Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft SQL Server 2005 hotfix được tạo cho gói dịch vụ SQL Server cụ thể. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2005 Service Pack 2 để cài đặt SQL Server 2005 Service Pack 2. Theo mặc định, bất kỳ hotfix nào được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.Tích lũy Update 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 2 bao gồm hotfix dành cho SQL Server 2005 Service Pack 2 sự cố đã được khắc phục kể từ khi phát hành SQL Server 2005 Service Pack 2.


Lưu ý
Bản Cập Nhật tích lũy gói còn được gọi là xây dựng 9.00.3325.

Chú ý quan trọng về các gói Cập Nhật tích luỹ

 • SQL Server 2005 hotfix hiện đa ngôn ngữ. Do đó, chỉ có một gói hotfix tích luỹ cho tất cả các ngôn ngữ không.

 • Một gói hotfix tích lũy bao gồm tất cả các gói cấu phần. Gói Cập Nhật tích lũy Cập Nhật chỉ các cấu phần được cài đặt trên hệ thống.

 • Bạn phải kích hoạt các SQL Server quản lý đối tượng (SMO) mở rộng thủ tục được lưu trữ và SQL Server cung cấp quản lý đối tượng (SQL-DMO) mở rộng thủ tục được lưu trữ trước khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ. Để biết thêm thông tin về các
  SMO và DMO XPs
  Tuỳ chọn, hãy xem SQL Server 2005 sách trực tuyến.


  Lưu ý
  Chú ý SQL Server 2005 sách trực tuyến thiết đặt mặc định của các quy trình được lưu trữ là 0 (ra). Tuy nhiên, giá trị này không đúng. Theo mặc định, cài đặt là 1 (trên).

Thông tin

Làm thế nào để có được tích lũy Update 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 2

Gói Cập Nhật tích luỹ được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp các vấn đề cụ thể. Gói Cập Nhật tích luỹ này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi sau SQL Server 2005 gói dịch vụ có các hotfix trong gói Cập Nhật tích luỹ này.

Nếu bản Cập Nhật tích luỹ này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ tải xuống gói Cập Nhật tích luỹ.

Lưu ý Nếu xảy ra sự cố bổ sung hoặc bất kỳ gỡ rối được yêu cầu, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với gói Cập Nhật tích luỹ cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Hình thức "Hotfix Download Available" Hiển thị các ngôn ngữ mà bản Cập Nhật tích luỹ này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do gói Cập Nhật tích luỹ này hiện không có ngôn ngữ đó.

Sự cố đã biết

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn có thể gặp phải sự cố khi bạn cố gắng sử dụng SQL Server Management Studio để khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

972687 khắc phục: thông báo lỗi khi bạn khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 bằng cách sử dụng phòng thu quản lý SQL Server 2005 hoặc SQL Server 2008 quản lý Studio: "không thể hiển thị hộp thoại yêu cầu. Không thể truy xuất dữ liệu cho yêu cầu này (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn có thể gặp phải sự cố khi bạn cố gắng sử dụng dịch vụ phân tích SQL Server. Để biết thêm thông tin về sự cố này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

975783 khắc phục: bạn nhận được kết quả không chính xác khi bạn chạy một truy vấn MDX kích thước mà có một mối quan hệ cha mẹ/con, sử dụng điều khiển unary sau khi bạn cài đặt tích lũy Update 3 cho SQL Server 2005 phân tích dịch vụ S975783

Hotfix được bao gồm trong tích lũy Update 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 2


Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft thảo luận về các hotfix sẽ được phát hành như chúng trở nên có sẵn.Để biết thêm chi tiết về các lỗi SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Lỗi vsts

Số bài viết KB

Mô tả

266441

961050

Khắc phục: Khi bạn chạy một truy vấn có một thực thi song song kế hoạch đọc tự cô lập cấp trên cơ sở dữ liệu được thiết lập tùy chọn đọc tự chụp nhanh trong SQL Server 2005, bạn có thể tải có thể trả lại khoản dữ liệu

