Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn chạy lệnh Get-ExchangeServerAccessLicenseUser trở lại danh sách người dùng tên được chỉ định giấy phép duy nhất trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013, kết quả đối với số giấy phép Exchange Server 2013 Enterprise Cal Hiển thị không.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì lệnh Get-ManagedFolderMailboxPolicy CalCalculation.ps1 kịch bản được sử dụng lệnh Get-ExchangeServerAccessLicenseUser không còn hỗ trợ trong Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 12 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×