:56

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.800

11-Apr-2018

04:24

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.960

11-Apr-2018

04:23

x86

Poqexec.exe

10.0.17134.1

118.272

11-Apr-2018

04:10

x86

Smiengine.dll

10.0.17134.464

727.544

20-Nov-2018

05:07

x86

Smipi.dll

10.0.17134.1

32.160

11-Apr-2018

04:23

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.17134.1063

374.584

19-Sep-2019

03:52

x86

Tiworker.exe

10.0.17134.1

198.144

11-Apr-2018

04:10

x86

Turbostack.dll

10.0.17134.464

352.760

20-Nov-2018

05:07

x86

Updateagent.dll

10.0.17134.1063

1.921.848

19-Sep-2019

03:53

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-Oct-2017

23:48

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17134.1063

2.846.520

19-Sep-2019

03:53

x86

Wdscore.dll

10.0.17134.1

203.680

11-Apr-2018

04:24

x86

Wrpint.dll

10.0.17134.1

69.016

11-Apr-2018

04:23

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.1

100.768

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Appxreg.dll

10.0.17134.1

49.056

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Cmifw.dll

10.0.17134.1

105.376

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Eventsinstaller.dll

10.0.17134.1

257.440

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Firewallofflineapi.dll

10.0.17134.136

190.880

09-Jun-2018

04:52

Not applicable

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

48.032

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Httpai.dll

10.0.17134.1

33.696

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Implatsetup.dll

10.0.17134.1063

144.184

19-Sep-2019

04:30

Not applicable

Luainstall.dll

10.0.17134.1

64.920

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Netsetupai.dll

10.0.17134.1063

166.200

19-Sep-2019

04:30

Not applicable

Netsetupapi.dll

10.0.17134.1063

144.184

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Netsetupengine.dll

10.0.17134.1063

936.248

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17134.1

146.848

11-Apr-2018

04:54

Not applicable

Timezoneai.dll

10.0.17134.1

71.064

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Winsockai.dll

10.0.17134.1

83.872

11-Apr-2018

04:54

Not applicable

Wmicmiplugin.dll

10.0.17134.881

438.584

18-Jun-2019

04:55

Not applicable

Ws2_helper.dll

10.0.17134.1

107.416

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Offlinelsa.dll

10.0.17134.1

137.624

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Offlinesam.dll

10.0.17134.1

262.048

11-Apr-2018

04:49

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

04:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:46

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:37

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:37

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:38

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

05:44

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17134.1

456.096

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Fastprox.dll

10.0.17134.1

990.624

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Mofd.dll

10.0.17134.1

298.392

11-Apr-2018

04:53

Not applicable

Mofinstall.dll

10.0.17134.1

78.240

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Repdrvfs.dll

10.0.17134.464

418.104

21-Nov-2018

09:03

Not applicable

Wbemcomn.dll

10.0.17134.1

495.520

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Wbemcore.dll

10.0.17134.1063

1.383.736

19-Sep-2019

04:30

Not applicable

Wbemprox.dll

10.0.17134.1063

49.464

19-Sep-2019

04:30

Not applicable

Wmiutils.dll

10.0.17134.1

135.064

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Shtransform.dll