291688

961704

Khắc phục: Dịch vụ SQL Server người viết không được liệt kê trong các kết quả khi bạn chạy công cụ dòng lệnh quản trị dịch vụ bản sao bóng ổ đĩa trên máy chủ đã cài đặt SQL Server 2005

267655

961106

Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn chạy truy vấn SQL Server 2005: "lỗi nội bộ xử lý truy vấn: xử lý truy vấn có thể không đưa ra một kế hoạch yêu cầu"

271016

961811

Khắc phục: Sử dụng CPU và sử dụng bộ nhớ tăng dần và nhiều phiên ID ở trạng thái không hoạt động trong SQL Server 2005

272718

962903

Khắc phục: Quá trình dân dừng đáp ứng khi bạn tạo một danh mục văn bản đầy đủ bổ sung trong SQL Server 2005

287453

965217

Khắc phục: Bộ bản sao lưu không chính xác được liệt kê khi bạn khôi phục cơ sở dữ liệu từ tệp sao lưu bằng cách sử dụng SQL Server Management Studio trong SQL Server 2005

276221

967101

Khắc phục: Giảm hiệu suất của cơ sở dữ liệu phản ánh khi bạn chạy một công việc bảo trì cơ sở dữ liệu tạo ra nhiều hoạt động Nhật ký giao dịch SQL Server 2005

263118

967199

Khắc phục: Quá trình lưu trữ Wmiprvse.exe dừng đáp ứng khi bạn chạy một ứng dụng dựa trên SQL Server 2005 gửi truy vấn phương tiện quản lý Windows (WMI) để cung cấp SQL Server WMI

276806

967206

Khắc phục: Bạn có giá trị không đúng cho một cột khi bạn sử dụng chức năng OPENROWSET nhập dữ liệu từ tệp dữ liệu bằng cách sử dụng một tập tin định dạng XML trong SQL Server 2005

288610

967348

Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn chạy một loạt các lệnh tạo phiên khối và lệnh thả phiên khối dữ liệu trong SQL Server 2005 dịch vụ phân tích: "xảy ra ngoại lệ không mong muốn"

288455

968834

Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn gửi email bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu thư trong SQL Server 2005: "thao tác đã hết thời gian"

288886

968900

Khắc phục: Biện pháp, biện pháp nhóm và kích thước mà không phải là một phần của một người được thể hiện không chính xác khi bạn tạo một nhóm trên quan trong dịch vụ phân tích SQL Server 2005

277775

968914

Khắc phục: Khi bạn chuyển đổi văn bản cột cột VARCHAR(MAX), một cột NTEXT cột NVARCHAR(MAX) hoặc một cột hình ảnh cột VARBINARY(MAX), giá trị NULL gốc trong các cột có thể bị trống chuỗi trong SQL Server 2005

290766

969123

Khắc phục: Thông báo lỗi xảy ra bất ngờ thời điểm khác nhau trong cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 dịch vụ phân tích sử dụng chức năng người dùng xác định: "< hàm tên > chức năng không tồn tại"

270041

969142

Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn chạy lệnh DBCC CHECKDB trên cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2005: "Không thể deallocate giữ trang"

295093

969588

Khắc phục: Một số giá trị ô được tăng gấp đôi khi bạn chạy một truy vấn MDX cơ sở dữ liệu có quyền AllowedSet cho kích thước trong dịch vụ phân tích SQL Server 2005

290469

969086

Khắc phục: Dịch vụ SQL Server ngừng đáp ứng và sự kiện ID 2019 được ghi vào Nhật ký hệ thống trong SQL Server 2005 hoặc SQL Server 2008

Thông tin gói Cập Nhật tích luỹ

Điều kiện tiên quyết

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

913089
Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2005

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin tệp gói Cập Nhật tích luỹ

Gói Cập Nhật tích luỹ này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Gói Cập Nhật tích luỹ này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này. Tiếng Anh các phiên bản của gói Cập Nhật tích luỹ này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Lưu ý
Tích lũy Update 13 cho SQL Server 2005 Service Pack 2 không có bản Cập Nhật cho SQL Native Client. Gói độc lập của SQL Native Client được phát hành cùng với 13 bản Cập Nhật tích luỹ.

