Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows. Thay đổi chính bao gồm:

  • Cải thiện trải nghiệm Cập nhật danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) để tránh nhiều khởi động lại khi bạn triển khai bản Cập Nhật DBX trên thiết bị mà dịch vụ bảo vệ khả năng không chạy.

  • Khắc phục sự cố trong đó danh sách thu hồi an toàn khởi động (DBX) không được áp dụng khi bản cập nhật danh sách cho phép khởi động an toàn (DB) trống.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4512938.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 tệp thông tin

Lưu ý́

Tệp MANIFEST (. manifest) và tệp MUM (. mum) được cài đặt không được liệt kê.

Xác minh tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows8.1-KB4521864-x86.msu

0640A9933A0284819F4CA6D2099B3B44099DE5F0

B73B8106E8472C395E9A18057AB422F40CAE6FAA3FE50DA12FC90455416E9F77

Windows8.1-KB4521864-x64.msu

A08BFE1C54E710E319A1DD6A8115967EECD1FDAD

83CCF07A5CB9D934CB474C8763AE2333AECB880EC16F3FACE29D898A920CF48D

Windows8.1-KB4521864-arm.msu

41025FCA6C44735E44B23AAE68B8E5F26E7CA3FD

EE8C5CA9D4B0CF695CA976FBFB628F343523351DC39F184E044576DF2C3F436B

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

x86

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

x86

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19459

197.120

14-Aug-2019

03:29

x86

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

194.048

25-Jun-2019

02:07

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.17709

76.800

20-Feb-2015

01:14

x86

Httpai.dll

6.3.9600.17709

54.784

20-Feb-2015

01:15

x86

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.17709

66.048

20-Feb-2015

01:08

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19402

215.040

25-Jun-2019

01:30

x86

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

x86

Peerdistai.dll

6.3.9600.17709

65.024

20-Feb-2015

01:15

x86

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

x86

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

x86

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.17709

96.768

20-Feb-2015

01:14

x86

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.17709

49.152

20-Feb-2015

01:15

x86

Esscli.dll

6.3.9600.19402

293,376

25-Jun-2019

01:31

x86

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

670.208

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofd.dll

6.3.9600.19402

203.264

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

x86

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

x86

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19459

386.048

14-Aug-2019

03:34

x86

Wbemcore.dll

6.3.9600.19485

925.184

12-Sep-2019

22:01

x86

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

x86

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

392.192

25-Jun-2019

01:26

x86

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

x86

Sppinst.dll

6.3.9600.19402

646.656

25-Jun-2019

01:25

x86

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

x86

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

x86

Netsetupai.dll

6.3.9600.17709

55.296

20-Feb-2015

01:17

x86

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

x86

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

x86

Cbscore.dll

6.3.9600.19496

1.379.328

19-Sep-2019

03:20

x86

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

x86

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

x86

Cmiadapter.dll

6.3.9600.17709

120.832

20-Feb-2015

01:14

x86

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19459

2.154.496

14-Aug-2019

03:31

x86

Cmitrust.dll

6.3.9600.19402

286.720

25-Jun-2019

01:32

x86

Cmiv2.dll

6.3.9600.19459

2.248.192

14-Aug-2019

04:12

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

x86

Dpx.dll

6.3.9600.19402

265.216

25-Jun-2019

01:25

x86

Drupdate.dll

6.3.9600.19402

202.240

25-Jun-2019

01:34

x86

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

610.304

25-Jun-2019

01:35

x86

Fveupdateai.dll

6.3.9600.17709

57.344

20-Feb-2015

01:14

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

x86

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

398.336

25-Jun-2019

01:33

x86

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

36.864

25-Jun-2019

01:36

x86

Poqexec.exe

6.3.9600.19402

129.536

25-Jun-2019

02:24

x86

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

42.496

19-Sep-2019

03:26

x86

Smiengine.dll

6.3.9600.19496

749.568

19-Sep-2019

03:26

x86

Smipi.dll

6.3.9600.17709

59.392

20-Feb-2015

01:15

x86

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19496

355.328

19-Sep-2019

03:20

x86

Timezoneai.dll

6.3.9600.19402

86.528

25-Jun-2019

01:34

x86

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19496

2.408.960

19-Sep-2019

03:21

x86

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

208.384

25-Jun-2019

01:32

x86

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

x86

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

56.320

25-Jun-2019

01:26

x86

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

14.336

29-Oct-2014

01:26

x64

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

287.232

30-Oct-2014

23:58

x64

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19496

228.352

19-Sep-2019

05:12

x64

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

247.296

25-Jun-2019

02:39

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.19496

84.992

19-Sep-2019

05:16

x64

Httpai.dll

6.3.9600.19496

57.856

19-Sep-2019

05:17

x64

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.19496

68.096

19-Sep-2019

05:10

