Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Danh sách phòng trò chuyện (GC) nhóm trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) đang mở tại 200px. Tuy nhiên, nó sẽ mở ở 100px theo UBS yêu cầu. Ngoài ra, nếu bạn kéo GC phòng vào một vị trí mới, nó sẽ được kích thước mới cho tất cả các phòng.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 7 năm 2017, Cập Nhật (KB3161988) cho Skype dành cho doanh nghiệp.

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×