Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4521864.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 tệp thông tin

Lưu ý́

Tệp MANIFEST (. manifest) và tệp MUM (. mum) được cài đặt không được liệt kê.

Xác minh tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows8.1-KB4524445-x86.msu

DA08E634C058C7814DB44B4B6E878196526D6A33

17AF250AD22F841A24D583E7C570186051709AD8E86AD63701C3E0E58B1AACD7

Windows8.1-KB4524445-arm.msu

5E9BAD2C114F00AEADEFEDB5D7E0DFFA70BB62A2

49016CA5CD66C58FC439936DA7C18517C7D46E2E3681175728C2F2BC30E78273

Windows8.1-KB4524445-x64.msu

A8A5B5FD641B016E8EE0636C1DDE808E98656D3A

2B5199BF628B969293FFB4C49E2FB899A60BE223EB889BAACA46250D4CCA34A7

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

x86

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

x86

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19537

197.120

11-Oct-2019

01:36

x86

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

194.048

25-Jun-2019

02:07

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.17709

76.800

20-Feb-2015

01:14

x86

Httpai.dll

6.3.9600.17709

54.784

20-Feb-2015

01:15

x86

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.17709

66.048

20-Feb-2015

01:08

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19402

215.040

25-Jun-2019

01:30

x86

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

x86

Peerdistai.dll

6.3.9600.17709

65.024

20-Feb-2015

01:15

x86

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

x86

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

x86

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.17709

96.768

20-Feb-2015

01:14

x86

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.17709

49.152

20-Feb-2015

01:15

x86

Esscli.dll

6.3.9600.19402

293,376

25-Jun-2019

01:31

x86

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

670.208

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofd.dll

6.3.9600.19402

203.264

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

x86

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

x86

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19459

386.048

14-Aug-2019

03:34

x86

Wbemcore.dll

6.3.9600.19537

925.184

11-Oct-2019

01:39

x86

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

x86

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

392.192

25-Jun-2019

01:26

x86

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

x86

Sppinst.dll

6.3.9600.19402

646.656

25-Jun-2019

01:25

x86

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

x86

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

x86

Netsetupai.dll

6.3.9600.17709

55.296

20-Feb-2015

01:17

x86

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

x86

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

x86

Cbscore.dll

6.3.9600.19537

1.379.840

11-Oct-2019

01:35

x86

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

x86

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

x86

Cmiadapter.dll

6.3.9600.17709

120.832

20-Feb-2015

01:14

x86

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19459

2.154.496

14-Aug-2019

03:31

x86

Cmitrust.dll

6.3.9600.19402

286.720

25-Jun-2019

01:32

x86

Cmiv2.dll

6.3.9600.19459

2.248.192

14-Aug-2019

04:12

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

x86

Dpx.dll

6.3.9600.19402

265.216

25-Jun-2019

01:25

x86

Drupdate.dll

6.3.9600.19402

202.240

25-Jun-2019

01:34

x86

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

610.304

25-Jun-2019

01:35

x86

Fveupdateai.dll

6.3.9600.17709

57.344

20-Feb-2015

01:14

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

x86

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

398.336

25-Jun-2019

01:33

x86

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

36.864

25-Jun-2019

01:36

x86

Poqexec.exe

6.3.9600.19402

129.536

25-Jun-2019

02:24

x86

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

42.496

19-Sep-2019

03:26

x86

Smiengine.dll

6.3.9600.19537

749.568

11-Oct-2019

01:29

x86

Smipi.dll

6.3.9600.17709

59.392

20-Feb-2015

01:15

x86

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19537

355.328

11-Oct-2019

01:36

x86

Timezoneai.dll

6.3.9600.19402

86.528

25-Jun-2019

01:34

x86

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19537

2.409.472

11-Oct-2019

01:43

x86

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

208.384

25-Jun-2019

01:32

x86

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

x86

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

56.320

25-Jun-2019

01:26

x86

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxreg.dll

6.3.9600.16384

21.864

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

267.600

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19537

171.272

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19537

189.192

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.19537

71.136

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Httpai.dll

6.3.9600.19537

49.416

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.19537

59.656

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19537

193.288

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Netfxconfig.dll

6.3.9600.16384

38.256

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Peerdistai.dll

6.3.9600.19537

59.144

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.16384

89.448

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.16384