SQL Server 2005 cơ sở dữ liệu, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

23,400

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

65,384

31-Mar-2009

23:58

x86

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,682,288

29-Jan-2009

03:04

x86

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,110,064

29-Jan-2009

03:04

x86

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,624

31-Mar-2009

23:58

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,856

31-Mar-2009

23:58

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

67,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Fteref.dll

12.0.9729.0

446,464

29-Jan-2009

03:04

x86

Infosoft.dll

12.0.9729.0

465,760

29-Jan-2009

03:04

x86

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

68,448

29-Jan-2009

03:04

x86

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

133,984

29-Jan-2009

03:04

x86

Logread.exe

2005.90.3325.0

399,208

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29.032

31-Mar-2009

23:59

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

2,427,760

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftefd.exe

12.0.9729.0

64,352

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

93,040

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftesql.exe

12.0.9729.0

93,040

29-Jan-2009

03:04

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,157,344

29-Jan-2009

03:04

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

866,648

01-Apr-2009

00:02

x86

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

121,696

29-Jan-2009

03:04

x86

Nls400.dll

5.0.7112.0

12,287,328

29-Jan-2009

03:04

x86

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

55,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

50,536

01-Apr-2009

00:02

x86

Query.dll

12.0.9729.0

45,936

29-Jan-2009

03:04

x86

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

643,928

01-Apr-2009

00:02

x86

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

317,800

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsync.dll

2005.90.3325.0

98,136

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

346,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

44,392

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

345,960

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

140,648

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,071,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

75,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

190,824

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

25,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

29,228,888

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

66,920

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,816

01-Apr-2009

00:03

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

203,616

29-Jan-2009

03:04

x86

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

195,440

29-Jan-2009

03:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

47,960

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

53,608

01-Apr-2009

00:04

x86

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

69,976

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

295,256

01-Apr-2009

00:04

x86

SQL Server 2005 dịch vụ phân tích, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

14,941,528

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

SQL Server 2005 Reporting Services, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,392

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,140,584

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

129,880

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,200

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,328,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

SQL Server 2005 thông báo dịch vụ, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

SQL Server 2005 dịch vụ tích hợp, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

202,600

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Công cụ SQL Server 2005, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Atl80.dll

8.0.50727.42

114,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

65,384

31-Mar-2009

23:58

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Dundaswebchart.dll

9.0.3042.0

755,056

10-Feb-2007

06:15

x86

Dundaswinchart.dll

9.0.3042.0

804,208

10-Feb-2007

06:15

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.access.dll

10.0.0.0

973,528

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379,608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18,648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29.032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40.960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

01:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

9.0.3042.0

546,160

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

9.0.3042.0

537,968

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3325.0

2,762,600

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3325.0

505,704

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

9.0.3042.0

456,048

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3325.0

5,453,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

9.0.3042.0

144,752

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.importer.dll

9.0.3042.0

173,424

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3325.0

1,714,024

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

9.0.1399.0

96,984

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2005.90.3042.0

1,975,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2005.90.3042.0

37,232

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3325.0

6,158,184

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

9.0.3042.0

816,496

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

9.0.3042.0

951,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

9.0.3042.0

3,896,688

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

9.0.3042.0

329,072

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

9.0.1399.0

14,040

14-Oct-2005

03:41

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

9.0.3042.0

935,280

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.layout.dll

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

9.0.3042.0

66,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

9.0.3042.0

640,368

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll

2005.90.3042.0

172,400

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.office.interop.owc11.dll

11.0.5530.0

461,528

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.csvrendering.dll

9.0.1399.0

56,024

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

9.0.3042.0

38,256

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

9.0.3042.0

255,344

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3325.0

4,814,696

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

9.0.1399.0

92,888

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3325.0

2,217,832

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

9.0.3042.0

54,640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

9.0.3042.0

779,632

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

9.0.3042.0

656,752

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

9.0.3042.0

447,856

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

95,600

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

9.0.3042.0

853,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

9.0.3042.0

284,016

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

8.0.50727.42

3,612,672

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

8.0.50727.42

532,480

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

8.0.50727.42

331,776

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

9.0.3042.0

21,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3325.0

718,696

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3325.0

59,240

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

9.0.1399.0

20,184

14-Oct-2005

03:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdpp.dll

9.0.3042.0

3,921,264

10-Feb-2007

06:23

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3325.0

2,705,240

01-Apr-2009

00:02

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

50,536

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicescdointerop.dll

2005.90.1399.0

68,312

14-Oct-2005

03:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2005.90.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:46

