Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách chạy Skype for Business app, ứng dụng sẽ không khởi động. Tuy nhiên, bạn có thể chạy Ứng dụng Skype for Business cho trang web.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì giá trị mặc định của giá trị MeetingUxUseCdn được đặt là False.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy đặt giá trị mặc định của MeetingUxUseCdn thành True.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật sau cho Microsoft Skype for Business Server 2019: 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×