10.0.17134.1

41.880

11-Apr-2018

16:53

Not applicable

Bfsvc.dll

10.0.17134.464

233.784

21-Nov-2018

09:03

Not applicable

Fveupdateai.dll

10.0.17134.1

37.280

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Securebootai.dll

10.0.17134.1063

36.152

19-Sep-2019

04:30

Not applicable

Bcdeditai.dll

10.0.17134.760

324.920

09-Apr-2019

05:22

Not applicable

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17134.1

59.288

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17134.1

42.392

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Iefileinstallai.dll

10.0.17134.1

41.880

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

71.064

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Netfxconfig.dll

10.0.17134.1

31.640

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Peerdistai.dll

10.0.17134.1

41.880

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

105.888

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Servicemodelregai.dll

10.0.17134.1

95.128

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17134.1

26.008

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Primitivetransformers.dll

10.0.17134.1

81.824

11-Apr-2018

04:46

Not applicable

Sppinst.dll

10.0.17134.1

47.520

11-Apr-2018

04:52

Not applicable

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

48.032

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Aritransformer.dll

10.0.17134.1

69.536

11-Apr-2018

04:50

Not applicable

Wpndatatransformer.dll

10.0.17134.1

39.328

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Appserverai.dll

10.0.17134.1

124.824

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Rdwebai.dll

10.0.17134.1

129.944

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Tssdisai.dll

10.0.17134.1

129.944

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Vmhostai.dll

10.0.17134.1

106.904

11-Apr-2018

16:50

Not applicable

Iissetupai.dll

10.0.17134.1

142.232

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Cleanupai.dll

10.0.17134.1

25.496

11-Apr-2018

04:51

Not applicable

Cbscore.dll

10.0.17134.1063

2.421.048

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Cbsmsg.dll

10.0.17134.1

51.096

11-Apr-2018

04:49

Not applicable

Cmiadapter.dll

10.0.17134.1

97.184

11-Apr-2018

04:49

Not applicable

Cmiaisupport.dll

10.0.17134.1063

3.020.600

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Dpx.dll

5.0.1.1

677.176

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Drupdate.dll

10.0.17134.1063

372.024

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Drvstore.dll

10.0.17134.1063

1.012.536

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

27-Oct-2017

00:48

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

532.896

11-Apr-2018

04:47

Not applicable

Mspatcha.dll

5.0.1.1

55.712

11-Apr-2018

04:45

Not applicable

Poqexec.exe

10.0.17134.464

140.288

21-Nov-2018

08:40

Not applicable

Smiengine.dll

10.0.17134.1063

963.384

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Smipi.dll

10.0.17134.1

39.328

11-Apr-2018

04:45

Not applicable

Tifilefetcher.exe

10.0.17134.1063

465.720

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Tiworker.exe

10.0.17134.1063

221,184

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Turbostack.dll

10.0.17134.1063

523.576

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Updateagent.dll

10.0.17134.1063

2.630.968

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

27-Oct-2017

00:39

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17134.1063

3.774.264

19-Sep-2019

04:27

Not applicable

Wdscore.dll

10.0.17134.1

273.304

11-Apr-2018

04:47

Not applicable

Wrpint.dll

10.0.17134.1