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2005.90.3042.0

160,112

10-Feb-2007

06:23

x86

Reportingservicessoapstructures.dll

9.0.1399.0

13,016

14-Oct-2005

03:44

x86

Rs.exe

9.0.1399.0

416,472

14-Oct-2005

03:51

x86

Rsconfig.exe

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Rsconfigtool.exe

9.0.3042.0

1,017,200

10-Feb-2007

06:29

x86

Rskeymgmt.exe

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:50

x86

Rsreporthost.exe

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:50

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlcc9.hxs

9.0.6089.206

118,368

14-Jun-2006

15:55

x86

Sqlccn9.hxs

9.0.5207.5

52,398

01-Aug-2005

23:44

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

140,648

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,071,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmanagerui.dll

9.0.3325.0

6,080,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmt.dll

9.0.3042.0

3,446,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltdiagn.dll

2005.90.3019.0

41,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2005.90.1399.0

37,080

14-Oct-2005

03:52

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3325.0

820,584

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

9.0.3042.0

46,448

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

SQL Server 2005 cơ sở dữ liệu, phiên bản dựa vào x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

29,016

01-Apr-2009

00:46

x64

Bcp.exe

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

00:46

x64

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,691,488

29-Jan-2009

04:57

x64

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,106,992

29-Jan-2009

04:57

x64

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,608

01-Apr-2009

00:46

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,840

01-Apr-2009

00:46

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

83,288

01-Apr-2009

00:46

x64

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,890,152

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

404,840

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,062,232

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

40,792

01-Apr-2009

00:46

x64

Fteref.dll

12.0.9729.0

433,152

29-Jan-2009

04:57

x64

Infosoft.dll

12.0.9729.0

618,864

29-Jan-2009

04:57

x64

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

99,168

29-Jan-2009

04:57

x64

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

234,336

29-Jan-2009

04:57

x64

Logread.exe

2005.90.3325.0

525,144

01-Apr-2009

00:46

x64

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

34,648

01-Apr-2009

00:46

x64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,831,784

01-Apr-2009

00:47

x64

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:47

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

3,805,552

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftefd.exe

12.0.9729.0

96,624

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

124,768

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftesql.exe

12.0.9729.0

156,016

29-Jan-2009

04:57

x64

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

258,392

01-Apr-2009

00:47

x64

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,418,992

29-Jan-2009

04:57

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

1,381,720

01-Apr-2009

00:47

x64

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

189,280

29-Jan-2009

04:57

x64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14,101,872

29-Jan-2009

04:57

x64

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

86,872

01-Apr-2009

00:47

x64

Osql.exe

2005.90.3325.0

82,776

01-Apr-2009

00:47

x64

Query.dll

12.0.9729.0

65,904

29-Jan-2009

04:57

x64

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

828,760

01-Apr-2009

00:47

x64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

236,888

01-Apr-2009

00:47

x64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

142,680

01-Apr-2009

00:47

x64

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

392,536

01-Apr-2009

00:47

x64

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

414,552

01-Apr-2009

00:48

x64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

750,952

01-Apr-2009

00:48

x64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

1,011,032

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

515,928

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsync.dll

2005.90.3325.0

127,832

01-Apr-2009

00:48

x64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:48

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

354,136

01-Apr-2009

00:48

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

63,320

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

425,304

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

335,704

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,245,016

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

89,944

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

33,624

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

39,595,352

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

150,360

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

120,152

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

47,448

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

48,472

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

31,576

01-Apr-2009

00:49

x64

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,800

01-Apr-2009

00:49

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

207,216

29-Jan-2009

04:57

x64

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

267,632

29-Jan-2009

04:57

x64

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

315,736

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

66,392

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

67,928

01-Apr-2009

00:49

x64

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

85.848 người

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

548,184

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 dịch vụ phân tích, phiên bản dựa vào x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msjet.xsl