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19496

257.536

19-Sep-2019

05:17

x64

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

34,816

30-Oct-2014

22:33

x64

Peerdistai.dll

6.3.9600.19496

72.192

19-Sep-2019

05:17

x64

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

101.888

30-Oct-2014

22:33

x64

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

19.456

30-Oct-2014

22:33

x64

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.19496

115.200

19-Sep-2019

05:16

x64

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.19496

51.712

19-Sep-2019

05:17

x64

Appserverai.dll

6.3.9600.19496

146.432

19-Sep-2019

06:00

x64

Rdwebai.dll

6.3.9600.19496

140.800

19-Sep-2019

05:37

x64

Tssdisai.dll

6.3.9600.19496

156.160

19-Sep-2019

05:34

x64

Vmhostai.dll

6.3.9600.19496

123.392

19-Sep-2019

05:42

x64

Esscli.dll

6.3.9600.19402

388.608

25-Jun-2019

01:47

x64

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

854.016

25-Jun-2019

01:46

x64

Mofd.dll

6.3.9600.19402

246.784

25-Jun-2019

01:46

x64

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

67.072

29-Oct-2014

00:35

x64

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

350.208

29-Oct-2014

00:31

x64

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19402

453.632

25-Jun-2019

01:49

x64

Wbemcore.dll

6.3.9600.19496

1.148.416

19-Sep-2019

05:15

x64

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

35.840

29-Oct-2014

00:33

x64

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

508.928

25-Jun-2019

01:39

x64

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

111.104

29-Oct-2014

00:34

x64

Sppinst.dll

6.3.9600.19459

769.024

14-Aug-2019

03:37

x64

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

96.768

29-Oct-2014

00:29

x64

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

166.912

29-Oct-2014

00:40

x64

Netsetupai.dll

6.3.9600.19496

64.512

19-Sep-2019

05:20

x64

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

184.832

29-Oct-2014

00:39

x64

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

76.800

30-Oct-2014

22:33

x64

Cbscore.dll

6.3.9600.19496

1.605.632

19-Sep-2019

05:10

x64

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

42.496

30-Oct-2014

22:33

x64

Cleanupai.dll

6.3.9600.18384

33.280

21-Jun-2016

16:52

x64

Cmiadapter.dll

6.3.9600.19496

138.752

19-Sep-2019

05:16

x64

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19459

3.143.680

14-Aug-2019

03:42

x64

Cmitrust.dll

6.3.9600.19459

418.304

14-Aug-2019

03:48

x64

Cmiv2.dll

6.3.9600.19459

3.289.600

14-Aug-2019

04:40

x64

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

153.088

29-Oct-2014

00:40

x64

Dpx.dll

6.3.9600.19402

345.088

25-Jun-2019

01:38

x64

Drupdate.dll

6.3.9600.19459

246.784

14-Aug-2019

03:52

x64

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

744.960

25-Jun-2019

01:54

x64

Fveupdateai.dll

6.3.9600.19496

61.952

19-Sep-2019

05:17

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

15:34

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

53.248

29-Oct-2014

00:35

x64

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

499.712

25-Jun-2019

01:50

x64

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

46.080

25-Jun-2019

01:55

x64

Poqexec.exe

6.3.9600.19402

146.432

25-Jun-2019

02:59

x64

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

38.912

19-Sep-2019

05:21

x64

Smiengine.dll

6.3.9600.19496

921.088

19-Sep-2019

05:02

x64

Smipi.dll

6.3.9600.19496

65.536

19-Sep-2019

05:18

x64

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19496

427.008

19-Sep-2019

05:12

x64

Timezoneai.dll

6.3.9600.19496

101.888

19-Sep-2019

05:22

x64

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

193.024

30-Oct-2014

22:33

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19496

2.855.424

19-Sep-2019

05:21

x64

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

276.480

25-Jun-2019

01:49

x64

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

69.632

30-Oct-2014

22:33

x64

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

66.048

25-Jun-2019

01:39

x64

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

62.976

30-Oct-2014

22:33

x64

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

x86

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

x86

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19459

197.120

14-Aug-2019

03:29

x86

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

194.048

25-Jun-2019

02:07

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.17709

76.800

20-Feb-2015

01:14

x86

Httpai.dll

6.3.9600.17709

54.784

20-Feb-2015

01:15

x86

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.17709

66.048

20-Feb-2015

01:08

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19402

215.040

25-Jun-2019

01:30

x86

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

x86

Peerdistai.dll

6.3.9600.17709

65.024

20-Feb-2015

01:15

x86

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

x86

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

x86

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.17709

96.768

20-Feb-2015

01:14

x86

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.17709

49.152

20-Feb-2015

01:15

x86

Esscli.dll

6.3.9600.19402

293,376

25-Jun-2019

01:31

x86

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

670.208

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofd.dll

6.3.9600.19402

203.264

25-Jun-2019

01:30

x86

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

x86

