Tóm tắt

Giả sử rằng bạn không đăng nhập vào Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Microsoft Lync 2013), và bạn muốn tham gia cuộc họp bằng một cuộc họp liên kết nối. Khi quá trình đăng nhập mất nhiều thời gian (ví dụ, hơn 10 giây), ứng dụng Web Lync sẽ bắt đầu.

Cách nhận bản cập nhật này

Để nhận được bản cập nhật này, hãy cài đặt các Tháng 4, 2017, Cập Nhật (KB3178731) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013):

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×