Hỗ trợ VbSS cuộc họp tổ chức Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015 cho Skype dành cho doanh nghiệp Mac người dùng

Tóm tắt

Microsoft Video dựa trên màn hình chia sẻ (VbSS) được hỗ trợ bởi Skype dành cho doanh nghiệp trên Mac người dùng cho các cuộc họp đã được lưu trữ trên Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015. Thật đáng tin cậy hơn và nhanh hơn truyền thống-chia sẻ màn hình.

Cách nhận bản cập nhật này

Để nhận bản cập nhật này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.534 Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×