Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trên máy tính đang chạy Windows Vista, bạn sửa đổi mục nhập sổ đăng ký TcpAckFrequency bằng cách thực hiện theo các bước được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 328890. Tuy nhiên, hành vi của TCP acknowledgments (ACKs) không thay đổi.

Giải pháp

Thông tin về gói dịch vụ

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất dành cho Windows Vista. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

935791 Cách lấy gói dịch vụ Windows Vista mới nhất

Thông tin hotfix

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin sổ đăng ký

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Windows Vista, phiên bản 32 bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Netiomig.dll

6.0.6000.20571

49.152

03-Apr-2007

12:51

x86

Netiougc.exe

6.0.6000.20571

22.016

03-Apr-2007

12:04

x86

Tcpip.sys

6.0.6000.20571

803.328

03-Apr-2007

12:05

x86

Tcpipcfg.dll

6.0.6000.20571

167.424

03-Apr-2007

12:51

x86

Windows Vista, phiên bản 64 bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Netiomig.dll

6.0.6000.20571

59.904

03-Apr-2007

14:03

x64

Netiougc.exe

6.0.6000.20571

25.600

03-Apr-2007

12:35

x64

Tcpip.sys

6.0.6000.20571

1.193.472

03-Apr-2007

12:36

x64

Tcpipcfg.dll

6.0.6000.20571

232.960

03-Apr-2007

14:03

x64

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".Sự cố này lần đầu tiên được sửa trong Windows Vista Service Pack 1.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về mục nhập sổ đăng ký TcpAckFrequency, hãy bấm vào các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 328890 Mục nhập sổ đăng ký mới để kiểm soát hành vi thừa nhận TCP (ACK) trong Windows XP và trong Windows Server 2003  

  • 823764 Hiệu suất chậm xảy ra khi bạn sao chép dữ liệu sang máy chủ TCP bằng cách sử dụng chương trình API Windows socket  

Để biết thêm thông tin về các giá trị TCP/IP Registry trong Windows Vista và trong tên mã Windows Server "Longhorn", hãy xem "TCP/IP registry values for Microsoft Windows Vista và Windows Server ' Longhorn '" White paper.

Để biết thêm thông tin về các điều khoản được dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×