Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn cấu hình một nhóm BizTalk sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính đang chạy Microsoft BizTalk Server 2009. Cơ sở dữ liệu sử dụng đối chiếu chữ. Ví dụ: cơ sở dữ liệu sử dụng đối chiếu Latin1_General_100_CS_AI .

  • Bạn cố gắng áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ 2 cho BizTalk Server 2009.

Trong trường hợp này, quá trình cài đặt không thành công. Để biết thêm thông tin về các gói Cập Nhật tích luỹ 2 cho BizTalk Server 2009, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2497794 Gói Cập Nhật tích luỹ 2 cho năm 2009 Server BizTalk

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một lỗi trong tập tin Bts_tracking_logic.sql được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ 2. Tệp Bts_tracking_logic.sql tạo một bảng tạm thời có tên #Permission. Tuy nhiên, tệp Bts_tracking_logic.sql gọi bảng là #permission khi tập lệnh để xóa bảng.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói Cập Nhật tích lũy 3 cho BizTalk Server 2009. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2557149 Gói Cập Nhật tích luỹ 3 năm 2009 BizTalk

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 Thông tin về BizTalk Server hotfix

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×