Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, bạn tạo một hộp thư được sử dụng để kiểm duyệt tự động chấp nhận hoặc từ chối email. Khi có số lượng lớn email, và người dùng phải chấp nhận hoặc từ chối thư nhiều giây, phá vỡ toàn bộ quá trình. Do đó, email sẽ bị chặn trong cặp hộp thư đi của hộp thư trọng.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do thông báo điều chỉnh gửi hộp thư được kích hoạt không đúng trong Exchange Server.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:Cho Exchange Server 2019, cài đặt tích lũy Cập Nhật 1 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ saucho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt 12 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×