Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này làm cho chất lượng cải tiến ngăn xếp dịch vụ, là phần cài đặt bản cập nhật Windows.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất (LCU). Cài đặt bản cập nhật sắp xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận được và cài đặt bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thông tin chung về ssus, vui lòng xem các bài viết sau đây:

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải về và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng có sẵn thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4523208.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý Tệp MANIFEST (. manifest) và tệp MUM (. mum) được cài đặt không được liệt kê.

Xác minh tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows8-RT-KB4532920-x64.msu

BCE540F4DB96D315B4FBD0F1CD233EC3FE307B1D

6DCC26A89D825366BC5F3AF8E98CF5AFA58FCDA1246B3FEA2605C22084C2BFDA

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Cbsapi.dll

6.2.9200.16384

23.040

26-Jul-2012

03:05

x64

Esscli.dll

6.2.9200.22865

385.024

17-Aug-2019

17:10

x64

Fastprox.dll

6.2.9200.22865

816.640

17-Aug-2019

17:10

x64

Mofd.dll

6.2.9200.22865

258.048

17-Aug-2019

17:10

x64

Mofinstall.dll

6.2.9200.16384

71.168

26-Jul-2012

03:07

x64

Repdrvfs.dll

6.2.9200.16384

366.080

26-Jul-2012

03:07

x64

Wbemcomn.dll

6.2.9200.22865

462.336

17-Aug-2019

17:10

x64

Wbemcore.dll

6.2.9200.22932

1.207.296

28-Nov-2019

05:09

x64

Wbemprox.dll

6.2.9200.16384

35.840

26-Jul-2012

03:07

x64

Wmicmiplugin.dll

6.2.9200.22865

556.032

17-Aug-2019

17:10

x64

Wmiutils.dll

6.2.9200.16384

115.712

26-Jul-2012

03:07

x64

Sppinst.dll

6.2.9200.21193

641.024

09-Aug-2014

06:56

x64

Cmifw.dll

6.2.9200.16384

88.576

26-Jul-2012

03:05

x64

Firewallofflineapi.dll

6.2.9200.16384

211.968

26-Jul-2012

03:05

x64

Appserverai.dll

6.2.9200.22882

135.680

17-Sep-2019

04:30

x64

Rdwebai.dll

6.2.9200.22882

126.976

17-Sep-2019

04:31

x64

Tssdisai.dll

6.2.9200.22882

145.408

17-Sep-2019

04:31

Not applicable

Vmhostai.dll

6.2.9200.22882

123.392

17-Sep-2019

04:31

x64

Appxreg.dll

6.2.9200.16384

15.360

26-Jul-2012

03:05

x64

Bcdeditai.dll

6.2.9200.21193

300.032

09-Aug-2014

06:55

x64

Bfsvc.dll

6.2.9200.16384

91.648

26-Jul-2012

03:05

x64

Cbscore.dll

6.2.9200.22932

1.163.264

28-Nov-2019

05:09

x64

Cbsmsg.dll

6.2.9200.16384

41.472

26-Jul-2012

03:05

x64

Ceipfwdai.dll

6.2.9200.22903

212.480

11-Oct-2019

03:30

x64

Cleanupai.dll

6.2.9200.16384

31.232

26-Jul-2012

03:05

x64

Cmiadapter.dll

6.2.9200.22882

116.736

17-Sep-2019

04:30

x64

Cmipnpinstall.dll

6.2.9200.22865

249.344

17-Aug-2019

17:10

x64

Cmitrust.dll

6.2.9200.22865

407.040

17-Aug-2019

17:10

x64

Cmiv2.dll

6.2.9200.22865

3.293.184

17-Aug-2019

17:10

x64

Cntrtextinstaller.dll

6.2.9200.16384

164.864

26-Jul-2012

03:05

x64

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.2.9200.22882

73.216

17-Sep-2019

04:30

x64

Dpx.dll

6.2.9200.22903