24.424

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.19537

96.008

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.19537

45.320

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Esscli.dll

6.3.9600.19537

306.440

11-Oct-2019

02:45

Not applicable

Fastprox.dll

6.3.9600.19537

664.056

11-Oct-2019

02:45

Not applicable

Mofd.dll

6.3.9600.16384

188.776

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Mofinstall.dll

6.3.9600.16384

59.240

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Repdrvfs.dll

6.3.9600.16384

272.744

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Wbemcomn.dll

6.3.9600.16384

364.392

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Wbemcore.dll

6.3.9600.19537

946.952

11-Oct-2019

02:45

Not applicable

Wbemprox.dll

6.3.9600.16384

36.712

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19537

418.056

11-Oct-2019

02:45

Not applicable

Wmiutils.dll

6.3.9600.16384

96.104

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Sppinst.dll

6.3.9600.19537

531.424

11-Oct-2019

02:45

Not applicable

Cmifw.dll

6.3.9600.18384

80.232

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

136.528

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Netsetupai.dll

6.3.9600.19537

54.024

11-Oct-2019

02:40

Not applicable

Netsetupapi.dll

6.3.9600.16384

131.584

22-Aug-2013

02:17

Not applicable

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

72.016

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Cbscore.dll

6.3.9600.19537

1.236.232

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17031

48.488

22-Feb-2014

11:48

Not applicable

Cleanupai.dll

6.3.9600.16384

36.712

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Cmiadapter.dll

6.3.9600.19537

102.880

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19537

2.385.160

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Cmitrust.dll

6.3.9600.19537

298.240

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Cmiv2.dll

6.3.9600.19537

2.494.216

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.16384

128.360

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Dpx.dll

6.3.9600.19537

273.672

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Drupdate.dll

6.3.9600.19537

188.168

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Drvstore.dll

6.3.9600.19537

534.280

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Fveupdateai.dll

6.3.9600.19537

53.000

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

15:34

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.16384

50.544

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Msdelta.dll

6.3.9600.16384

407.400

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Mspatcha.dll

6.3.9600.16384

42.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Poqexec.exe

6.3.9600.19537

104.960

11-Oct-2019

01:59

Not applicable

Securebootai.dll

6.3.9600.19537

43.272

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Smiengine.dll

6.3.9600.19537

628.488

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Smipi.dll

6.3.9600.19537

56.072

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19537

332.040

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Timezoneai.dll

6.3.9600.19537

78.600

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Tiworker.exe

6.3.9600.17031

186.368

22-Feb-2014

08:30

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19537

2.088.712

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Wdscore.dll

6.3.9600.17475

192.848

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Winsockai.dll

6.3.9600.19537

65.288

11-Oct-2019

03:08

Not applicable

Wrpint.dll

6.3.9600.17031

56.680

22-Feb-2014

11:48

Not applicable

Ws2_helper.dll

6.3.9600.16384

54.120

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

x86

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

x86

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19537

197.120

11-Oct-2019

01:36

x86

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19537

194.048

11-Oct-2019

02:17

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.18384

76.800

21-Jun-2016

14:12

x86

Httpai.dll

6.3.9600.18384

55.296

21-Jun-2016

14:12

x86

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.18384

66.048

21-Jun-2016

14:12

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19537

215.040

11-Oct-2019

01:40

x86

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

x86

Peerdistai.dll

6.3.9600.18384

65.024

21-Jun-2016

14:12

x86

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

x86

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

x86

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.18384

96.768

21-Jun-2016

14:12

x86

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.18384

49.152

21-Jun-2016

14:12

x86

Esscli.dll

6.3.9600.19537

293,376

11-Oct-2019

01:40

x86

Fastprox.dll

6.3.9600.19537

670.208

11-Oct-2019

01:40

x86

Mofd.dll

6.3.9600.19537

203.264

11-Oct-2019

01:40

x86

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

x86

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

x86

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19537

386.048

11-Oct-2019

01:41

x86

Wbemcore.dll

6.3.9600.19537

925.184

11-Oct-2019

01:39

x86

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

x86

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19537

392.192

11-Oct-2019