84.384

11-Apr-2018

04:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

04:27

Not applicable

Cbscore.dll

10.0.17134.1063

1.880.384

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Cbsmsg.dll

10.0.17134.1

70.056

11-Apr-2018

04:30

Not applicable

Cmiadapter.dll

10.0.17134.1

86.440

11-Apr-2018

04:28

Not applicable

Cmiaisupport.dll

10.0.17134.1063

2.228.552

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Dpx.dll

5.0.1.1

508.224

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Drupdate.dll

10.0.17134.464

287.240

21-Nov-2018

07:56

Not applicable

Drvstore.dll

10.0.17134.1

729.512

11-Apr-2018

04:29

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

09-Jan-2018

04:10

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

430.504

11-Apr-2018

04:27

Not applicable

Mspatcha.dll

5.0.1.1

61.864

11-Apr-2018

04:27

Not applicable

Poqexec.exe

10.0.17134.1

118.784

11-Apr-2018

04:07

Not applicable

Smiengine.dll

10.0.17134.1063

684.360

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Smipi.dll

10.0.17134.1

49.568

11-Apr-2018

04:27

Not applicable

Tifilefetcher.exe

10.0.17134.1063

356.672

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Tiworker.exe

10.0.17134.1063

212.992

19-Sep-2019

03:45

Not applicable

Turbostack.dll

10.0.17134.1063

401.736

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Updateagent.dll

10.0.17134.1063

2.052.424

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

30-Oct-2017

00:00

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17134.1063

2.736.456

19-Sep-2019

04:03

Not applicable

Wdscore.dll

10.0.17134.1

217.512

11-Apr-2018

04:27

Not applicable

Wrpint.dll

10.0.17134.1

86.440

11-Apr-2018

04:28

Not applicable

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.1

77.216

11-Apr-2018

04:26

x86

Appxreg.dll

10.0.17134.1

38.296

11-Apr-2018

04:23

x86

Cmifw.dll

10.0.17134.1

87.448

11-Apr-2018

04:24

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.17134.1

186.264

11-Apr-2018

04:27

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.17134.136

160.160

09-Jun-2018

04:36

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

39.840

11-Apr-2018

04:24

x86

Httpai.dll

10.0.17134.1

27.552

11-Apr-2018

04:26

x86

Implatsetup.dll

10.0.17134.1063

98.104

19-Sep-2019

03:52

x86

Luainstall.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:24

x86

Netsetupai.dll

10.0.17134.1063

121.656

19-Sep-2019

03:52

x86

Netsetupapi.dll

10.0.17134.1063

108.344

19-Sep-2019

03:52

x86

Netsetupengine.dll

10.0.17134.1063

576.312

19-Sep-2019

03:52

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17134.1063

121.144

19-Sep-2019

03:52

x86

Timezoneai.dll

10.0.17134.1

59.288

11-Apr-2018

04:25

x86

Winsockai.dll

10.0.17134.1

72.600

11-Apr-2018

04:23

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.17134.881

287.032

18-Jun-2019

04:43

x86

Ws2_helper.dll

10.0.17134.1

89.496

11-Apr-2018

04:24

x86

Offlinelsa.dll

10.0.17134.1

116.640

11-Apr-2018

04:23

x86

Offlinesam.dll

10.0.17134.464

222.712

20-Nov-2018

05:07

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

04:22

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17134.1

297.880

11-Apr-2018

04:23

x86

Fastprox.dll

10.0.17134.464

669.184

20-Nov-2018

05:07

x86

Mofd.dll

10.0.17134.1

208.280

11-Apr-2018

04:28

x86

Mofinstall.dll

10.0.17134.1

71.072

11-Apr-2018

04:26

x86

Repdrvfs.dll

10.0.17134.1

283.552

11-Apr-2018

04:23

x86

Wbemcomn.dll

10.0.17134.1

397.720

11-Apr-2018

04:24

x86

Wbemcore.dll

10.0.17134.464

925.688

20-Nov-2018

05:07

x86

Wbemprox.dll

10.0.17134.1063

37.688

19-Sep-2019