Không áp dụng

28,519

31-Mar-2009

19:26

Không áp dụng

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:47

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

31,635,816

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

5,929,320

01-Apr-2009

00:47

x64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 Reporting Services, phiên bản dựa vào x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,936

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,656

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

304,984

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,600

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,048

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,376

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,140,584

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

158,040

01-Apr-2009

00:48

x64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,216

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,329,000

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,664,232

01-Apr-2009

00:48

x64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 thông báo dịch vụ, phiên bản dựa vào x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

00:47

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 dịch vụ tích hợp, phiên bản dựa vào x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,890,152

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

404,840

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,062,232

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

40,792

01-Apr-2009

00:46

x64

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

417,624

01-Apr-2009

00:46

x64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

427,368

01-Apr-2009

00:46

x64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

91,992

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:47

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

264,040

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

150,360

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

Txagg.dll

2005.90.3325.0

327,000

01-Apr-2009

00:49

x64

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

475,480

01-Apr-2009

00:49

x64

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

402,776

01-Apr-2009

00:49

x64

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

232,280

01-Apr-2009

00:49

x64

Công cụ SQL Server 2005, phiên bản dựa vào x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Activitymonitor.dll

9.0.3042.0

304,496

10-Feb-2007

06:09

x86

Adodb.dll

7.10.3077.0

110,592

23-Sep-2005

06:56

x86

Appidpackage.dll

9.0.3042.0

1,095,024

10-Feb-2007

06:09

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

114,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

110,592

22-Sep-2005

23:30

x64

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

00:46

x64

Compsvcspkg.dll

8.0.50727.42

180,224

23-Sep-2005

04:24

x86

Compsvcspkgui.dll

8.0.50727.42

24,064

23-Sep-2005

02:12

x86

Configuredistwizard.dll

9.0.3042.0

726,384

10-Feb-2007

06:09

x86

Conflictviewer.exe

9.0.1399.0

17,624

14-Oct-2005

03:31

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Connwiz30.exe

3.0.5300.0

497,008

10-Feb-2007

06:09

x86

Copydatabasewizard.exe

9.0.3042.0

652,656

10-Feb-2007

06:09

x86

Createpubwizard.dll

9.0.3042.0

1,586,544

10-Feb-2007

06:09

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Databasemailwizard.exe

9.0.3042.0

587,120

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceplanhistory.dll

9.0.3042.0

128,368

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceproperties.dll

9.0.3042.0

505,200

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmirroring.dll

9.0.3042.0

365,936

10-Feb-2007

06:09

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Disabledistwizard.dll

9.0.1399.0

330,456

14-Oct-2005

03:32

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dtexecui.exe

9.0.3042.0

62,832

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Dundaswebchart.dll

9.0.3042.0

755,056

10-Feb-2007

06:15

x86

Dundaswinchart.dll

9.0.3042.0

804,208

10-Feb-2007

06:15

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.access.dll

10.0.0.0

973,528

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379,608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18,648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29.032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

34,648

01-Apr-2009

00:46

x64

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,605,120

23-Sep-2005

00:00

x64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40.960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40.960