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

x86

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19459

386.048

14-Aug-2019

03:34

x86

Wbemcore.dll

6.3.9600.19485

925.184

12-Sep-2019

22:01

x86

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

x86

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

392.192

25-Jun-2019

01:26

x86

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

x86

Sppinst.dll

6.3.9600.19402

646.656

25-Jun-2019

01:25

x86

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

x86

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

x86

Netsetupai.dll

6.3.9600.17709

55.296

20-Feb-2015

01:17

x86

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

x86

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

x86

Cbscore.dll

6.3.9600.19496

1.379.328

19-Sep-2019

03:20

x86

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

x86

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

x86

Cmiadapter.dll

6.3.9600.17709

120.832

20-Feb-2015

01:14

x86

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19459

2.154.496

14-Aug-2019

03:31

x86

Cmitrust.dll

6.3.9600.19402

286.720

25-Jun-2019

01:32

x86

Cmiv2.dll

6.3.9600.19459

2.248.192

14-Aug-2019

04:12

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

x86

Dpx.dll

6.3.9600.19402

265.216

25-Jun-2019

01:25

x86

Drupdate.dll

6.3.9600.19402

202.240

25-Jun-2019

01:34

x86

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

610.304

25-Jun-2019

01:35

x86

Fveupdateai.dll

6.3.9600.17709

57.344

20-Feb-2015

01:14

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

x86

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

398.336

25-Jun-2019

01:33

x86

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

36.864

25-Jun-2019

01:36

x86

Poqexec.exe

6.3.9600.19402

129.536

25-Jun-2019

02:24

x86

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

42.496

19-Sep-2019

03:26

x86

Smiengine.dll

6.3.9600.19496

749.568

19-Sep-2019

03:26

x86

Smipi.dll

6.3.9600.17709

59.392

20-Feb-2015

01:15

x86

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19496

355.328

19-Sep-2019

03:20

x86

Timezoneai.dll

6.3.9600.19402

86.528

25-Jun-2019

01:34

x86

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19496

2.408.960

19-Sep-2019

03:21

x86

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

208.384

25-Jun-2019

01:32

x86

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

x86

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

56.320

25-Jun-2019

01:26

x86

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Appxreg.dll

6.3.9600.16384

21.864

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

267.600

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19496

171.272

19-Sep-2019

06:39

Not applicable

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19496

189.192

19-Sep-2019

06:39

Not applicable

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.18384

71.016

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Httpai.dll

6.3.9600.18384

49.504

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.18384

59.744

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19496

193.288

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Netfxconfig.dll

6.3.9600.16384

38.256

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Peerdistai.dll

6.3.9600.19496

59.144

19-Sep-2019

06:39

Not applicable

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.16384

89.448

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.16384

24.424

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.18384

96.104

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.18384

45.416

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Esscli.dll

6.3.9600.19496

306.440

19-Sep-2019

06:18

Not applicable

Fastprox.dll

6.3.9600.19496

663.816

19-Sep-2019

06:18

Not applicable

Mofd.dll

6.3.9600.16384

188.776

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Mofinstall.dll

6.3.9600.16384

59.240

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Repdrvfs.dll

6.3.9600.16384

272.744

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Wbemcomn.dll

6.3.9600.16384

364.392

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Wbemcore.dll

6.3.9600.19496

946.952

19-Sep-2019

06:18

Not applicable

Wbemprox.dll

6.3.9600.16384

36.712

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19496

418.056

19-Sep-2019

06:18

Not applicable

Wmiutils.dll

6.3.9600.16384

96.104

22-Aug-2013

03:54

Not applicable

Sppinst.dll

6.3.9600.19496

531.208

19-Sep-2019

06:17

Not applicable

Cmifw.dll

6.3.9600.18384

80.232

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

136.528

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Netsetupai.dll

6.3.9600.19496

54.024

19-Sep-2019

06:11

Not applicable

Netsetupapi.dll

6.3.9600.16384

131.584

22-Aug-2013

02:17

Not applicable

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

72.016

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Cbscore.dll

6.3.9600.19496

1.236.232

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17031

48.488

22-Feb-2014

11:48

Not applicable

Cleanupai.dll

6.3.9600.16384

36.712

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Cmiadapter.dll

6.3.9600.18384

102.752

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19496

2.385.160

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Cmitrust.dll

6.3.9600.19496

298.248

19-Sep-2019

06:39

Not applicable

Cmiv2.dll

6.3.9600.19496

2.494.216

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.16384

128.360

