You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

DataFormWebPart có thể bị chặn truy nhập url bên ngoài và tạo thẻ sự kiện "8scdc" trong nhật ký SharePoint nhật ký Hệ thống Ghi nhật ký Hợp nhất (ULS). 

Nguyên nhân

Do lo ngại về bảo mật, DataFormWebPart đã được thay đổi để chỉ hỗ trợ truy nhập URL nội bộ.

Cách giải quyết

Để giải quyết sự cố này, bạn có thể liên hệ với người quản trị máy chủ để sử dụng PowerShell để thêm tên máy chủ bị chặn vào SPFarm.AllowedSafeDomain.

Ví dụ, giả sử bạn tìm thấy thông báo sau đây trong nhật ký ULS:

8scdc http://externalURL url không được phép trong ResloveUri, bạn có thể liên hệ với người quản trị nhóm để thêm tên máy chủ vào SPFarm.AllowedSafeDomain

Mở PowerShell và chạy lệnh ghép ngắn sau:

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
$farm=Get-SPFarm
$farm.AllowedSafeDomain.Add(“blocked_externalURL_host_name”)
$farm.update()

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×