Triệu chứng

Trong Microsoft BizTalk Server 2013, cổng SAP gửi không thể hoàn thành một cuộc gọi RFC để mở các mục, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

SAP. Middleware.Connector.RfcInvalidStateException: Không có kết nối máy khách: không hợp lệ đích NCoConnection (đã xóa)
Máy chủ dấu vết xếp chồng:
tại System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
tại System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End (SendAsyncResult kết quả)
tại System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall (chuỗi tác vụ đối tượng] ngoài, kết quả IAsyncResult)
tại System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndRequest (IAsyncResult kết quả)
Ngoại lệ rethrown [0]:
tại System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage (IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
tại System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke (MessageData & msgData, Int32 loại)
tại System.ServiceModel.Channels.IRequestChannel.EndRequest (IAsyncResult kết quả)
tại Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.WcfClient'2.RequestCallback (IAsyncResult kết quả) \

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Bản Cập Nhật tích lũy gói 4 cho BizTalk Adapter gói 2013

Bản Cập Nhật tích lũy gói 6 BizTalk Server 2013 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×