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,602,560

23-Sep-2005

00:03

x64

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

65,024

23-Sep-2005

00:05

x64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

63,488

23-Sep-2005

00:06

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

9.0.3042.0

546,160

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

9.0.3042.0

537,968

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3325.0

2,762,600

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3325.0

505,704

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

9.0.3042.0

456,048

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3325.0

5,453,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

9.0.3042.0

144,752

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.importer.dll

9.0.3042.0

173,424

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3325.0

1,714,024

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

9.0.1399.0

96,984

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2005.90.3042.0

1,975,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2005.90.3042.0

37,232

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3325.0

6,158,184

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

9.0.3042.0

816,496

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

9.0.3042.0

951,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

9.0.3042.0

3,896,688

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

9.0.3042.0

329,072

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

9.0.1399.0

14,040

14-Oct-2005

03:41

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

9.0.3042.0

935,280

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.layout.dll

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

9.0.3042.0

66,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

9.0.3042.0

640,368

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll

2005.90.3042.0

172,400

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.mshtml.dll

7.0.3300.0

8,007,680

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.office.interop.owc11.dll

11.0.5530.0

461,528

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.csvrendering.dll

9.0.1399.0

56,024

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

9.0.3042.0

38,256

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

9.0.3042.0

255,344

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3325.0

4,814,696

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

9.0.1399.0

92,888

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3325.0

2,217,832

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

9.0.3042.0

54,640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

9.0.3042.0

779,632

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

9.0.3042.0

656,752

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

9.0.3042.0

447,856

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

95,600

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

9.0.3042.0

853,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

9.0.3042.0

284,016

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

8.0.50727.42

3,612,672

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

8.0.50727.42

532,480

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

8.0.50727.42

331,776

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

9.0.3042.0

21,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsobjectexplorerui.dll

9.0.3042.0

230,768

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3325.0

718,696

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.maintenanceplanwizard.dll

9.0.3042.0

484,720

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

9.0.3042.0

7,382,384

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsuserinterface.dll

9.0.3042.0

1,226,096

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rswrapper.dll

9.0.3042.0

71,024

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.notificationservicesenumerator.dll

9.0.1399.0

31,448

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.replenum.dll

9.0.1399.0

51,928

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3325.0

59,240

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

9.0.3042.0

259,440

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

9.0.1399.0

20,184

14-Oct-2005

03:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserverce.client.dll

3.0.5300.0

370,032

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.enumerator.dll

3.0.5300.0

54,640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.managementui.dll

3.0.5300.0

492,912

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.replwiz.dll

3.0.5300.0

513,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.stdformat.dll

7.0.9466.0

13,312

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15,872

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspbatchparser.dll

2005.90.1314.0

352,472

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspconnectioninfo.dll

9.0.1314.0

142,040

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspgridcontrol.dll

9.0.1314.0

199,384

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspregsvrenum.dll

9.0.1314.0

64,216

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.visualstudio.vspservicebrokerenum.dll

9.0.1314.0

39,640

30-Aug-2005

05:57

x86

Microsoft.visualstudio.vspsmo.dll

9.0.1314.0

1,551,064

30-Aug-2005

05:55

x86

Microsoft.visualstudio.vspsmoenum.dll

9.0.1314.0

207,576

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll

9.0.1314.0

862,936

30-Aug-2005

05:55

x86

Microsoft.visualstudio.vspsqltdiagm.dll

9.0.1314.0

43,736

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.visualstudio.vspwmienum.dll

9.0.1314.0

43,736

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.42

724,992

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.xmleditorui.dll

8.0.50727.42

129,536

23-Sep-2005

00:19

x86

Migrationwizard.exe

9.0.3042.0

484,720

10-Feb-2007

06:23

x86

Migrationwizardconsole.exe

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:45

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msdatasrc.dll

7.0.9466.0

4.096

23-Sep-2005

06:56

x86

Msemp.dll

8.0.50727.42

410,112

23-Sep-2005

03:16

x86

Msempui.dll

8.0.50727.42

27,136

23-Sep-2005

02:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

258,392

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdpp.dll

9.0.3042.0

3,921,264

10-Feb-2007

06:23

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

5,929,320

01-Apr-2009

00:47

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

516,096

22-Sep-2005

23:27

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1,097,728

22-Sep-2005

23:28

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

822,784

22-Sep-2005

23:26

x64

Netshareenum.dll

9.0.3042.0

58,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Newsubwizard.dll

9.0.3042.0

1,164,656

10-Feb-2007

06:23

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3325.0

2,705,240

01-Apr-2009

00:02

x86

Objectexplorernotificationservices.dll

9.0.1399.0

482,008

14-Oct-2005

03:46

x86

Objectexplorerreplication.dll

9.0.1399.0

133,848

14-Oct-2005

03:46

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

82,776

01-Apr-2009

00:47

x64

Replconflictviewer.dll

9.0.3042.0

1,869,168

10-Feb-2007

06:23

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

142,680

01-Apr-2009

00:47

x64

Replication.utilities.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Replicationdialog.dll