362.496

11-Oct-2019

03:30

x64

Drupdate.dll

6.2.9200.22865

244.224

17-Aug-2019

17:10

x64

Drvstore.dll

6.2.9200.22865

703.488

17-Aug-2019

17:10

x64

Fveupdateai.dll

6.2.9200.22882

57.344

17-Sep-2019

04:30

x64

Globalinstallorder.xml

Not applicable

2.240.509

02-Jun-2012

20:26

Not applicable

Httpai.dll

6.2.9200.22882

52.224

17-Sep-2019

04:30

x64

Iefileinstallai.dll

6.2.9200.22882

58.880

17-Sep-2019

04:30

x64

Luainstall.dll

6.2.9200.16384

50.176

26-Jul-2012

03:06

x64

Msdelta.dll

6.2.9200.22932

414.208

28-Nov-2019

05:09

x64

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.2.9200.22903

239.616

11-Oct-2019

03:30

x64

Mspatcha.dll

6.2.9200.16384

45.056

26-Jul-2012

03:07

x64

Netfxconfig.dll

6.2.9200.16384

34.304

26-Jul-2012

03:06

x64

Peerdistai.dll

6.2.9200.22882

67.584

17-Sep-2019

04:31

x64

Pkgmgr.exe

6.2.9200.22865

196.096

17-Aug-2019

17:10

x64

Poqexec.exe

6.2.9200.22903

148.480

11-Oct-2019

03:30

x64

Printadvancedinstaller.dll

6.2.9200.22865

71.168

17-Aug-2019

17:10

x64

Registeriepkeysai.dll

6.2.9200.16384

19.456

26-Jul-2012

03:07

x64

Securebootai.dll

6.2.9200.22882

36.352

17-Sep-2019

04:31

x64

Servicemodelregai.dll

6.2.9200.22882

116.224

17-Sep-2019

04:31

x64

Setieinstalleddateai.dll

6.2.9200.22882

42.496

17-Sep-2019

04:31

x64

Smiengine.dll

6.2.9200.22903

894.464

11-Oct-2019

03:30

x64

Smipi.dll

6.2.9200.22882

110.592

17-Sep-2019

04:31

x64

Tifilefetcher.exe

6.2.9200.22903

460.800

11-Oct-2019

03:30

x64

Timezoneai.dll

6.2.9200.16384

75.264

26-Jul-2012

03:07

x64

Tiworker.exe

6.2.9200.21193

189.440

09-Aug-2014

06:57

x64

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

02-Jun-2012

14:54

Not applicable

Wcp.dll

6.2.9200.22932

2.834.944

28-Nov-2019

05:09

x64

Wdscore.dll

6.2.9200.22865

272.384

17-Aug-2019

17:10

x64

Winsockai.dll

6.2.9200.16384

60.928

26-Jul-2012

03:07

x64

Wrpint.dll

6.2.9200.16384

60.928

26-Jul-2012

03:08

x64

Ws2_helper.dll

6.2.9200.16384

59.904

26-Jul-2012

03:08

x64

Trustedinstaller.exe

6.2.9200.21193

98.304

09-Aug-2014

06:57

x64

Esscli.dll

6.2.9200.16384

283.648

26-Jul-2012

03:19

x86

Fastprox.dll

6.2.9200.22865

629.248

17-Aug-2019

16:15

x86

Mofd.dll

6.2.9200.16384

195.072

26-Jul-2012

03:19

x86

Mofinstall.dll

6.2.9200.16384

61.440

26-Jul-2012

03:19

x86

Repdrvfs.dll

6.2.9200.16384

274.944

26-Jul-2012

03:19

x86

Wbemcomn.dll

6.2.9200.21193

380.928

09-Aug-2014

06:36

x86

Wbemcore.dll

6.2.9200.22932

924.160

28-Nov-2019

04:15

x86

Wbemprox.dll

6.2.9200.16384

28.160

26-Jul-2012

03:19

x86

Wmicmiplugin.dll

6.2.9200.22865

395.776

17-Aug-2019

16:15

x86

Wmiutils.dll

6.2.9200.16384

88.576

26-Jul-2012

03:19

x86

Sppinst.dll

6.2.9200.21193

518.656

09-Aug-2014

06:36

x86

Cmifw.dll

6.2.9200.16384

73.728

26-Jul-2012

03:18

x86

Firewallofflineapi.dll

6.2.9200.16384

181.760

26-Jul-2012

03:18

x86

Appxreg.dll

6.2.9200.16384

22.016

26-Jul-2012

03:17

x86

Bcdeditai.dll

