Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một thư mục công cộng kích hoạt thư trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013.

  • Bạn loại bỏ các quyền mặc định và chưa xác định thư mục công cộng.

  • Người dùng không được phép gửi thư email vào thư mục công cộng.

Trong trường hợp này, thư mục công cộng nhận thư email bất ngờ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Cập Nhật tích luỹ 6 cho Exchange Server 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×