Hiện tượng

Sau khi Cập Nhật bản Dynamics 365 (tổ chức) phiên bản 9.0, Dynamics 365 cho máy khách Outlook không thể kết nối. Bạn có thể thấy thông báo lỗi sau:

"Không có sự cố khi giao tiếp với máy chủ Microsoft Dynamics 365"

Nếu bạn mở rộng phần chi tiết lỗi, các chi tiết bổ sung được hiển thị:

"Siêu dữ liệu chứa tham chiếu không thể giải quyết: ' https:// < yourD365URL > api.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/Organization.svc?wsdl & sdkversion = 8.2'.    tại System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.MetadataRetriever.Retrieve (TimeoutHelper timeoutHelper)    tại System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.ResolveNext (ResolveCallState resolveCallState)    ..."

Nguyên nhân

Phiên bản Dynamics 365 (trực tuyến) phiên bản 9.0 yêu cầu TLS 1.2.

Giải pháp

Microsoft đã phát hành Dynamics 365 cho Microsoft Outlook version 9.0. Phiên bản này bao gồm hỗ trợ cho Transport Layer Security (TLS) 1.2.

Phiên bản 9.0 Dynamics 365 cho Outlook có liên kết bên dưới và khuyến khích khách hàng sử dụng để kết nối với phiên bản 9.0:

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=56972  

Thông tin Bổ sung

Nếu bạn đang nâng cấp tổ chức Dynamics 365 của bạn từ phiên bản 8.x phiên bản 9.x, bạn không thể cài đặt phiên bản 9 Dynamics 365 cho Outlook trước khi nâng cấp Dynamics 365 tổ chức của mình. Dynamics 365 cho Outlook được hỗ trợ là một phiên bản trước phiên bản Dynamics 365 (ví dụ. 8.x khách kết nối với phiên bản 9.x) nhưng phiên bản máy khách không thể là một phiên bản cao hơn phiên bản Dynamics 365 (ví dụ. 9.x khách kết nối với phiên bản 8.x). Để kết nối thành công ứng dụng khách 8.x phiên bản 9.x phiên bản, bản Cập Nhật được yêu cầu vì yêu cầu TLS mới:

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=56327 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×