6.2.9200.21193

285.184

09-Aug-2014

06:35

x86

Bfsvc.dll

6.2.9200.16384

91.136

26-Jul-2012

03:18

x86

Cbscore.dll

6.2.9200.22932

1.008.128

28-Nov-2019

04:15

x86

Cbsmsg.dll

6.2.9200.16384

41.472

26-Jul-2012

03:18

x86

Ceipfwdai.dll

6.2.9200.22903

180.736

11-Oct-2019

15:17

x86

Cleanupai.dll

6.2.9200.16384

36.352

26-Jul-2012

03:18

x86

Cmiadapter.dll

6.2.9200.22865

103.936

17-Aug-2019

16:15

x86

Cmipnpinstall.dll

6.2.9200.22865

190.464

17-Aug-2019

16:15

x86

Cmitrust.dll

6.2.9200.21913

289.280

23-Jun-2016

01:48

x86

Cmiv2.dll

6.2.9200.22865

2.156.032

17-Aug-2019

16:15

x86

Cntrtextinstaller.dll

6.2.9200.22865

139.776

17-Aug-2019

16:15

x86

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.2.9200.22865

69.632

17-Aug-2019

16:15

x86

Dpx.dll

6.2.9200.22865

250.368

17-Aug-2019

16:15

x86

Drupdate.dll

6.2.9200.22865

193.024

17-Aug-2019

16:15

x86

Drvstore.dll

6.2.9200.22865

549.376

17-Aug-2019

16:15

x86

Fveupdateai.dll

6.2.9200.22865

56.320

17-Aug-2019

16:15

x86

Globalinstallorder.xml

Not applicable

2.240.509

02-Jun-2012

20:26

Not applicable

Httpai.dll

6.2.9200.22865

53.760

17-Aug-2019

16:15

x86

Iefileinstallai.dll

6.2.9200.22865

59.904

17-Aug-2019

16:15

x86

Luainstall.dll

6.2.9200.16384

39.424

26-Jul-2012

03:18

x86

Msdelta.dll

6.2.9200.22932

310.784

28-Nov-2019

04:15

x86

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.2.9200.22903

200.704

11-Oct-2019

15:17

x86

Mspatcha.dll

6.2.9200.16384

38.912

26-Jul-2012

03:19

x86

Netfxconfig.dll

6.2.9200.16384

40.448

26-Jul-2012

03:19

x86

Peerdistai.dll

6.2.9200.22865

66.048

17-Aug-2019

16:15

x86

Pkgmgr.exe

6.2.9200.22865

194.048

17-Aug-2019

16:15

x86

Poqexec.exe

6.2.9200.22903

132.608

11-Oct-2019

15:17

x86

Printadvancedinstaller.dll

6.2.9200.22865

72.704

17-Aug-2019

16:15

x86

Registeriepkeysai.dll

6.2.9200.16384

24.576

26-Jul-2012

03:19

x86

Securebootai.dll

6.2.9200.22882

39.936

17-Sep-2019

03:35

x86

Servicemodelregai.dll

6.2.9200.22865

96.768

17-Aug-2019

16:15

x86

Setieinstalleddateai.dll

6.2.9200.22865

41,984

17-Aug-2019

16:15

x86

Smiengine.dll

6.2.9200.22903

700.928

11-Oct-2019

15:17

x86

Smipi.dll

6.2.9200.22865

102.400

17-Aug-2019

16:15

x86

Tifilefetcher.exe

6.2.9200.22903

380.928

11-Oct-2019

15:17

x86

Timezoneai.dll

6.2.9200.21193

67.584

09-Aug-2014

06:36

x86

Tiworker.exe

6.2.9200.21193

186.880

09-Aug-2014

06:37

x86

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

02-Jun-2012

14:54

Not applicable

Wcp.dll

6.2.9200.22932

2.187.776

28-Nov-2019

04:15

x86

Wdscore.dll

6.2.9200.22865

225.792

17-Aug-2019

16:15

x86

Winsockai.dll

6.2.9200.16384

64.512

26-Jul-2012

03:20

x86

Wrpint.dll

6.2.9200.21193

48.640

09-Aug-2014

06:36

x86

Ws2_helper.dll

6.2.9200.16384

48.128

26-Jul-2012

03:20

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, xem bản Cập Nhật ngăn xếp dịch vụ.

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×