01:35

x86

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

x86

Sppinst.dll

6.3.9600.19537

646.656

11-Oct-2019

01:35

x86

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

x86

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

x86

Netsetupai.dll

6.3.9600.18384

55.296

21-Jun-2016

14:19

x86

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

x86

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

x86

Cbscore.dll

6.3.9600.19537

1.379.840

11-Oct-2019

01:35

x86

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

x86

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

x86

Cmiadapter.dll

6.3.9600.18384

121.344

21-Jun-2016

14:12

x86

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19537

2.154.496

11-Oct-2019

01:38

x86

Cmitrust.dll

6.3.9600.19537

286.720

11-Oct-2019

01:42

x86

Cmiv2.dll

6.3.9600.19537

2.248.192

11-Oct-2019

02:18

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

x86

Dpx.dll

6.3.9600.19537

265.216

11-Oct-2019

01:35

x86

Drupdate.dll

6.3.9600.19537

202.240

11-Oct-2019

01:44

x86

Drvstore.dll

6.3.9600.19537

610.304

11-Oct-2019

01:45

x86

Fveupdateai.dll

6.3.9600.18384

57.344

21-Jun-2016

14:12

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

x86

Msdelta.dll

6.3.9600.19537

398.336

11-Oct-2019

01:42

x86

Mspatcha.dll

6.3.9600.19537

36.864

11-Oct-2019

01:46

x86

Poqexec.exe

6.3.9600.19537

129.536

11-Oct-2019

02:34

x86

Securebootai.dll

6.3.9600.19537

42.496

11-Oct-2019

01:43

x86

Smiengine.dll

6.3.9600.19537

749.568

11-Oct-2019

01:29

x86

Smipi.dll

6.3.9600.18384

59.392

21-Jun-2016

14:19

x86

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19537

355.328

11-Oct-2019

01:36

x86

Timezoneai.dll

6.3.9600.19537

86.528

11-Oct-2019

01:43

x86

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19537

2.409.472

11-Oct-2019

01:43

x86

Wdscore.dll

6.3.9600.19537

208.384

11-Oct-2019

01:41

x86

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

x86

Wrpint.dll

6.3.9600.19537

56.320

11-Oct-2019

01:35

x86

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

14.336

29-Oct-2014

01:26

x64

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

287.232

30-Oct-2014

23:58

x64

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19537

228.352

11-Oct-2019

01:49

x64

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

247.296

25-Jun-2019

02:39

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.19537

84.992

11-Oct-2019

01:54

x64

Httpai.dll

6.3.9600.19537

57.856

11-Oct-2019

01:56

x64

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.19537

68.096

11-Oct-2019

01:47

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19537

257.536

11-Oct-2019

01:54

x64

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

34,816

30-Oct-2014

22:33

x64

Peerdistai.dll

6.3.9600.19537

72.192

11-Oct-2019

01:55

x64

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

101.888

30-Oct-2014

22:33

x64

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

19.456

30-Oct-2014

22:33

x64

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.19537

115.200

11-Oct-2019

01:54

x64

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.19537

51.712

11-Oct-2019

01:56

x64

Appserverai.dll

6.3.9600.19537

146.432

11-Oct-2019

02:45

x64

Rdwebai.dll

6.3.9600.19537

140.800

11-Oct-2019

02:17

x64

Tssdisai.dll

6.3.9600.19537

156.160

11-Oct-2019

02:14

x64

Vmhostai.dll

6.3.9600.19537

123.392

11-Oct-2019

02:22

x64

Esscli.dll

6.3.9600.19402

388.608

25-Jun-2019

01:47

x64

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

854.016

25-Jun-2019

01:46

x64

Mofd.dll

6.3.9600.19402

246.784

25-Jun-2019

01:46

x64

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

67.072

29-Oct-2014

00:35

x64

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

350.208

29-Oct-2014

00:31

x64

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19402

453.632

25-Jun-2019

01:49

x64

Wbemcore.dll

6.3.9600.19537

1.148.416

11-Oct-2019

01:52

x64

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

35.840

29-Oct-2014

00:33

x64

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

508.928

25-Jun-2019

01:39

x64

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

111.104

29-Oct-2014

00:34

x64

Sppinst.dll

6.3.9600.19459

769.024

14-Aug-2019

03:37

x64

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

96.768

29-Oct-2014

00:29

x64

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

166.912

29-Oct-2014

00:40

x64

Netsetupai.dll

6.3.9600.19537

64.512

11-Oct-2019

01:59

x64

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

184.832

29-Oct-2014

00:39

x64

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

76.800

30-Oct-2014

22:33

x64

Cbscore.dll

6.3.9600.19537

1.605.632

11-Oct-2019

01:47

x64

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

42.496

30-Oct-2014

22:33

x64

Cleanupai.dll

6.3.9600.18384

33.280

21-Jun-2016

16:52

x64

Cmiadapter.dll

6.3.9600.19537

138.752

11-Oct-2019

01:53

x64

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19459

3.143.680

14-Aug-2019

03:42

x64

Cmitrust.dll

6.3.9600.19459

418.304

14-Aug-2019

03:48

x64

Cmiv2.dll

6.3.9600.19459

3.289.600

14-Aug-2019

04:40

x64

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

153.088

29-Oct-2014

00:40

x64

Dpx.dll

6.3.9600.19402

345.088

25-Jun-2019

01:38

