Họa tiết trở lại "Không có các tệp hoặc thư mục" khi chọn RStudio

Một số gói cài đặt bằng cách mạng doanh nghiệp R - RevoScaleR, RevoPemaR - không bao gồm họa tiết và trở về không có tập tin hoặc thư mục khi bạn cố gắng xem qua RStudio.

Tài liệu cách mạng R doanh nghiệp được cài đặt trong thư mục thư viện cài đặt cách mạng R doanh nghiệp.  Cũng có sẵn tại http://packages.revolutionanalytics.com/doc/

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×