Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật thực hiện thay đổi giờ mùa hè (DST) trong Windows cho Chile. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần Điều kiện tiên quyết.

Bản cập nhật này áp dụng cho các hoạt động sauhệ thống:

  • Windows XP Embedded

Lưu ý Để nhận bản Cập Nhật cho Windows 10 và Windows Server 2016, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức lịch sử cập nhật Windows 10 và Windows Server 2016 .

Thay đổi vị trí

Chile

Bắt đầu từ 2019, giai đoạn DST cho cộng hòa Chi-lê bắt đầu 24:00 ngày thứ bảy đầu tiên của tháng và kết thúc lúc 24:00 ngày thứ bảy đầu tiên của tháng. Quan sát DST hiện tại Chile kết thúc lúc 24:00 ngày thứ bảy 6 tháng, 2019.

Lưu ý Vùng Magallanes hiện tuân theo DST. Do đó, nó không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

////

́ múi giờ

Tên hiển thị

Ngày bắt đầu DST mới

Ngày kết thúc DST mới

Giờ chuẩn Chile

(UTC-04:00) Santiago

Ngày 8, 2019, lúc 00:00

Ngày, 7, 2019, 00:00

(UTC-06:00) Đảo phục sinh

Ngày, 7, 2019, 22:00

Tháng 6, 2019, lúc 22:00

Thông tin cập nhật

Bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết này thực hiện thay đổi DST cho cộng hòa Chi-lê.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi DST có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm khác của Microsoft, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về DST

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình DST cài đặt trong Windows, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

914387 làm thế nào để cấu hình mùa cho hệ điều hành Microsoft Windows

Lưu ý Khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn có thể nhận được thông báo giống như sau:

Không thể cài đặt bản Cập Nhật là bản cập nhật mới hoặc cùng múi giờ đã được cài đặt trên hệ thống.

Thông báo này chỉ ra rằng bạn đã áp dụng bản Cập Nhật chính xác hoặc bản cập nhật Windows hoặc Microsoft Update đã tự động cài đặt bản cập nhật này. Hành động bổ sung không phải cập nhật hệ điều hành Windows.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×