Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Vấn đề

Tôi đã kiểm tra không có gói rmr2 bao gồm.

Giải pháp

Đầu tiên tải rmr2_3.0.0.tar.gz từ gitHub và sau đó từ bạn r install.packages("/home/satya/Downloads/rmr2_3.0.0.tar.gz") ga ở nơi satya bạn có thể ghi tên người dùng.

Đồng thời bạn nên chạy update.packages trước install.packages để đảm bảo rằng bất kỳ phụ thuộc đã được cài đặt có các phiên bản mới nhất.

Vui lòng tham khảo https://github.com/RevolutionAnalytics/RHadoop/wiki/rmr cài đặt rmr2 là hơi khác nhau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×