Description of the update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2: February 19, 2019

Summary

This update includes the following improvements and fixes:

  • Addresses a known issue where you may experience virtual machines failing to successfully restore if the VM has been saved and restored once before. The error message read, “Failed to restore the virtual machine state: Cannot restore this virtual machine because the saved state data cannot be read. Delete the saved state data and then try to start the virtual machine. (0xC0370027).”

  • Addresses an issue that may cause applications that use a Microsoft Jet database with the Microsoft Access 95 file format to randomly stop working.

How to get this update

Microsoft Update Catalog

To get the stand-alone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

Prerequisites

There are no prerequisites to apply this update.

Update replacement information

This update doesn't replace a previously released update.

References

Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×