Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn phát lại tệp MPEG-4 trong Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần điều kiện tiên quyết .

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi thời gian UTC (giờ chuẩn quốc tế) bù của các tập tin MPEG-4 0 thông tin múi giờ của siêu dữ liệu phương tiện.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật được khuyến nghị trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows 8.1

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1 có thể có từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, chọn số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn nên cài đặt trước ngày 2014, bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 (2919355) trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Ghi chú Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

x86 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mfmp4srcsnk.dll

12.0.9600.18204

786,152

21-Jan-2016

18:42

x86

Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mfmp4srcsnk.dll

12.0.9600.18204

660,168

21-Jan-2016

17:45

Không áp dụng

x64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mfmp4srcsnk.dll

12.0.9600.18204

952,928

21-Jan-2016

19:35

x64

Mfmp4srcsnk.dll

12.0.9600.18204

786,152

21-Jan-2016

18:42

x86


x86 Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.579

Ngày (UTC)

22-Jan-2016

Thời gian (UTC)

00:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3ce33ba66457ff5099a800c4d27d2afd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18204_none_76be8bdc714e7969.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

22-Jan-2016

Thời gian (UTC)

00:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-mfmp4srcsnk_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18204_none_9ba60b70c96e4e9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

58,808

Ngày (UTC)

21-Jan-2016

Thời gian (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_7421ccdaf547785fa8b0717fed0b7a43_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18204_none_5e768b7f6479a837.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

22-Jan-2016

Thời gian (UTC)

00:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-mfmp4srcsnk_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18204_none_9ba87dc8c96b6d61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

58,808

Ngày (UTC)

21-Jan-2016

Thời gian (UTC)

17:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.579

Ngày (UTC)

22-Jan-2016

Thời gian (UTC)

00:38

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_34add318ea2ee4e9e6019e94c8ebeb34_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18204_none_a6e8f0ce237d8861.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

22-Jan-2016

Thời gian (UTC)

00:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-mfmp4srcsnk_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18204_none_f7c4a6f481cbbfd1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

58,812

Ngày (UTC)

21-Jan-2016

Thời gian (UTC)

19:41

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,588

Ngày (UTC)

22-Jan-2016

Thời gian (UTC)

00:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-mfmp4srcsnk_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18204_none_02195146b62c81cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

20,724

Ngày (UTC)

21-Jan-2016

Thời gian (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×