Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết sự cố trong đó hệ thống máy chủ đầu cuối sử dụng số tiền quá nhiều bộ nhớ theo thời gian. Vấn đề này đặc biệt xảy ra khi người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng cách sử dụng thẻ thông minh để xác thực.

Sự cố đã biết

Microsoft không biết bất kỳ vấn đề ảnh hưởng đến các bản cập nhật này hiện nay. 

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này có thể được tải xuống và cài đặt từ Windows Update.

Bản cập nhật này có sẵn để cài đặt thông qua WSUS.

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web. 

 

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×