03:52

x86

Wmiutils.dll

10.0.17134.1

99.232

11-Apr-2018

04:26

x86

Shtransform.dll

10.0.17134.1

33.176

11-Apr-2018

12:21

x86

Bfsvc.dll

10.0.17134.464

185.336

20-Nov-2018

05:07

x86

Fveupdateai.dll

10.0.17134.1

31.136

11-Apr-2018

04:24

x86

Securebootai.dll

10.0.17134.1063

30.520

19-Sep-2019

03:52

x86

Bcdeditai.dll

10.0.17134.760

287.032

09-Apr-2019

05:14

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17134.1

45.976

11-Apr-2018

12:23

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17134.1

34.200

11-Apr-2018

12:23

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.17134.1

35.224

11-Apr-2018

12:23

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

55.192

11-Apr-2018

12:24

x86

Netfxconfig.dll

10.0.17134.1

27.544

11-Apr-2018

12:24

x86

Peerdistai.dll

10.0.17134.1

32.664

11-Apr-2018

12:23

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

93.080

11-Apr-2018

12:23

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.17134.1

73.624

11-Apr-2018

12:23

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17134.1

22.424

11-Apr-2018

12:23

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:23

x86

Sppinst.dll

10.0.17134.1

37.272

11-Apr-2018

04:38

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

39.840

11-Apr-2018

04:24

x86

Aritransformer.dll

10.0.17134.1

49.056

11-Apr-2018

04:24

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.17134.1

31.648

11-Apr-2018

04:24

x86

Appserverai.dll

10.0.17134.1

95.128

11-Apr-2018

12:20

x86

Rdwebai.dll

10.0.17134.1

103.832

11-Apr-2018

12:20

x86

Tssdisai.dll

10.0.17134.1

101.272

11-Apr-2018

12:20

x86

Vmhostai.dll

10.0.17134.1

81.816

11-Apr-2018

12:20

x86

Iissetupai.dll

10.0.17134.1

105.376

11-Apr-2018

04:24

x86

Cleanupai.dll

10.0.17134.1

20.896

11-Apr-2018

04:24

x86

Cbscore.dll

10.0.17134.1063

2.078.008

19-Sep-2019

03:53

x86

Cbsmsg.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:26

x86

Cmiadapter.dll

10.0.17134.1

70.048

11-Apr-2018

04:24

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.17134.1

1.676.184

11-Apr-2018

04:24

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

450.872

19-Sep-2019

03:52

x86

Drupdate.dll

10.0.17134.1

301.984

11-Apr-2018

04:24

x86

Drvstore.dll

10.0.17134.1

834.464

11-Apr-2018

04:27

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

29-Oct-2017

23:56

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.800

11-Apr-2018

04:24

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.960

11-Apr-2018

04:23

x86

Poqexec.exe

10.0.17134.1

118.272

11-Apr-2018

04:10

x86

Smiengine.dll

10.0.17134.464

727.544

20-Nov-2018

05:07

x86

Smipi.dll

10.0.17134.1

32.160

11-Apr-2018

04:23

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.17134.1063

374.584

19-Sep-2019

03:52

x86

Tiworker.exe

10.0.17134.1

198.144

11-Apr-2018

04:10

x86

Turbostack.dll

10.0.17134.464

352.760

20-Nov-2018

05:07

x86

Updateagent.dll

10.0.17134.1063

1.921.848

19-Sep-2019

03:53

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-Oct-2017

23:48

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17134.1063

2.846.520

19-Sep-2019

03:53

x86

Wdscore.dll

10.0.17134.1

203.680

11-Apr-2018

04:24

x86

Wrpint.dll

10.0.17134.1

69.016

11-Apr-2018

04:23

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.1

86.936

11-Apr-2018

04:42

x64

Appxreg.dll

10.0.17134.1

44.448

11-Apr-2018

04:44

x64

Cmifw.dll

10.0.17134.1

100.768

11-Apr-2018

04:43

x64

Eventsinstaller.dll

10.0.17134.1

241.568

11-Apr-2018

04:42

x64

Firewallofflineapi.dll

10.0.17134.136

186.272

09-Jun-2018

04:44

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

