Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này liệt kê tất cả các bản Cập Nhật đã được thực hiện cho gói giải pháp Portal sau đây cho Microsoft Dynamics 365 cùng với các thông tin khác thích hợp với những bản cập nhật này.

  • Cổng thông tin cơ sở

  • Cổng thông tin cộng đồng

  • Cổng thông tin dịch vụ tự khách hàng

  • Cổng thông tin dịch vụ tự động viên

Thông tin kiểm tra và nâng cấp phiên bản

Để xác định phiên bản của một triển khai cổng thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo #3166126 kB. Để biết hướng dẫn về cách nâng cấp các giải pháp trong Dynamics 365 khi một phiên bản mới hơn sẵn dùng, vui lòng tham khảo KB #3192042.

Bản Cập Nhật gói giải pháp cổng thông tin mới nhất

Số bài viết

Tiêu đề bài viết

Ngày phát hành

Phiên bản

4568955

Phiên bản giải pháp cổng thông tin

bản phát hành 9.2.2005.0

Tháng năm 2020

9.2.2005.0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×