Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra ngay cả khi các giá trị khối lượng công việc quản lý hệ thống (WLM) được ghi đè bằng cách sử dụng lệnh New-SettingOverride . Hệ thống tiếp tục sử dụng giá trị mặc định cho việc cài đặt tại chỗ trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013 6 Cập Nhật tích lũy hoặc bản cập nhật phiên bản mới hơn được cài đặt.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một bởi thiết kế logic trong môi trường Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 9 Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm chi tiết về Exchange Server 2013 khối lượng công việc quản lý, hãy xem Khối lượng công việc quản lý Exchange 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×