44.448

11-Apr-2018

04:44

x64

Httpai.dll

10.0.17134.1

30.624

11-Apr-2018

04:41

x64

Implatsetup.dll

10.0.17134.1063

132.920

19-Sep-2019

04:08

x64

Luainstall.dll

10.0.17134.1

58.776

11-Apr-2018

04:40

x64

Netsetupai.dll

10.0.17134.1063

160.056

19-Sep-2019

04:08

x64

Netsetupapi.dll

10.0.17134.1063

142.136

19-Sep-2019

04:06

x64

Netsetupengine.dll

10.0.17134.1063

799.032

19-Sep-2019

04:06

x64

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17134.1

140.192

11-Apr-2018

04:41

x64

Timezoneai.dll

10.0.17134.1

69.528

11-Apr-2018

04:44

x64

Winsockai.dll

10.0.17134.1

82.848

11-Apr-2018

04:44

x64

Wmicmiplugin.dll

10.0.17134.881

422.416

18-Jun-2019

04:53

x64

Ws2_helper.dll

10.0.17134.1

106.400

11-Apr-2018

04:44

x64

Offlinelsa.dll

10.0.17134.1

130.976

11-Apr-2018

04:37

x64

Offlinesam.dll

10.0.17134.1

251.296

11-Apr-2018

04:39

x64

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:52

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:52

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:51

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:51

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

04:34

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:43

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:50

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:43

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:50

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:49

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:50

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:45

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:53

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:53

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:51

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:48

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:44

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:47

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

31-May-2018

01:02

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:49

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:53

Not applicable

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

12-Apr-2018

09:52

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17134.1

385.944

11-Apr-2018

04:41

x64

Fastprox.dll

10.0.17134.1

846.744

11-Apr-2018

04:41

x64

Mofd.dll

10.0.17134.1

257.432

11-Apr-2018

04:45

x64

Mofinstall.dll

10.0.17134.1

71.072

11-Apr-2018

04:44

x64

Repdrvfs.dll

10.0.17134.464

363,008

20-Nov-2018

05:34

x64

Wbemcomn.dll

10.0.17134.464

459.256

20-Nov-2018

05:34

x64

Wbemcore.dll

10.0.17134.1063

1.136.952

19-Sep-2019

04:08

x64

Wbemprox.dll

10.0.17134.1063

43.832

19-Sep-2019

04:08

x64

Wmiutils.dll

10.0.17134.1

118.176

11-Apr-2018

04:43

x64

Shtransform.dll

10.0.17134.1

38.808

11-Apr-2018

14:05

x64

Bfsvc.dll

10.0.17134.464

216.056

20-Nov-2018

05:34

x64

Fveupdateai.dll

10.0.17134.1

35.232

11-Apr-2018

04:41

x64

Securebootai.dll

10.0.17134.1063

33.592

19-Sep-2019

04:08

x64

Bcdeditai.dll

10.0.17134.760

312.120

09-Apr-2019

06:18

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17134.1

52.128

11-Apr-2018

14:01

x64

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17134.1

39.840

11-Apr-2018

14:01

x64

Iefileinstallai.dll

10.0.17134.1

37.272

11-Apr-2018

14:03

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

64.920

11-Apr-2018

14:01

x64

Netfxconfig.dll

10.0.17134.1

30.112

11-Apr-2018

14:01

x64

Peerdistai.dll

10.0.17134.1

37.792

11-Apr-2018

14:01

x64

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

102.296

11-Apr-2018

14:09

x64