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Dpx.dll

6.3.9600.19496

273.672

19-Sep-2019

06:39

Not applicable

Drupdate.dll

6.3.9600.19496

188.168

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Drvstore.dll

6.3.9600.19496

534.280

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Fveupdateai.dll

6.3.9600.18384

53.096

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

15:34

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.16384

50.544

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Msdelta.dll

6.3.9600.16384

407.400

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Mspatcha.dll

6.3.9600.16384

42.352

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Poqexec.exe

6.3.9600.19496

104.960

19-Sep-2019

05:31

Not applicable

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

43.272

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Smiengine.dll

6.3.9600.19496

628.488

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Smipi.dll

6.3.9600.18384

55.656

22-Jun-2016

00:24

Not applicable

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19496

332.040

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Timezoneai.dll

6.3.9600.19496

78.600

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Tiworker.exe

6.3.9600.17031

186.368

22-Feb-2014

08:30

Not applicable

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19496

2.088.712

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Wdscore.dll

6.3.9600.17475

192.848

31-Oct-2014

07:07

Not applicable

Winsockai.dll

6.3.9600.19496

65.288

19-Sep-2019

06:40

Not applicable

Wrpint.dll

6.3.9600.17031

56.680

22-Feb-2014

11:48

Not applicable

Ws2_helper.dll

6.3.9600.16384

54.120

22-Aug-2013

03:58

Not applicable

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

x86

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

x86

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19496

197.120

19-Sep-2019

03:20

x86

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19485

194.048

12-Sep-2019

22:39

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.18384

76.800

21-Jun-2016

14:12

x86

Httpai.dll

6.3.9600.18384

55.296

21-Jun-2016

14:12

x86

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.18384

66.048

21-Jun-2016

14:12

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19496

215.040

19-Sep-2019

03:20

x86

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

x86

Peerdistai.dll

6.3.9600.18384

65.024

21-Jun-2016

14:12

x86

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

x86

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

x86

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.18384

96.768

21-Jun-2016

14:12

x86

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.18384

49.152

21-Jun-2016

14:12

x86

Esscli.dll

6.3.9600.19485

293,376

12-Sep-2019

22:02

x86

Fastprox.dll

6.3.9600.19485

670.208

12-Sep-2019

22:02

x86

Mofd.dll

6.3.9600.19485

203.264

12-Sep-2019

22:02

x86

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

x86

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

x86

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19485

386.048

12-Sep-2019

22:03

x86

Wbemcore.dll

6.3.9600.19485

925.184

12-Sep-2019

22:01

x86

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

x86

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19485

392.192

12-Sep-2019

21:57

x86

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

x86

Sppinst.dll

6.3.9600.19485

646.656

12-Sep-2019

21:57

x86

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

x86

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

x86

Netsetupai.dll

6.3.9600.18384

55.296

21-Jun-2016

14:19

x86

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

x86

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

x86

Cbscore.dll

6.3.9600.19496

1.379.328

19-Sep-2019

03:20

x86

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

x86

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

x86

Cmiadapter.dll

6.3.9600.18384

121.344

21-Jun-2016

14:12

x86

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19485

2.154.496

12-Sep-2019

22:00

x86

Cmitrust.dll

6.3.9600.19485

286.720

12-Sep-2019

22:04

x86

Cmiv2.dll

6.3.9600.19485

2.248.192

12-Sep-2019

22:41

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

x86

Dpx.dll

6.3.9600.19485

265.216

12-Sep-2019

21:57

x86

Drupdate.dll

6.3.9600.19485

202.240

12-Sep-2019

22:06

x86

Drvstore.dll

6.3.9600.19485

610.304

12-Sep-2019

22:07

x86

Fveupdateai.dll

6.3.9600.18384

57.344

21-Jun-2016

14:12

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Not applicable

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

x86

Msdelta.dll

6.3.9600.19485

398.336

12-Sep-2019

22:04

x86

Mspatcha.dll

6.3.9600.19485

36.864

12-Sep-2019

22:08

x86

Poqexec.exe

6.3.9600.19496

129.536

19-Sep-2019

03:20

x86

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

42.496

19-Sep-2019

03:26

x86

Smiengine.dll

6.3.9600.19496

749.568

19-Sep-2019

03:26

x86

Smipi.dll

6.3.9600.18384

59.392

21-Jun-2016

14:19

x86

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19496

355.328

19-Sep-2019

03:20

x86

Timezoneai.dll

6.3.9600.19496

86.528

19-Sep-2019

03:20

x86

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Not applicable

Wcp.dll

6.3.9600.19496

2.408.960

19-Sep-2019

03:21

x86

Wdscore.dll

6.3.9600.19485

208.384

12-Sep-2019

22:04

x86

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

x86

Wrpint.dll

6.3.9600.19485

56.320

12-Sep-2019

21:58

x86

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×