x64

Drupdate.dll

6.3.9600.19459

246.784

14-Aug-2019

03:52

x64

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

744.960

25-Jun-2019

01:54

x64

Fveupdateai.dll

6.3.9600.19537

61.952

11-Oct-2019

01:54

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

15:34

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

53.248

29-Oct-2014

00:35

x64

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

499.712

25-Jun-2019

01:50

x64

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

46.080

25-Jun-2019

01:55

x64

Poqexec.exe

6.3.9600.19402

146.432

25-Jun-2019

02:59

x64

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

38.912

19-Sep-2019

05:21

x64

Smiengine.dll

6.3.9600.19537

921.088

11-Oct-2019

01:37

x64

Smipi.dll

6.3.9600.19537

65.536

11-Oct-2019

01:56

x64

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19537

427.008

11-Oct-2019

01:48

x64

Timezoneai.dll

6.3.9600.19537

101.888

11-Oct-2019

02:00

x64

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

193.024

30-Oct-2014

22:33

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19537

2.854.912

11-Oct-2019

01:59

x64

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

276.480

25-Jun-2019

01:49

x64

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

69.632

30-Oct-2014

22:33

x64

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

66.048

25-Jun-2019

01:39

x64

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

62.976

30-Oct-2014

22:33

x64

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

x86

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

x86

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19537

197.120

11-Oct-2019

01:36

x86

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

194.048

25-Jun-2019

02:07

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.17709

76.800

20-Feb-2015

01:14

x86

Httpai.dll

6.3.9600.17709

54.784

20-Feb-2015

01:15

x86

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.17709

66.048

20-Feb-2015

01:08

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19402

215.040

25-Jun-2019

01:30

x86

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

x86

Peerdistai.dll

6.3.9600.17709

65.024

20-Feb-2015

01:15

x86

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

x86

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

x86

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.17709

96.768

20-Feb-2015

01:14

x86

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.17709

49.152

20-Feb-2015

01:15

x86

Esscli.dll

6.3.9600.19402

293,376

25-Jun-2019

01:31

x86

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

670.208

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofd.dll

6.3.9600.19402

203.264

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

x86

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

x86

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19459

386.048

14-Aug-2019

03:34

x86

Wbemcore.dll

6.3.9600.19537

925.184

11-Oct-2019

01:39

x86

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

x86

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

392.192

25-Jun-2019

01:26

x86

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

x86

Sppinst.dll

6.3.9600.19402

646.656

25-Jun-2019

01:25

x86

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

x86

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

x86

Netsetupai.dll

6.3.9600.17709

55.296

20-Feb-2015

01:17

x86

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

x86

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

x86

Cbscore.dll

6.3.9600.19537

1.379.840

11-Oct-2019

01:35

x86

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

x86

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

x86

Cmiadapter.dll

6.3.9600.17709

120.832

20-Feb-2015

01:14

x86

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19459

2.154.496

14-Aug-2019

03:31

x86

Cmitrust.dll

6.3.9600.19402

286.720

25-Jun-2019

01:32

x86

Cmiv2.dll

6.3.9600.19459

2.248.192

14-Aug-2019

04:12

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

x86

Dpx.dll

6.3.9600.19402

265.216

25-Jun-2019

01:25

x86

Drupdate.dll

6.3.9600.19402

202.240

25-Jun-2019

01:34

x86

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

610.304

25-Jun-2019

01:35

x86

Fveupdateai.dll

6.3.9600.17709

57.344

20-Feb-2015

01:14

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

x86

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

398.336

25-Jun-2019

01:33

x86

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

36.864

25-Jun-2019

01:36

x86

Poqexec.exe

6.3.9600.19402

129.536

25-Jun-2019

02:24

x86

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

42.496

19-Sep-2019

03:26

x86

Smiengine.dll

6.3.9600.19537

749.568

11-Oct-2019

01:29

x86

Smipi.dll

6.3.9600.17709

59.392

20-Feb-2015

01:15

x86

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19537

355.328

11-Oct-2019

01:36

x86

Timezoneai.dll

6.3.9600.19402

86.528

25-Jun-2019

01:34

x86

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19537

2.409.472

11-Oct-2019

01:43

x86

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

208.384

25-Jun-2019

01:32

x86

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

x86

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

56.320

25-Jun-2019

01:26

x86

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×