9.0.3042.0

410,992

10-Feb-2007

06:23

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

392,536

01-Apr-2009

00:47

x64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

750,952

01-Apr-2009

00:48

x64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

1,011,032

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

515,928

01-Apr-2009

00:48

x64

Report.ico

Không áp dụng

9,062

13-Jun-2005

14:03

Không áp dụng

Report.rdl

Không áp dụng

1,169

13-Jun-2005

14:03

Không áp dụng

Reportingservicescdointerop.dll

2005.90.1399.0

68,312

14-Oct-2005

03:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2005.90.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:46

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2005.90.3042.0

160,112

10-Feb-2007

06:23

x86

Reportingservicessoapstructures.dll

9.0.1399.0

13,016

14-Oct-2005

03:44

x86

Rs.exe

9.0.1399.0

416,472

14-Oct-2005

03:51

x86

Rsconfig.exe

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Rsconfigtool.exe

9.0.3042.0

1,017,200

10-Feb-2007

06:29

x86

Rskeymgmt.exe

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:50

x86

Rsreporthost.exe

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:50

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlcc9.hxs

9.0.6089.206

118,368

14-Jun-2006

15:55

x86

Sqlccn9.hxs

9.0.5207.5

52,398

01-Aug-2005

23:44

x86

Sqlceca30.dll

3.0.5300.0

296,816

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcecompact30.dll

3.0.5300.0

62,320

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceer30en.dll

3.0.5300.0

139,120

10-Feb-2007

06:23

x86

Sqlceme30.dll

3.0.5300.0

54,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceoledb30.dll

3.0.5300.0

142,704

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceqp30.dll

3.0.5300.0

535,408

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcese30.dll

3.0.5300.0

294,256

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

335,704

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlconf.dll

2005.90.3042.0

39,792

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,245,016

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqleditors.dll

9.0.3042.0

1,045,872

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlmanagerui.dll

9.0.3325.0

6,080,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmt.dll

9.0.3042.0

3,446,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlresolver.dll

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltdiagn.dll

2005.90.3019.0

41,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2005.90.1399.0

37,080

14-Oct-2005

03:52

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3325.0

820,584

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

9.0.3042.0

46,448

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlworkbenchproject.dll

9.0.3042.0

169,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

47,448

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

48,472

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

31,576

01-Apr-2009

00:49

x64

Stdole.dll

7.0.9466.0

16,384

23-Sep-2005

06:56

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

System.data.sqlserverce.dll

3.0.5300.0

238,960

10-Feb-2007

06:30

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Vdt80.dll

8.0.50727.42

3,987,456

23-Sep-2005

04:48

x86

Vdt80p.dll

8.0.50727.42

627,200

23-Sep-2005

04:48

x86

Vdt80pui.dll

8.0.50727.42

166,400

23-Sep-2005

02:09

x86

Vdt80ui.dll

8.0.50727.42

180,224

23-Sep-2005

03:25

x86

Vsdebug.dll

8.0.50727.42

1,311,744

23-Sep-2005

04:50

x86

Vsdebugui.dll

8.0.50727.42

333,824

23-Sep-2005

00:13

x86

Vssprovider.dll

8.0.50727.42

3,079,680

23-Sep-2005

04:51

x86

Vssproviderstub.dll

8.0.50727.42

266,240

23-Sep-2005

04:52

x86

Vssproviderstubui.dll

8.0.50727.42

14,848

23-Sep-2005

02:01

x86

Vssproviderui.dll

8.0.50727.42

278,528

23-Sep-2005

02:02

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

315,736

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 cơ sở dữ liệu, phiên bản kiến trúc Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

