Triệu chứng

Khi phần lớn ảnh chụps tạo ra trong quá trình sao lưu trong Hyper-V, dung lượng ổ đĩa có thể không trực tuyến sau đang gián tuyến.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này và phục hồi dung lượng ổ đĩa, bạn có thể tải xuống bản Cập Nhật từ trang web của Microsoft Cập nhật danh mục và sau đó làm theo các bước sau:

 1. Làm cho dung lượng ổ đĩa nguyên gián tuyến.

 2. Trong Windows PowerShell , chạy lệnh ghép ngắn sau để có được giá trị ban đầu của tài nguyên cụm (giá trị mặc định là 0) và cụm số:

Get-ClusterResource "Cluster Disk 8" | Get-ClusterParameter DiskRunChkdsk

Chú ý Giá trị ban đầu sẽ là cần thiết sau để khôi phục lại giá trị.

 1. Đặt thuộc tính riêng tư tài nguyên DiskRunChkDsk 8:

Get-ClusterResource SpacesVolumeResource | Set-ClusterParameter DiskRunChkdsk 8
 1. Làm cho dấu lượng tài nguyên trực tuyến. Dung lượng ổ đĩa nguồn sẽ trực tuyến và nó sẽ tự động chuyển sang Chế độ bảo trì nếu không gian được gắn vào thành công.

 2. Nếu có bất kỳ ổ CSV liên quan, các ổ đĩa không được xuất hiện.

 3. Sử dụng diskmgmt hoặc diskpart cho đĩa trực tuyến.

 4. Chạy bất kỳ thao tác sửa chữa ổ đĩa cần thiết.

 5. Tạo đĩa gián tuyến.

 6. Làm tài nguyên cụm tại gián tuyến.

 7. Đặt thuộc tính riêng tư tài nguyên DiskRunChkDsk trở lại giá trị ban đầu.

 8. Tạo đĩa tài nguyên trực tuyến. Điều này sẽ dẫn đến thành công trực tuyến của tài nguyên được theo trực tuyến của ổ CSV.

 9. Nếu thuộc tính riêng tư tài nguyên DiskRunChkDsk được đặt thành giá trị 8-tại nguyên loại là đĩa vật lý, nó sẽ không có hiệu lực.

Lưu ý CSV và không phải là CSV được hỗ trợ khắc phục sự cố này.

Giải pháp

Dừng sao lưu của tất cả các cụm Hyper-V nếu có các ổ đĩa ảo sập.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về các thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×