We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả các chức năng quản lý mới trong bản cập nhật Windows Management Framework (WMF) 4.0. Hotfix này có sẵn cho Windows Server 2012.

Hotfix này cho phép bạn sử dụng chức năng và tính năng sau đây trong WMF 4.0:

  • Windows PowerShell 4.0

  • Windows PowerShell muốn trạng thái cấu hình (DSC)

  • Windows PowerShell ISE

  • Windows PowerShell dịch vụ Web (còn được gọi là quản lý IIS mở rộng OData)

  • Windows Remote Management (WinRM)

  • Phương tiện quản lý Windows (WMI)

  • Nhà cung cấp máy chủ quản lý WMI

  • Phần mềm quản lý kho ghi (SIL)

Thông tin về cập nhật nóng

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem .

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn áp dụng hotfix này, bạn phải cài đặt.

Ngoài ra, bạn phải có được cài đặt.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế

Hotfix này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin

Để biết thêm thông tin về chức năng quản lý mới trong WMF 4.0 Cập Nhật, hãy xem phần "bản cập nhật Windows PowerShell 4.0 vào tháng 11 năm 2014 bản Cập Nhật (KB 3000850)" trong bài viết .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×