Servicemodelregai.dll

10.0.17134.1

90.528

11-Apr-2018

14:08

x64

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17134.1

24.984

11-Apr-2018

14:01

x64

Primitivetransformers.dll

10.0.17134.1

62.880

11-Apr-2018

04:36

x64

Sppinst.dll

10.0.17134.1

42.912

11-Apr-2018

04:44

x64

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

44.448

11-Apr-2018

04:44

x64

Aritransformer.dll

10.0.17134.1

57.248

11-Apr-2018

04:41

x64

Wpndatatransformer.dll

10.0.17134.1

36.760

11-Apr-2018

04:44

x64

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

154.520

11-Apr-2018

14:06

x64

Appserverai.dll

10.0.17134.1

115.608

11-Apr-2018

14:02

x64

Rdwebai.dll

10.0.17134.1

120.216

11-Apr-2018

14:05

x64

Tssdisai.dll

10.0.17134.1

120.224

11-Apr-2018

14:05

x64

Vmhostai.dll

10.0.17134.1

97.688

11-Apr-2018

14:05

x64

Iissetupai.dll

10.0.17134.1

134.048

11-Apr-2018

04:43

x64

Cleanupai.dll

10.0.17134.1

23.448

11-Apr-2018

04:45

x64

Cbscore.dll

10.0.17134.1063

2.387.768

19-Sep-2019

04:06

x64

Cbsmsg.dll

10.0.17134.1

51.096

11-Apr-2018

04:39

x64

Cmiadapter.dll

10.0.17134.1

82.848

11-Apr-2018

04:37

x64

Cmiaisupport.dll

10.0.17134.1063

2.645.304

19-Sep-2019

04:06

x64

Dpx.dll

5.0.1.1

628.024

19-Sep-2019

04:06

x64

Drupdate.dll

10.0.17134.464

357.688

20-Nov-2018

05:32

x64

Drvstore.dll

10.0.17134.1063

1.013.560

19-Sep-2019

04:06

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

30-Oct-2017

01:19

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

510.368

11-Apr-2018

04:35

x64

Mspatcha.dll

5.0.1.1

55.192

11-Apr-2018

04:35

x64

Poqexec.exe

10.0.17134.1

141.312

11-Apr-2018

04:07

x64

Smiengine.dll

10.0.17134.464

846.648

20-Nov-2018

05:31

x64

Smipi.dll

10.0.17134.1

36.248

11-Apr-2018

04:38

x64

Tifilefetcher.exe

10.0.17134.1063

442.168

19-Sep-2019

04:06

x64

Tiworker.exe

10.0.17134.1063

199.680

19-Sep-2019

03:37

x64

Turbostack.dll

10.0.17134.1063

498.488

19-Sep-2019

04:06

x64

Updateagent.dll

10.0.17134.1063

2.543.928

19-Sep-2019

04:06

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

30-Oct-2017

01:01

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17134.1063

3.597.112

19-Sep-2019

04:06

x64

Wdscore.dll

10.0.17134.1

244.640

11-Apr-2018

04:39

x64

Wrpint.dll

10.0.17134.1

78.744

11-Apr-2018

04:39

x64

Appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.1

77.216

11-Apr-2018

04:26

x86

Appxreg.dll

10.0.17134.1

38.296

11-Apr-2018

04:23

x86

Cmifw.dll

10.0.17134.1

87.448

11-Apr-2018

04:24

x86

Eventsinstaller.dll

10.0.17134.1

186.264

11-Apr-2018

04:27

x86

Firewallofflineapi.dll

10.0.17134.136

160.160

09-Jun-2018

04:36

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

39.840

11-Apr-2018

04:24

x86

Httpai.dll

10.0.17134.1

27.552

11-Apr-2018

04:26

x86

Implatsetup.dll

10.0.17134.1063

98.104

19-Sep-2019

03:52

x86

Luainstall.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:24

x86

Netsetupai.dll

10.0.17134.1063

121.656

19-Sep-2019

03:52

x86

Netsetupapi.dll

10.0.17134.1063

108.344

19-Sep-2019

03:52

x86

Netsetupengine.dll

10.0.17134.1063

576.312

19-Sep-2019

03:52

x86

Perfcounterinstaller.dll

10.0.17134.1063

121.144

19-Sep-2019

03:52

x86

Timezoneai.dll

10.0.17134.1

59.288

11-Apr-2018

04:25

x86

Winsockai.dll

10.0.17134.1

72.600

11-Apr-2018

04:23

x86

Wmicmiplugin.dll

10.0.17134.881

287.032

18-Jun-2019

04:43

x86

Ws2_helper.dll

10.0.17134.1

89.496

11-Apr-2018

04:24

x86

Offlinelsa.dll

10.0.17134.1

116.640

11-Apr-2018

04:23

x86

Offlinesam.dll

10.0.17134.464

222.712

20-Nov-2018

05:07

x86

Poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