56,152

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Bcp.exe

2005.90.3325.0

153,944

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,880,944

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,152,048

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,608

01-Apr-2009

03:21

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,856

01-Apr-2009

03:21

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

197,464

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dts.dll

2005.90.3325.0

3,513,176

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

721,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,930,072

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

81,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Fteref.dll

12.0.9729.0

433,152

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Infosoft.dll

12.0.9729.0

1,912,688

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

180,080

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

330,608

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Logread.exe

2005.90.3325.0

1,100,120

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

68,952

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

2,542,424

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:22

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

7,069,552

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftefd.exe

12.0.9729.0

170,848

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

132,976

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftesql.exe

12.0.9729.0

292,192

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

541,528

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,821,936

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

6,295,896

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

2,730,328

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

293,232

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14,747,504

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

175,960

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Osql.exe

2005.90.3325.0

122,200

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Query.dll

12.0.9729.0

120,672

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

1,889,624

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

512,344

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

307,032

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

781,656

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

954,712

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

1,627,480

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

2,148,184

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

1,156,952

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Replsync.dll

2005.90.3325.0

274,776

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,112

01-Apr-2009

03:24

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

348,504

01-Apr-2009

03:24

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

111,448

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

1,250,136

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

500,568

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

529,752

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

127,848

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,770,840

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

240,984

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

442,712

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

63,320

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

72,655,720

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

314,200

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

217,432

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

143,720

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

91,480

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

91,480

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

61,288

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,800

01-Apr-2009

03:25

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

250,720

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

441,200

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

589,160

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

123,240

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

116,568

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

166,232

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

963,928

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 dịch vụ phân tích, kiến trúc Itanium Phiên bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

6,295,896

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

03:23

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

48,955,736

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

13,170,520

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

7,912,280

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

500,568

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 Reporting Services, phiên bản kiến trúc Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,936

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,504

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,656

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

304,984

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,600

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,048

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,376

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

13,170,520

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

271,192

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,200

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,328,984

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

4,215,128

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 thông báo dịch vụ, phiên bản kiến trúc Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

03:23

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 dịch vụ tích hợp, phiên bản kiến trúc Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Dts.dll

2005.90.3325.0

3,513,176

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

721,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,930,072

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

81,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

905,048

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

931,160

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

91,992

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:22

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

598,360

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

314,200

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txagg.dll

2005.90.3325.0

781,672

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

908,120

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

854,872

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

520,024

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Công cụ SQL Server 2005, phiên bản kiến trúc Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Activitymonitor.dll

9.0.3042.0

304,496

10-Feb-2007

06:09

x86

Adodb.dll

7.10.3077.0

110,592

23-Sep-2005

06:56

x86

Appidpackage.dll

9.0.3042.0

1,095,024

10-Feb-2007

06:09

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

114,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

275,968

22-Sep-2005

23:32

IA-64

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

153,944

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Compsvcspkg.dll

8.0.50727.42

180,224

23-Sep-2005

04:24

x86

Compsvcspkgui.dll

8.0.50727.42

24,064

23-Sep-2005

02:12

x86

Configuredistwizard.dll

9.0.3042.0

726,384

10-Feb-2007

06:09

x86

Conflictviewer.exe

9.0.1399.0

17,624

14-Oct-2005

03:31

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Connwiz30.exe

3.0.5300.0

497,008

10-Feb-2007

06:09

x86

Copydatabasewizard.exe

9.0.3042.0

652,656

10-Feb-2007

06:09

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Databasemailwizard.exe

9.0.3042.0

587,120

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceplanhistory.dll

9.0.3042.0

128,368

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceproperties.dll

9.0.3042.0

505,200

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmirroring.dll

9.0.3042.0

365,936

10-Feb-2007

06:09

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Disabledistwizard.dll

9.0.1399.0

330,456

14-Oct-2005

03:32

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dtexecui.exe

9.0.3042.0

62,832

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379,608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18,648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29.032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

68,952

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

3,473,408

23-Sep-2005

00:06

IA-64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40.960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40.960

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:09

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

3,465,216

23-Sep-2005

00:08

IA-64

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

114,688

23-Sep-2005

00:10