3,072

11-Apr-2018

04:22

Not applicable

Esscli.dll

10.0.17134.1

297.880

11-Apr-2018

04:23

x86

Fastprox.dll

10.0.17134.464

669.184

20-Nov-2018

05:07

x86

Mofd.dll

10.0.17134.1

208.280

11-Apr-2018

04:28

x86

Mofinstall.dll

10.0.17134.1

71.072

11-Apr-2018

04:26

x86

Repdrvfs.dll

10.0.17134.1

283.552

11-Apr-2018

04:23

x86

Wbemcomn.dll

10.0.17134.1

397.720

11-Apr-2018

04:24

x86

Wbemcore.dll

10.0.17134.464

925.688

20-Nov-2018

05:07

x86

Wbemprox.dll

10.0.17134.1063

37.688

19-Sep-2019

03:52

x86

Wmiutils.dll

10.0.17134.1

99.232

11-Apr-2018

04:26

x86

Shtransform.dll

10.0.17134.1

33.176

11-Apr-2018

12:21

x86

Bfsvc.dll

10.0.17134.464

185.336

20-Nov-2018

05:07

x86

Fveupdateai.dll

10.0.17134.1

31.136

11-Apr-2018

04:24

x86

Securebootai.dll

10.0.17134.1063

30.520

19-Sep-2019

03:52

x86

Bcdeditai.dll

10.0.17134.760

287.032

09-Apr-2019

05:14

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.17134.1

45.976

11-Apr-2018

12:23

x86

Featuresettingsoverride.dll

10.0.17134.1

34.200

11-Apr-2018

12:23

x86

Iefileinstallai.dll

10.0.17134.1

35.224

11-Apr-2018

12:23

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

55.192

11-Apr-2018

12:24

x86

Netfxconfig.dll

10.0.17134.1

27.544

11-Apr-2018

12:24

x86

Peerdistai.dll

10.0.17134.1

32.664

11-Apr-2018

12:23

x86

Printadvancedinstaller.dll

10.0.17134.1

93.080

11-Apr-2018

12:23

x86

Servicemodelregai.dll

10.0.17134.1

73.624

11-Apr-2018

12:23

x86

Setieinstalleddateai.dll

10.0.17134.1

22.424

11-Apr-2018

12:23

x86

Primitivetransformers.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:23

x86

Sppinst.dll

10.0.17134.1

37.272

11-Apr-2018

04:38

x86

Grouptrusteeai.dll

10.0.17134.1

39.840

11-Apr-2018

04:24

x86

Aritransformer.dll

10.0.17134.1

49.056

11-Apr-2018

04:24

x86

Wpndatatransformer.dll

10.0.17134.1

31.648

11-Apr-2018

04:24

x86

Appserverai.dll

10.0.17134.1

95.128

11-Apr-2018

12:20

x86

Rdwebai.dll

10.0.17134.1

103.832

11-Apr-2018

12:20

x86

Tssdisai.dll

10.0.17134.1

101.272

11-Apr-2018

12:20

x86

Vmhostai.dll

10.0.17134.1

81.816

11-Apr-2018

12:20

x86

Iissetupai.dll

10.0.17134.1

105.376

11-Apr-2018

04:24

x86

Cleanupai.dll

10.0.17134.1

20.896

11-Apr-2018

04:24

x86

Cbscore.dll

10.0.17134.1063

2.078.008

19-Sep-2019

03:53

x86

Cbsmsg.dll

10.0.17134.1

50.080

11-Apr-2018

04:26

x86

Cmiadapter.dll

10.0.17134.1

70.048

11-Apr-2018

04:24

x86

Cmiaisupport.dll

10.0.17134.1

1.676.184

11-Apr-2018

04:24

x86

Dpx.dll

5.0.1.1

450.872

19-Sep-2019

03:52

x86

Drupdate.dll

10.0.17134.1

301.984

11-Apr-2018

04:24

x86

Drvstore.dll

10.0.17134.1

834.464

11-Apr-2018

04:27

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.506

29-Oct-2017

23:56

Not applicable

Msdelta.dll

5.0.1.1

400.800

11-Apr-2018

04:24

x86

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.960

11-Apr-2018

04:23

x86

Poqexec.exe

10.0.17134.1

118.272

11-Apr-2018

04:10

x86

Smiengine.dll

10.0.17134.464

727.544

20-Nov-2018

05:07

x86

Smipi.dll

10.0.17134.1

32.160

11-Apr-2018

04:23

x86

Tifilefetcher.exe

10.0.17134.1063

374.584

19-Sep-2019

03:52

x86

Tiworker.exe

10.0.17134.1

198.144

11-Apr-2018

04:10

x86

Turbostack.dll

10.0.17134.464

352.760

20-Nov-2018

05:07

x86

Updateagent.dll

10.0.17134.1063

1.921.848

19-Sep-2019

03:53

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-Oct-2017

23:48

Not applicable

Wcp.dll

10.0.17134.1063

2.846.520

19-Sep-2019

03:53

x86

Wdscore.dll

10.0.17134.1

203.680

11-Apr-2018

04:24

x86

Wrpint.dll

10.0.17134.1

69.016

11-Apr-2018

04:23

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×